Navigatsioonitee

Mänguasjad

ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt mänguasjade ja mängude sektoris tegutseb ligikaudu 2000 ettevõtet rohkem kui 100 000 töötajaga, enamik neist väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

Mänguasjad ja mängud on tähtsad vahendid lapse arengus. Tootjad küll vastutavad oma toodete ohutuse eest, kuid ka maaletoojatel, teavitatud asutustelEnglish (en) ja riigiasutustel on igaühel oma roll, et tagada Euroopa kauplustes müüdavate mänguasjade vastavus kõikidele ohutusnõuetele.

Tähtis on jälgida, et ohutusnõuded ja standardid suudaksid mänguasjade arengu uute trendidega sammu pidada, eriti kuna pidevalt arendatakse välja uusi materjale ja tootmisprotsesse.

Mänguasjade siseturg on andnud sektori ja tarbijakaitse arengusse positiivse panuse, ühtlustades mänguasjade ohutusalaseid omadusi kogu ELis. Uus mänguasjade ohutuse direktiiv