Kruimelpad

Op bos gebaseerde industrieën: hout, papier, drukwerk

De houtsector omvat de houtbewerkingsindustrie Deutsch (de) English (en) français (fr) , de pulp- en papierindustrie Deutsch (de) English (en) français (fr) en de sector Deutsch (de) English (en) français (fr) van het drukwerk. Als voornaamste grondstoffen worden hout, papier of teruggewonnen papier en hout gebruikt. Ook gespecialiseerde bedrijfstakken, zoals de kurkindustrie, behoren tot de sector.

De houtsector in de EU is concurrerend en presteert zeer goed op technisch en commercieel vlak. In de pulp- en papierproductie, de houtbewerking en het drukwerk zijn de ondernemingen vaak wereldleiders. De sector staat echter voor een aantal uitdagingen, die veelal te maken hebben met de toegankelijkheid van grondstoffen Deutsch (de) English (en) français (fr) , klimaatsverandering Deutsch (de) English (en) français (fr) , innovatie Deutsch (de) English (en) English (en) français (fr) , handel en informatie over bosbouwproducten. In de houtbewerkingsindustrie en de sector van het drukwerk moet bovendien rekening gehouden worden met de situatie van midden- en kleinbedrijven (kleine en middelgrote ondernemingen). Vele onderdelen van deze sector zorgen voor duurzame werkgelegenheid in landelijke gebieden.

In haar mededeling betreffende een innovatieve en duurzame houtsector in de Europese Unie English (en) stelt de Commissie de belangrijkste beleidslijnen voor die een coherente aanpak garanderen om het concurrentievermogen van de houtsector in de EU te versterken en tegelijkertijd de doelstellingen inzake klimaatsverandering in de industriële strategie te integreren.

De Commissie heeft een Comité voor het communautair beleid inzake de houtsector opgericht dat de Commissie bijstaat bij de behandeling van alle problemen betreffende het communautair beleid inzake de houtsector.

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken