Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Toerisme

Openbare raadpleging over een Europees keurmerk voor kwaliteitscontrole in het toerisme

Beleidsterrein(en)

Ondernemingen

Doelgroep(en)

Overheids- en particuliere organisaties, particulieren

Looptijd

Van 13.04.2012 tot 13.07.2012 - Deze raadpleging is inmiddels afgelopen

Doel van de raadpleging

Er lopen al veel overheids- en particuliere initiatieven om criteria te bepalen waarmee Europese spelers uit de toeristische sector kwaliteitstoerisme kunnen aanbieden en ontwikkelen.

Er is echter weinig samenhang en coördinatie omdat veel initiatieven zich op bepaalde sectoren of regio's richten, zonder een Europese totaalaanpak.
Deze versnippering belemmert de vrije concurrentie binnen de EU die nodig is voor hoogwaardige toeristische dienstverlening in heel Europa. Dat kan op zijn beurt weer afbreuk doen aan het concurrentievermogen van de Europese toeristische sector als geheel.

Het doel van deze openbare raadpleging is om in een ruime kring van belanghebbenden (bij overheid, bedrijven en particulieren) ideeën te verzamelen over mogelijke EU-maatregelen op dit gebied.

Een van de mogelijkheden waar de Commissie aan denkt, is een Europees keurmerk voor kwaliteitscontrole in het toerisme, dat op EU-niveau zou moeten zorgen voor meer transparantie en samenhang in kwaliteitsbeoordelingen.

Het Europese keurmerk is een manier om erkenning te geven aan bestaande en toekomstige regelingen voor kwaliteitscontrole in het toerisme die voldoen aan gemeenschappelijke Europese criteria.

De resultaten van deze raadpleging kunnen ons helpen om de mogelijke effecten van dit voorstel te evalueren.

We nodigen alle belanghebbenden uit om via de vragenlijst hun mening te geven.

Eind april zal op deze website ook een vragenlijst speciaal voor consumenten verschijnen.

Hoe kunt u meedoen?

Zowel particulieren als organisaties mogen aan deze raadpleging meedoen.

De bijdragen die we ontvangen, worden op internet gepubliceerd.
Lees voor u antwoordt eerst de speciale privacyverklaring bij deze raadpleging. Zo weet u hoe wij uw persoonsgegevens en bijdragen verwerken.

Omwille van de transparantie vragen wij organisaties (ngo's, brancheorganisaties, bedrijven enz.) om bepaalde gegevens openbaar te maken door zich in te schrijven in het Transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen.
  • Staat u al in dat register, vermeld dan naam, adres en registratienummer van uw organisatie op de eerste pagina van uw bijdrage. Uw reactie zal dan worden beschouwd als het standpunt van uw organisatie.
  • Staat uw organisatie nog niet in het Transparantieregister, dan kunt u zich nu inschrijven.
    Daarna kunt u als geregistreerde organisatie opnieuw via deze pagina de vragenlijst beantwoorden.
  • Antwoorden van organisaties die niet zijn geregistreerd, worden apart gepubliceerd.

De Commissie vraagt organisaties die aan een raadpleging willen deelnemen, om de Commissie en het grote publiek informatie te geven over wie zij zijn en welke belangen ze behartigen.
Als een organisatie dat niet bekend wil maken, dan beschouwt de Commissie de bijdrage van zo'n organisatie als een persoonlijke bijdrage. (Zie de normen voor raadplegingen, COM (2002) 704, en de mededeling over de follow-up van het ETI, COM (2007) 127 van 21/03/2007).

Deelnemers die niet willen dat hun naam op de website wordt vermeld, moeten dit uitdrukkelijk en duidelijk vermelden in hun antwoord.
I dat geval wordt hun bijdrage anoniem gepubliceerd en worden alle rechtstreekse verwijzingen naar hun identiteit uit het document verwijderd.

Lees de discussienota

  • Lees de discussienota pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Bekijk de vragenlijst

  • De vragenlijst is beschikbaar in het Engels msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Referentiedocumenten

Contactgegevens

Bevoegde dienst

DG Ondernemingen en industrie, eenheid E/1: Ontwikkeling van het toerismebeleid

E-mail

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Postadres

Europese Commissie, B100 04/004, B-1049 Brussel, België

Bekijk de bijdragen

De respondenten van de raadpleging pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Resultaten van de raadpleging en volgende stappen

Analyse van de antwoorden pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken