Ta spletna stran je bila arhivirana (02/02/2015)
02/02/2015

Navigacijska pot

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Turizem

Javno posvetovanje o pobudi za evropski znak turistične kakovosti

Področje politike

Podjetništvo

Ciljne skupine

Javne in zasebne organizacije, posamezniki.

Posvetovalno obdobje

Od 13. 4. 2012 do 13. 7. 2012 - Posvetovanje je končano

Cilj posvetovanja

Trenutno si številne javne in zasebne pobude prizadevajo opredeliti načela in merila, ki naj bi evropski turistični industriji pomagala zagotoviti razvoj in kakovost turizma v EU.

Ti sistemi kakovosti so pogosto nedosledni in neusklajeni, saj se ponavadi osredotočajo na posamezne sektorske ali teritorialne vidike in ne upoštevajo celostnega evropskega pristopa.
Razdrobljenost lahko ovira zagotavljanje visokokakovostnih turističnih storitev po vsej Evropi, kar verjetno škoduje konkurenčnosti evropskega turističnega sektorja.

Z javnim posvetovanjem želimo pridobiti mnenje širše javnosti in zasebnih deležnikov ter posameznikov glede morebitnih ukrepov EU na tem področju.

Evropska komisija med možnimi ukrepi predlaga uvedbo evropskega znaka turistične kakovosti, s katerim bi povečala preglednost in doslednost vrednotenja kakovosti na ravni EU.

Evropski znak kakovosti bi priznal obstoječe in prihodnje sisteme kakovosti v turizmu, ki ustrezajo skupnim evropskim merilom.

Izidi tega posvetovanja bi nam pomagali oceniti učinek predlagane pobude.

Vse zainteresirane strani pozivamo, da izpolnijo vprašalnik in nam tako sporočijo svoje mnenje.

Konec aprila 2012 bo na tej spletni strani na voljo tudi vprašalnik za potrošnike.

Oddaja vprašalnika

Posameznike in organizacije pozivamo k sodelovanju v tem posvetovanju.

Prejete odgovore bomo objavili na Internetu.
Pred sodelovanjem preberite posebno izjavo o varstvu podatkov, ki je priložena posvetovanju in iz katere je razvidno, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in odgovori.

Zaradi preglednosti pozivamo organizacije (vključno z nevladnimi organizacijami, trgovinskimi združenji, podjetji ...), da javnosti zagotovijo ustrezne informacije o sebi, tako da se prijavijo v Register za preglednost in podpišejo njegov kodeks ravnanja.
  • Če je vaša organizacija že registrirana, navedite na prvi strani izpolnjenega vprašalnika ime in naslov vaše organizacije in vašo identifikacijsko številko. Vaše odgovore bomo šteli za mnenje vaše organizacije.
  • Če vaša organizacija ni registrirana, se lahko registrirate zdaj.
    Nato se vrnite na to stran in predložite svoje odgovore kot registrirana organizacija.
  • Odgovore neregistriranih organizacij bomo objavili posebej.

Komisija poziva organizacije, ki želijo predložiti svoje mnenje v okviru javnega posvetovanja, da Komisijo in širšo javnost obvestijo o tem, koga in kaj predstavljajo.
Če organizacija teh informacij ne bo zagotovila, bo Komisija v skladu s svojo politiko odgovore štela za odgovore posameznikov. (Standardi za posvetovanja, glej COM (2002) 704, in Sporočilo o spremljanju evropske pobude za preglednost, glej COM (2007) 127 z dne 21.3.2007).

Če ne želite, da je vaše ime omenjeno na spletni strani, morate to izrecno in jasno navesti v svojem odgovoru.
V takem primeru bomo odgovor objavili kot anonimen odgovor in izbrisali vse podatke, ki neposredno kažejo na vašo identiteto.

Dokument o posvetovanju

  • Dokument o posvetovanju pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Ogled vprašalnika

  • Vprašalnik je na voljo v angleščini msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Referenčni dokumenti

Kontaktni podatki

Odgovorna služba

GD za podjetništvo in industrijo, Enota E/1: Razvoj turistične politike

E-naslov

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Poštni naslov

European Commission, B100 04/004, B-1049 Brussels, Belgija

Ogled odgovorov

Vprašanih posvetovanja pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Izidi posvetovanja in kaj sledi

Analiza odgovorov pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju

Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovnatisni stran