Kruimelpad

Speelgoed

In de EU wonen meer dan 80 miljoen kinderen jonger dan 14 jaar en stellen een 200-tal bedrijven meer dan 100 000 mensen tewerk in de speelgoed- en spellensector. Het merendeel van deze bedrijven zijn kleine en middelgrote ondernemingen (KMOs).

Speelgoed en spellen zijn belangrijke instrumenten voor de ontwikkeling van kinderen. Terwijl fabrikanten verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun producten moeten importeurs, aangemelde instanties English (en) en nationale overheden ervoor zorgen dat het in de Europese winkels verkochte speelgoed aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet.

Het is van essentieel belang dat de veiligheidsvoorschriften en -normen gelijke tred houden met de nieuwste speelgoedtrends, vooral omdat voortdurend nieuwe materialen en productieprocessen worden ontwikkeld.

De interne markt voor speelgoed heeft op een positieve manier bijgedragen tot de ontwikkeling van de sector en bescherming van de consument door het harmoniseren van de veiligheidskenmerken van speelgoed in de EU. De nieuwe richtlijn inzake veiligheid van speelgoed