Navigacijski put

O ovom web-mjestu

Za svakodnevno uređivanje web-mjesta http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm odgovorna je Glavna uprava Komisije za okoliš.

Jezična politika ovog web-mjesta je uporaba

  • onoliko jezika EU-a za informacije od širokog općeg interesa koliko to dopuštaju resursi za prevođenje i
  • najviše korištenog zajedničkog jezika za specijalizirana web-mjesta. Kada je riječ o okolišu koristi se engleski jezik.

Stranice koje sadržavaju informacije namijenjene široj javnosti objavljivat će se na nizu jezika EU-a, ovisno o ciljanoj publici i određenom geografskom interesu koji te informacije mogu imati.

Na ovom web-mjestu poštuju se opće jezične smjernice utvrđene za web-mjesto Europa.

Europska komisija svoje službene dokumente uvijek objavljuje na svim jezicima EU-a (vidi bazu podataka EUR-Lexa na web-mjestu http://eur-lex.europa.eu). I na web-mjestu Europa možete na raznim jezicima pronaći više informacija o radu Komisije, uključujući politiku zaštite okoliša (vidi http://europa.eu/pol/env/index_en.htm).

Kontaktni podaci za sve detaljnije informacije i/ili pojedinosti nalaze se na web-mjestu http://ec.europa.eu/environment/contact/contact_hr.htm.