Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Cestovný ruch

Verejná konzultácia týkajúca sa európskej značky pre systémy kvality v oblasti cestovného ruchu

Oblasti politiky

Podniky

Cieľové skupiny

Verejné a súkromné organizácie, jednotlivci

Obdobie trvania konzultácie

od 13. 4. 2012 do 13. 7. 2012 - Táto konzultácia je v súčasnosti ukončená

Cieľ konzultácie

V súčasnosti existuje množstvo verejných a súkromných iniciatív, ktorých cieľom je vymedziť zásady a kritériá, ktoré má európsky cestovný ruch používať s cieľom zabezpečiť rozvoj a poskytovanie kvalitných služieb.

Tieto systémy kvality sú však často nekonzistentné a nekoordinované, pretože sa zvyčajne zameriavajú na sektorové alebo územné ciele bez využitia európskeho integrovaného prístupu.
Táto fragmentácia, ktorá je možnou prekážkou vytvorenia rovnakých podmienok pre poskytovanie vysokokvalitných služieb v oblasti cestovného ruchu v Európe, by mohla mať za následok ohrozenie konkurencieschopnosti turizmu.

Cieľom tejto verejnej konzultácie je zhromaždiť názory jednotlivcov a širokého okruhu zainteresovaných strán zo súkromného a verejného sektora o možných opatreniach EÚ v tejto oblasti.

Komisia považuje za jeden z možných krokov predloženie návrhu o európskej značke pre systémy kvality v oblasti cestovného ruchu, ktorý by mohol priniesť viac transparentnosti a konzistentnosti do hodnotenia kvality na úrovni EÚ.

Európskou značkou by sa označovali také existujúce a budúce systémy kvality v oblasti cestovného ruchu, ktoré spĺňajú spoločné európske kritériá.

Výsledky tejto konzultácie nám pomôžu vyhodnotiť vplyv navrhovanej iniciatívy.

Vyzývame všetky zainteresované strany, aby odpovedali na otázky v dotazníku.

Do konca apríla 2012 zverejníme na tejto webovej lokalite aj dotazník pre spotrebiteľov.

Spôsob predkladania príspevkov

Táto konzultácia je otvorená pre organizácie aj jednotlivcov.

Doručené príspevky uverejníme na internete.
Pred vyplnením dotazníka si prečítajte osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov priložené k tejto konzultácii, v ktorom nájdete informácie o spracovaní vašich osobných údajov a príspevkov.

V záujme transparentnosti vyzývame organizácie (vrátane MVO, obchodných združení a podnikateľských subjektov), aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie prostredníctvom registrácie v registri transparentnosti a prijatím etického kódexu.
  • Ak ste sa už zaregistrovali, uveďte názov a adresu organizácie a vaše registračné identifikačné číslo na prvej strane vášho príspevku. Váš príspevok bude v takom prípade považovaný za názor vašej organizácie.
  • Ak vaša organizácia ešte nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovaťteraz.
    Potom sa vráťte na túto stránku a predložte príspevok ako registrovaná organizácia.
  • Príspevky neregistrovaných organizácií budú uverejnené oddelene.

Komisia vyzýva organizácie, ktoré chcú predložiť svoje stanoviská v rámci verejných konzultácií, aby poskytli Komisii a širokej verejnosti informácie o tom, koho zastupujú a aké záujmy hája.
Ak sa organizácia rozhodne neposkytnúť uvedené informácie, Komisia v súlade s proklamovanou politikou zaradí tieto príspevky medzi príspevky jednotlivcov. (Normy pre konzultácie, pozri COM (2002) 704, a Oznámenie o opatreniach nadväzujúcich na zelenú knihu o ETI, pozri COM (2007) 127 z 21. 3. 2007).

Respondenti, ktorí nechcú, aby ich meno bolo uvedené na webovej stránke, by mali svoj nesúhlas uviesť výslovne a jasne vo svojej odpovedi.
V tomto prípade sa ich príspevok uverejnený ako anonymný a všetky priame odkazy na ich totožnosť sa vymažú z dokumentu.

Zobraziť konzultačný dokument

  • Zobraziť konzultačný dokument pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Zobraziť dotazník

  • Dotazník je k dispozícii v angličtine msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Referenčné dokumenty

Kontaktné údaje

Príslušný útvar

GR pre podnikanie a priemysel, oddelenie E/1: Rozvoj politiky cestovného ruchu

e-mail

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Poštová adresa

Európska komisia, B100 04/004, B-1049 Brusel, Belgicko

Pozrite si príspevky

Respondenti konzultácie pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

Analýza odpovedí pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku