Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Παιχνίδια

Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην ΕΕ και περίπου 2.000 εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 100.000 ανθρώπους άμεσα στον τομέα των παιχνιδιών, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Τα παιχνίδια είναι ζωτικά εργαλεία για την ανάπτυξη του παιδιού. Ενώ οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων τους, οι εισαγωγείς, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί English (en) και οι εθνικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, διασφαλίζοντας ότι τα παιχνίδια που πωλούνται στα ευρωπαϊκά καταστήματα πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις ασφαλείας και τα πρότυπα συμβαδίζουν με τις τελευταίες τάσεις στον τομέα των παιχνιδιών, ιδιαίτερα καθώς αναπτύσσονται συνεχώς νέα υλικά και διαδικασίες κατασκευής.

Η εσωτερική αγορά παιχνιδιών έχει συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη του τομέα και της προστασίας των καταναλωτών, εναρμονίζοντας τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των παιχνιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Η νέα οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών English (en) ενισχύει τις διατάξεις εφαρμογής και προβλέπει νέες απαιτήσεις ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά εξακολουθούν να απολαμβάνουν τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας.

Η νέα οδηγία βελτιώνει τους υφιστάμενους κανόνες για τη διάθεση στην αγορά παιχνιδιών που παράγονται ή εισάγονται στην ΕΕ, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων που σχετίζονται με παιχνίδια και την επίτευξη μακροπρόθεσμων οφελών στην υγεία.

Σήμερα, οι πιο σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Ευρώπης παραμένουν οι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές και η Άπω Ανατολή σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές. Μια από τις κύριες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία παιχνιδιών είναι η δυνατότητα εξαγωγής ευρωπαϊκών προϊόντων υψηλής ποιότητας, την οποία υποστηρίζει η Επιτροπή βελτιώνοντας τις συνθήκες πρόσβασης στην αγορά σε τρίτες χώρες.

European Toy Safety Campaign

Κυριότερα θέματα

  • Guidance to toy safety legislation English (en)
  • Legislation: Toy Safety Directives English (en)
  • Ensuring toy safety for our children English (en)
  • Reference documents Deutsch (de)English (en)français (fr)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση