Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Træ- og papirindustrien: Træ, Papir, Trykkerivirksomhed

Træ- og papirindustrien omfatter træforarbejdningsindustrien Deutsch (de) English (en) français (fr) , papirmasse- og papirindustrierne Deutsch (de) English (en) français (fr) og trykkeriindustrien Deutsch (de) English (en) français (fr) . Deres vigtigste råvare er træ, papir eller genvundet papir og træ. De omfatter også specialiserede sektorer som kork.

EU's træ- og papirindustri er konkurrencedygtig og kan fremvise virkelig gode tekniske og handelsmæssige resultater. Papirmasse- og papirsektoren samt træforarbejdnings- og trykkerisektorerne er på mange områder førende på verdensplan. Sektoren står imidlertid over for en række udfordringer, bl.a. adgang til råvarer Deutsch (de) English (en) français (fr) samt klimaforandringer Deutsch (de) English (en) français (fr) og innovation Deutsch (de) English (en) English (en) français (fr) , handel og tilvejebringelse af information om skovbrugsprodukter. For træforarbejdning og trykkerivirksomhed er smv'erne særdeles relevante. Mange dele af disse industrier spiller en væsentlig rolle for opretholdelsen af en bæredygtig beskæftigelse i landdistrikterne.

I sin meddelelse om en innovativ og bæredygtig træ- og papirindustri i EU English (en) foreslår Kommissionen vigtige politiske retningslinjer, der skal sikre en sammenhængende strategi for styrkelse af EU's træ- og papirindustris konkurrenceevne, samtidig med at målene i forbindelse med klimaforandringerne integreres i den industripolitiske strategi.

Kommissionen har oprettet et Rådgivende Udvalg for Fællesskabets Politik vedrørende Træ- og Papirindustrien, der bistår Kommissionen med alle anliggender vedrørende Fællesskabets politik for træ- og papirindustrien.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden