Sti

98/34-proceduren er et instrument, som De kan benytte

Den notifikationsprocedure, der er fastsat ved direktiv 98/34/EF, er et instrument til information, forebyggelse og dialog. Det er til rådighed på det indre marked, dvs. til rådighed for Dem, fordi De kan anvende det til at forudse og forebygge handelshindringer, der kan påvirke Deres egne, Deres kunders eller Deres medlemmers aktiviteter.

I henhold til direktiv 98/34/EF, som ændret ved direktiv 98/48/EF, har medlemsstaterne pligt til at meddele Kommissionen alle udkast til nationale tekniske forskrifter vedrørende produkter samt udkast til nationale bestemmelser med særligt henblik på informationssamfundets tjenester.
Hvordan får jeg adgang til de notificerede udkast?

De notificerede udkast oversættes som hovedregel til alle fællesskabssprog. De er derefter til rådighed på websitet Europa, hvor de ligger i databasen TRIS (Technical Regulations Information System).

TRIS kan anvendes gratis uden tilmelding og ajourføres hver dag. Gennem databasen kan De få oplysninger om de af medlemsstaternes lovforslag, der kan være af interesse for Dem, eller som kan tænkes at få indflydelse på Deres aktiviteter. For at gøre det lettere at søge i databasen er de notificerede udkast opdelt i kategorier og underkategorier efter formål og aktivitetsområde.


   Søgning i 98/34-databasenHvad nu, hvis et notificeret udkast måske kan skabe problemer for mig eller medføre hindringer for mine forretningsforbindelser inden for EU?

I så fald er De velkommen til at sende Deres kommentarer eller indvendinger til Kommissionen eller de ansvarlige instanser i Deres medlemsstat. Deres reaktion kan være afgørende. 98/34-proceduren skal sikre gennemsigtighed og betyder, at Kommissionen og EU-medlemsstaterne kan reagere på lige fod på de notificerede udkast. Formålet med proceduren er at sikre, at udkastene er i overensstemmelse med reglerne på det indre marked.


   Hvem er hvem i 98/34-procedurenØnsker De at blive løbende informeret om nye notifikationer på et bestemt område?

De kan allerede i dag benytte Dem af det automatiske meddelelsessystem ved at tilmelde Dem en eller flere kategorier af notifikationer. TRIS giver Dem automatisk besked pr. e-mail, når en ny notifikation er modtaget i den (eller de) valgte kategori(er).


   Tilmeld Dem med det samme!
                                                            [HOME] [98/34-PROCEDUREN] [WHO'S WHO] [DATABASE] [HELP] [LINKS]