Navigointipolku

98/34-menettely: väline, josta on teille hyötyä.

Direktiivin 98/34/EY mukainen tietojen toimittamista koskeva menettely on väline tiedottamista, ennaltaehkäisyä ja vuoropuhelua varten. Se palvelee sisämarkkinoita, toisin sanoen teitä, sillä sen avulla voitte ennakoida ja ehkäistä ennalta sellaisten kaupan esteiden syntymisen, jotka saattaisivat vaikuttaa omaan toimintaanne tai asiakkaittenne tai jäsentenne toimintaan.

Direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY, perusteella jäsenvaltioilla on velvollisuus ilmoittaa komissiolle kaikkia tuotteita koskevat kansallisten teknisten määräysten luonnokset sekä kansallisten teknisten sääntöjen luonnokset, jotka koskevat erityisesti tietoyhteiskunnan palveluja.
Kuinka päästä tutustumaan ilmoitettuihin luonnoksiin?

Ilmoitetut luonnokset käännetään periaatteessa kaikille yhteisön kielille. Sen jälkeen ne ovat saatavillanne Europa-sivustossa TRIS-tietokannan kautta (Technical Regulations Information Systems, teknisiä säädöksiä koskeva tietojärjestelmä).

TRIS-järjestelmää pääsee käyttämään ilmaiseksi ilman mitään muodollisuuksia, ja sitä päivitetään päivittäin. Sen avulla voitte tutustua jäsenvaltioiden lainsäädännöllisiin aloitteisiin, jotka saattavat kiinnostaa teitä tai vaikuttaa toimintaanne. Hakujen helpottamiseksi ilmoitetut luonnokset luokitellaan erityisiin luokkiin ja alaluokkiin aiheen ja alan mukaan.


   Haku 98/34-tietokannastaSaattaako käsiteltävänä oleva luonnos aiheuttaa teille ongelmia tai haitata kauppasuhteitanne Euroopan unionissa?

Siinä tapauksessa älkää epäröikö kertoa kannastanne tai huolestanne komissiolle tai jäsenvaltionne vastuullisille tahoille. Toimillanne voi olla ratkaiseva merkitys. 98/34-menettely on avoin, ja näin komissio ja kaikki jäsenvaltiot voivat yhtäläisesti ottaa kantaa ilmoitettuihin luonnoksiin. Tavoitteena on varmistaa, että nämä tekstit ovat sisämarkkinoiden sääntöjen mukaisia.


   98/34-menettelyn henkilöhakemistoHaluatteko saada säännöllisesti tietoja tiettyyn alaan liittyvistä uusista ilmoituksista?

Voitte jo tänään käyttää automaattista hälytysjärjestelmäämme liittymällä yhden tai useamman ilmoitusluokan lähetyslistalle. TRIS ilmoittaa teille automaattisesti sähköpostitse heti kun on saatu ilmoitus uudesta tekstistä, joka liittyy valittuun luokkaan tai valittuihin luokkiin.


   Liittykää heti!
                                                            [HOME] [98/34-MENETTELY] [WHO'S WHO] [DATABASE] [HELP] [LINKIT]