Kruimelpad

De procedure 98/34: een instrument voor ú

De kennisgevingsprocedure die is ingesteld door Richtlijn 98/34/EG is een instrument voor informatie, preventie en dialoog. Ze is er voor de interne markt, dat wil zeggen dat ze er voor ú is. Ze stelt u immers in staat om in te spelen op het ontstaan van belemmeringen voor het vrije verkeer die wellicht van invloed zullen zijn op uw activiteiten, die van uw klanten of van uw leden, en helpt u om preventief op te treden.

Op grond van Richtlijn 98/34/EG, als gewijzigd door Richtlijn 98/48/EG, zijn de lidstaten verplicht ontwerpteksten van nationale technische regelgeving betreffende alle producten aan de Commissie te notificeren, met inbegrip van ontwerpteksten van nationale voorschriften die speciaal betrekking hebben op de diensten van de infor-matiemaatschappij.
Hoe krijgt u toegang tot de genotificeerde ontwerpteksten?

De genotificeerde ontwerpteksten worden, in principe, vertaald in alle talen van de Gemeenschap. Ze worden vervolgens via een database, TRIS (Technical Regulations Information System) genaamd, op de Europasite geplaatst waar ze kunnen worden geraadpleegd.

Het TRIS-systeem is gratis toegankelijk, zonder verdere vorm van formaliteit, en wordt dagelijks bijgewerkt. Met TRIS kunt u kennis nemen van de voorgenomen regelgeving van de lidstaten die voor u wellicht interessant is of mogelijk consequenties heeft voor uw activiteiten. Om u het zoeken te vergemakkelijken zijn de genotificeerde ontwerpen ondergebracht in specifieke categorieën en subcategorieën, al naar gelang het onderwerp en het vakgebied.


   Zoeken naar kennisgevingen in de gegevensbank TRISVerwacht u dat een ter raadpleging voorgelegd ontwerp u problemen kan opleveren of uw commerciële activiteiten binnen de Europese Unie zal belemmeren?

Aarzelt u dan niet om uw mening door te geven of uw grieven kenbaar te maken aan de Commissie of aan de verantwoordelijke instanties in de lidstaat waar u woonachtig of gevestigd bent. Uw reactie kan doorslaggevend zijn. De procedure 98/34 is immers doorzichtig en stelt de Commissie en alle lidstaten in staat om op voet van gelijkheid te reageren op de genotificeerde ontwerpen. Het doel is ervoor te zorgen dat deze teksten in overeenstemming worden gebracht met de voorschriften van de interne markt.


   De actoren van de procedure 98/34Wilt u regelmatig worden geïnformeerd over nieuwe kennisgevingen die zijn ontvangen in een bepaald vakgebied?

Meldt u dan vandaag nog aan voor het automatische waarschuwingssysteem en schrijf u in voor een of meer categorieën kennisgevingen. TRIS waarschuwt u automatisch via een e-mail zodra er een nieuwe tekst is genotificeerd in de categorie(ën) die u hebt geselecteerd.


   Wacht niet langer met inschrijven!
                                                            [HOME] [PROCEDURE 98/34] [WHO'S WHO] [DATABASE] [HELP] [LINKS]