Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Hračky

V EÚ žije približne 80 miliónov detí vo veku do 14 rokov, pričom v nej pôsobí približne 2000 spoločností zamestnávajúcich viac než 100 000 osôb priamo v hračkárskom a hernom priemysle, z ktorých väčšinu tvoria malé a stredné podniky (MSP).

Hračky a hry sú nevyhnutnými nástrojmi pre rozvoj dieťaťa. Zatiaľ čo za bezpečnosť výrobkov nesú zodpovednosť výrobcovia, dovozcovia, notifikované orgány English (en) a orgány verejnej správy príslušného členského štátu - všetci zohrávajú určitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby hračky, ktoré sa predávajú v európskych obchodoch, spĺňali bezpečnostné požiadavky.

Zabezpečenie aktuálnosti bezpečnostných požiadaviek a noriem s najnovšími trendmi v oblasti hračiek je nevyhnutné, najmä kvôli sústavnému vývoju nových materiálov a výrobných procesov.

Vnútorný trh hračiek pozitívne prispel k rozvoju tohto sektora a ochrane spotrebiteľa harmonizáciou bezpečnostných charakteristík hračiek na území EÚ. Nová smernica o bezpečnosti hračiek English (en) posilňuje ustanovenia o uplatňovaní a nové bezpečnostné požiadavky, čím zabezpečuje, že deti sa budú môcť naďalej spoľahnúť na najvyššie úrovne bezpečnosti.

Cieľom tejto novej smernice, ktorá zdokonaľuje existujúce pravidlá obchodu s hračkami vyrobenými v EÚ alebo dovezenými na jej územie, je obmedzenie úrazov spôsobených hračkami a dosiahnutie dlhodobého prínosu v oblasti zdravia.

Aj v súčasnosti je pre Európu najvýznamnejším obchodným partnerom USA v oblasti vývozu a Ďaleký východ v oblasti dovozu. Jednou z hlavných príležitostí pre európsky hračkársky priemysel je vývozný potenciál európskych výrobkov vysokej kvality, ktorý Komisia podporuje zlepšovaním podmienok prístupu na trh v tretích krajinách.

European Toy Safety Campaign

Najdôležitejšie témy

  • Guidance to toy safety legislation English (en)
  • Legislation: Toy Safety Directives English (en)
  • Ensuring toy safety for our children English (en)
  • Reference documents Deutsch (de)English (en)français (fr)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku