Navigointipolku

Lelut


Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja toimii noin 2000 yritystä, jotka työllistävät yli 100 000 työntekijää lelu- ja pelisektorilla. Näistä yrityksistä suurin osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä).

Lelut ja pelit ovat tärkeitä välineitä lapsen kehittymiselle. Vaikka valmistajat ovat vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta, myös maahantuojilla, ilmoitetuilla laitoksilla English (en) ja kansallisilla viranomaisilla on oma roolinsa sen varmistamisessa, että eurooppalaisissa kaupoissa myytävät lelut täyttävät kaikki tarvittavat turvallisuusvaatimukset.

On tärkeää, että turvallisuusvaatimukset ja -standardit pysyvät ajan tasalla lelutrendien kanssa varsinkin, kun uusia materiaaleja ja valmistusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti.

Lelujen sisämarkkinoilla on ollut myönteinen vaikutus alan kehitykseen sekä kuluttajansuojaan, sillä lelujen turvallisuusominaisuuksia on yhdenmukaistettu koko EU:ssa. Leluturvallisuusdirektiivi