Sti

Kommissionen - Generaldirektoratet for Erhvervsvirksomheder

Kontaktadresse
Generaldirektoratet for Erhvervsvirksomheder
GD ENTR/C/3
BREY 8/98
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 299 80 43, (32-2) 299 57 25

E-mail: Entr-Notif-Infractions@ec.europa.eu

 

Medlemmer af 98/34-gruppen

Kontorchef

CASELLA Giuseppe 0032-2-2956396
vicekontorchef: EIFEL Martin 0032-2-2968808

Ordførere

Navn Telefonnr. Ansvarsområder
BRETTEL Sigrid 0032-2-2986777
 • Tyrkiet
HEBENSTREIT Beatrix 0032-2-2991128
 • transportmiddel (sø-, bane-, luft, jord)
 • Transport
 • Farmaceutiske produkter
 • Medicinsk udstyr
 • Kosmetiske præparater
KOJNOK Laszlo 0032-2-2950908
 • Kandidatlande
 • pesticider og pesticidrester
 • Kemi
 • Tekstilvarer
NIEVERGELT Rafael 0032-2-2956955
 • Koordinering i Udvalget for Tekniske Standarder og Forskrifter
 • Bygge- og anlægsvirksomhed, inklusive vejbygning
 • Energi
 • Legetøj
 • Forbrugerbeskyttelse
OSMAN Carla 0032-2-2956991
 • Mekanisk og elektroteknisk udstyr, dog ikke trykbeholdere og elektrisk materiel
 • Hasardspil
 • Elektrisk materiel
 • Informationssamfundets tjenester
 • Telekommunikationstjenester (inkl. frekvenser)
PAVLEK Bojan 0032-2-2994482
 • våben
 • Eksplosivstoffer
 • Råvarer
 • GMO
 • Trykbeholdere
 • Metrologi
 • dyrevelfærd
 • Overtrædelse af direktiv 98/34/EF (varer)
 • Overtrædelse af direktiv 98/34/EF (tjenesteydelser)
 • Miljøpolitik
 • Koordinering af seminarer 98/34
 • Retspraksis 98/34
 • Rapportering om anvendelsen af direktiv 98/34
 • Møbler
PETROVA Lilia 0032-2-2987762
 • Levnedsmidler
 • Landbrugsprodukter (landbrug, jagt, veterinærtjenester)
 • Drikkevarer (vand, produkter med og uden alkohol)
 • Vejledninger og brochurer 98/34
 • Omarbejdelse af websted 98/34
 • Vejledning om skattebestemmelser
 • Kvikskranke (One-Stop-Shop)

Formand for 98/34-proceduren

Navn Telefonnr. Beføjelser
STRUYF Sylvie 0032-2-2993843 Administrativ ledelse
CHYTIRI Sophia 0032-2-2986070 Administrativ ledelse
THOMAS Charlotte 0032-2-2967009 Administrativ ledelse
 

          98/34-sekretariat

Navn Telefonnr.
DE WOLF Cecile 0032-2-2960380
PISANELLI Federica 0032-2-2961755
MACIAS LASO Beatrice 0032-2-2958042

 


TRIS Støttegruppe

DEGREVES Jacques    0032-2-2950412
HANQUEZ Cyril    0032-2-2999798
DUARTE SOMBREIREIRO Hugo    0032-2-2958786
 

                                                            [HOME] [98/34-PROCEDUREN] [WHO'S WHO] [DATABASE] [HELP] [LINKS]