Naršymo kelias

Žaislai

ES gyvena apie 80 milijonų jaunesnių kaip 14 metų vaikų, o 2 000 bendrovių žaislų ir žaidimų sektoriuose dirba daugiau kaip 100 000 žmonių. Dauguma šių bendrovių yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Žaislai ir žaidimai labai svarbūs vaiko vystymuisi. Nors už savo gaminių saugą atsako gamintojai, importuotojai, notifikuotosios įstaigos English (en) ir nacionalinės valdžios institucijos atlieka taip pat reikšmingą vaidmenį užtikrinant, kad Europos šalių parduotuvėse parduodami žaislai atitiktų visus saugos reikalavimus.

Svarbiausia užtikrinti, kad saugos reikalavimai ir standartai atitiktų nuolat kuriamų naujų medžiagų ir gamybos procesų.žaislų rinkos kryptis.

Vidinė žaislų rinka tobulino sektoriaus plėtrą ir vartotojų apsaugą, nes visoje ES buvo suvienodinti žaislų saugos reikalavimai. Naująja Žaislų saugos direktyva