Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Промишленост в областта на горското стопанство: дървообработване, производство на хартия и печат

Промишлеността в областта на горското стопанство обхваща секторите дървообработване Deutsch (de) English (en) français (fr) , производство на целулоза и хартия Deutsch (de) English (en) français (fr) и печат Deutsch (de) English (en) français (fr) . Те използват като основни суровини дървен материал, хартия или рециклирана хартия и дървесина. Към тях спадат и специализирани сектори, напр. корковата промишленост.

Промишлените сектори в областта на горското стопанство на ЕС са конкурентоспособни и се отличават с много добри технически и търговски показатели. Секторите производство на целулоза и хартия, дървообработване и печат са световни лидери в много области. Същевременно обаче са изправени пред редица предизвикателства, сред които достъп до суровини Deutsch (de) English (en) français (fr) , изменението на климата Deutsch (de) English (en) français (fr) , иновации Deutsch (de) English (en) English (en) français (fr) , търговия и осигуряване на информация за продуктите в областта на горското стопанство. Участието на МСП е от изключителна важност за секторите дървообработване и печат. Много подразделения на тези сектори играят важна роля за поддържане на устойчива заетост в селските райони.

В своето Съобщение относно иновационната и устойчивата промишленост в областта на горското стопанство в ЕС English (en) Комисията предлага основни насоки на политиката, които осигуряват съгласуван подход за укрепване на конкурентоспособността на промишлените сектори в областта на горското стопанство на ЕС, като същевременно интегрира в промишлената стратегия и целите, свързани с изменението на климата.

Комисията създаде Консултативен комитет за политиката на Общността относно горското стопанство и промишлеността в областта на горското стопанство, който помага на ЕК по всички въпроси на политиката на Общността, свързани с горското стопанство и промишлеността в областта на горското стопанство.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта