Навигационна пътека

играчки

В ЕС има около 80 милиона деца под 14-годишна възраст и около 2 000 фирми с повече от 100 000 служители, които са пряко наети в сектора на детските играчки и игрите, като повечето от тези компании са малки и средни предприятия (МСП).

Детските играчки и игрите са съществен инструмент за развитието на децата. Въпреки че производителите носят отговорност за безопасността на техните продукти вносителите, нотифицираните органи и националните власти също трябва да гарантират, че детските играчки, разпространявани в европейската търговска мрежа, отговарят на всички изисквания за безопасност.

Изключително важно е изискванията и стандартите за безопасност да отговарят на съвременните тенденции, свързани с детските играчки, най-вече с оглед на непрекъснато разработваните нови материали и производствени процеси.

Вътрешният пазар на детски играчки е допринесъл положително за развитието на сектора и за защитата на потребителите чрез хармонизиране на характеристиките за безопасност на детските играчки в ЕС. Новата Директива относно безопасността на детските играчки English (en) укрепва разпоредбите относно прилагането на новите изисквания за безопасност, като гарантира, че децата продължават да се ползват с най-високите нива на защита.

Новата Директива подобрява съществуващите правила за продажба на детски играчки, произвеждани или внасяни в ЕС, и цели да намали инцидентите, свързани с детски играчки, както и да постигне дългосрочни ползи за здравето.

Днес най-важните търговски партньори на Европа са САЩ, по отношение на износа, и Далечният Изток, по отношение на вноса. Една от най-важните възможности за европейското производство на детски играчки е потенциалът за износ на висококачествени европейски продукти, който се подкрепя от Комисията чрез подобряване на условията за достъп до пазара в трети страни.

European Toy Safety Campaign

Основно съдържание

  • Guidance to toy safety legislation English (en)
  • Legislation: Toy Safety Directives English (en)
  • Ensuring toy safety for our children English (en)
  • Reference documents Deutsch (de)English (en)français (fr)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта