Διαδρομή πλοήγησης

Επιτροπή - ΓΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημείο Επαφής
Γενική διεύθυνση για τις επιχειρήσεις
DG ENTR/C/3
BREY 8/98
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles

Φαξ: (32-2) 299 80 43, (32-2) 299 57 25

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Entr-Notif-Infractions@ec.europa.eu

 

Μέλη της Ομάδας 98/34

Προϊστάμενος της μονάδας

CASELLA Giuseppe 0032-2-2956396
Aναπληρωτής προϊστάμενος διοικητικής μονάδας: EIFEL Martin 0032-2-2968808

Εισηγητές

Όνομα Τηλέφωνο Τομείς
BRETTEL Sigrid 0032-2-2986777
 • Τουρκία
HEBENSTREIT Beatrix 0032-2-2991128
 • των μέσων μεταφοράς (θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, αεροπορικών, χερσαίων)
 • Μεταφορές
 • Φαρμακευτικά προϊόντα
 • Iατρικά βοηθήματα
 • Καλλυντικά
KOJNOK Laszlo 0032-2-2950908
 • Uποψήφιες χώρες
 • φυτοφάρμακα και κατάλοιπα φυτοφαρμάκων
 • Χημεία
 • Uφάσματα
NIEVERGELT Rafael 0032-2-2956955
 • Συντονισμός της επιτροπής «Πρότυπα και τεχνικοί κανόνες»
 • Kατασκευή, συμπεριλαμβανομένης της οδοποιίας
 • Ενέργεια
 • Παιχνίδια
 • Προστασία των καταναλωτών
OSMAN Carla 0032-2-2956991
 • Mηχανική και ηλεκτροτεχνία με εξαίρεση των συσκευών υπό πίεση και του ηλεκτρικού εξοπλισμού
 • Τυχερά παιχνίδια
 • Ηλεκτρικός εξοπλισμός
 • Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας
 • Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (συμπ. οι συχνότητες)
PAVLEK Bojan 0032-2-2994482
 • όπλα
 • Εκρηκτικά
 • Πρώτες ύλες
 • ΓΤO (γενετικά τροποποιημένος οργανισμός)
 • Συσκευές υπό πίεση
 • Mετρολογία
 • kαλή διαβίωση των ζώων
 • Παραβάσεις της οδηγίας 98/34/EΚ (προϊόντα)
 • Παραβάσεις της οδηγίας 98/34/EΚ (υπηρεσίες)
 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Συντονισμός σεμιναρίων 98/34
 • Νομολογία 98/34
 • Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της οδηγ. 98/34
 • Éπιπλα
PETROVA Lilia 0032-2-2987762
 • Προϊόντα διατροφής
 • Aγροτικά προϊόντα (γεωργία, κυνήγι, κτηνιατρικές υπηρεσίες)
 • Ποτά (νερό, αλκοολούχα και μη αλκοολούχα προϊόντα)
 • Οδηγοί και ενημερωτικά φυλλάδια 98/34
 • Επανασχεδιασμός του ιστοτόπου 98/34
 • Οδηγός για φορολογικά μέτρα
 • Μοναδική θύρα - Υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης («One-Stop-Shop»)

Τομείς

Όνομα Τηλέφωνο ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
STRUYF Sylvie 0032-2-2993843 Διοικητική διαχείριση
CHYTIRI Sophia 0032-2-2986070 Διοικητική διαχείριση
THOMAS Charlotte 0032-2-2967009 Διοικητική διαχείριση
 

          Γραμματεία 98/34

Όνομα Τηλέφωνο
DE WOLF Cecile 0032-2-2960380
PISANELLI Federica 0032-2-2961755
MACIAS LASO Beatrice 0032-2-2958042

 


TRIS Ομάδα υποστήριξης

DEGREVES Jacques    0032-2-2950412
HANQUEZ Cyril    0032-2-2999798
DUARTE SOMBREIREIRO Hugo    0032-2-2958786
 

                                                            [HOME] [? ???????S?? 98/34] [WHO'S WHO] [DATABASE] [HELP] [S????S??]