Navigation path

High level navigation

Lisatööriistad

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Veebileht

Veebilehte http://ec.europa.eu/environment/index_et.htm haldab igapäevaselt komisjoni keskkonna peadirektoraat. Kuigi me sooviksime avaldada teavet rohkemates keeltes, ei ole see kahjuks võimalik selleks vajaminevate täiendavate eelarveliste, inim- ja tehniliste ressursside puudumise tõttu.

Euroopa Komisjon avaldab järjepidevalt oma ametlikud dokumendid kõikides Euroopa Liidu keeltes veebivärava EUR-Lex andmebaasis (vt http://eur-lex.europa.eu). Euroopa veebilehel on palju muud mitmekeelset teavet komisjoni tegevuse kohta, eriti keskkonnapoliitika kohta (vt http://europa.eu/pol/env/index_et.htm).

Täiendava teabe saamiseks ja lisaküsimuste korral palume meiega julgelt ühendust võtta. Soovime teile meeldivat veebilehe kasutamist.
Kontakt: http://ec.europa.eu/environment/contact/contact_et.htm.

Pildid ja fotod

Kõigi käesoleval veebisaidil kasutatud piltide autoriõigused on Euroopa Komisjonil või ta on taotlenud autoriõiguste omanikult/omanikelt nende kasutamiseks nõuetekohast luba. Pilte võib kasutada üksnes veebisaidil EUROPA. Nende piltide reprodutseerimine või mis tahes muu kasutamine on keelatud.