Kruimelpad

Relevante wetgeving

De procedure is in 1983 ingesteld bij Richtlijn 83/189/EEG van de Raad en in hoofdzaak gewijzigd bij Richtlijn 88/182/EEG van de Raad en Richtlijn 94/10/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Daarna is deze procedure gecodificeerd bij Richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 en gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998, hoofdzakelijk om het toepassingsgebied van de procedure uit te breiden. Momenteel geldt de procedure voor alle industrie- en landbouwproducten en vanaf 5 augustus 1999 ook voor diensten op het gebied van de informatiemaatschappij (onofficiële geconsolideerde versie van de Richtlijnen 98/34/EG en 98/48/EG).

Een uiterst belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie heeft betrekking op de interpretatie van ‘procedure 83/189’. Deze wordt ‘CIA-Security’ (30 april 1996) genoemd. De uitspraak bevestigt een standpunt dat de Commissie al geruime tijd had ingenomen, namelijk dat een nationaal voorschrift dat niet volgens ‘procedure 83/189’ (tegenwoordig ‘procedure 98/34’) is aangemeld terwijl dat wel had moeten gebeuren, als niet-toepasselijk op particulieren wordt beschouwd.

                                                            [HOME] [PROCEDURE 98/34] [WHO'S WHO] [DATABASE] [HELP] [LINKS]