Navigačný riadok

Lesné hospodárstvo: drevársky, papierenský, tlačiarenský priemysel

Medzi odvetvia lesného hospodárstva patria odvetvia spracovania dreva Deutsch (de) English (en) français (fr) , odvetvia spracovania celulózy a papiera Deutsch (de) English (en) français (fr) a tlačiarenské odvetvia Deutsch (de) English (en) français (fr) . Ako hlavnú surovinu využívajú drevo, papier alebo recyklovaný papier a drevo. Zahŕňajú aj špecializované sektory, akým je napríklad spracovanie korku.

Odvetvia lesného hospodárstva v EÚ sú konkurencieschopné a vykazujú veľmi dobré odborné aj obchodné výsledky. Sektory spracovania celulózy a papiera, spracovania dreva a tlačiarenský priemysel sú v mnohých oblastiach celosvetovo na špičke. Sektor však čelí množstvu problémov, ku ktorým patrí aj prístup k surovinám Deutsch (de) English (en) français (fr) , zmeny klímy Deutsch (de) English (en) français (fr) , inovácie Deutsch (de) English (en) English (en) français (fr) , obchod a poskytovanie informácií o produktoch lesného hospodárstva. V prípade drevospracujúceho a tlačiarenského priemyslu je veľmi významný aspekt MSP. Mnohé súčasti týchto odvetví prispievajú zásadnou mierou k zachovaniu trvalo udržateľnej zamestnanosti vo vidieckych oblastiach.

Komisia v Oznámení o inovatívnych a trvalo udržateľných odvetviach lesného hospodárstva v EÚ English (en) navrhuje hlavné usmernenia k politikám, ktoré zabezpečia jednotný prístup k posilňovaniu konkurencieschopného postavenia odvetví lesného hospodárstva v EÚ, pričom sa do priemyselnej stratégie začlenia ciele týkajúce sa zmien klímy.

Komisia vytvorila Výbor pre politiku Spoločenstva pre lesníctvo a odvetvia lesného hospodárstva, ktorý pomáha Komisii v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa politiky Spoločenstva v oblasti lesníctva a odvetví lesného hospodárstva.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku