Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Tūrisms

Atklātā apspriešana par iniciatīvu attiecībā uz Eiropas kvalitatīva tūrisma zīmi

Politikas joma(-s)

Uzņēmumi

Mērķgrupa(-s)

Valsts un privātas organizācijas, privātpersonas.

Apspriešanas periods

No 13.04.2012. līdz 13.07.2012. - Šī apspriešana ir beigusies

Apspriešanas mērķis

Pašlaik tiek īstenotas visdažādākās valsts un privātas iniciatīvas, kuru mērķis ir definēt principus un kritērijus, kurus Eiropas tūrismā ieinteresētās personas varētu izmantot kvalitatīva tūrisma ES attīstīšanai un nodrošināšanai ES.

Tomēr šajās kvalitātes sistēmās trūkst saskaņotības un koordinācijas, jo parasti to pamatā ir atsevišķi nozares vai teritoriāli mērķi un tās izstrādātas bez vienotas Eiropas mēroga pieejas.
Šī sadrumstalotība, iespējams, ir viens no šķēršļiem, kas liedz panākt ES līmeņa nosacījumus augstas kvalitātes tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai visā Eiropā un var kaitēt Eiropas tūrisma nozares konkurētspējai.

Šo sabiedrisko apspriešanu rīko, lai noskaidrotu, ko ieinteresētās personas valsts un privātajā sektorā un privātpersonas domā par varbūtēju ES rīcību šajā jomā.

Kā vienu no iespējamiem pasākumiem Komisija ir iecerējusi priekšlikumu par Eiropas kvalitatīva tūrisma zīmi, — tā varētu nodrošināt lielāku caurskatāmību un saskaņotību kvalitātes novērtēšanā ES līmenī.

Eiropas zīme norādītu uz tām esošajām un turpmāk no jauna izveidotajām tūrisma kvalitātes sistēmām, kuras atbilst vienotajiem Eiropas kritērijiem.

Šīs apspriešanas rezultāti mums palīdzēs novērtēt ierosinātās iniciatīvas ietekmi.

Visas ieinteresētās personas ir aicinātas darīt zināmu savu viedokli, atbildot uz aptaujas jautājumiem.

Turklāt klientiem jeb potenciālajiem tūristiem domātā aptauja šajā vietnē būs pieejama 2012. gada aprīļa beigās.

Kā iesniegt savus komentārus

Visas privātpersonas un organizācijas ir aicinātas piedalīties šajā apspriešanā.

Saņemtos komentārus publicēs internetā.
Lūdzam vispirms izlasīt šai apspriešanai pievienoto paziņojumu par personas datu aizsardzību, lai noskaidrotu, kā rīkosies ar jūsu personas datiem un atbildēm.

Pārredzamības interesēs organizācijas (NVO, arodapvienības, uzņēmumi u.c. struktūras) ir aicinātas nodot atklātībai visu informāciju, kas attiecas uz tām, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un parakstot tā ētikas kodeksu.
  • Ja jūs pārstāvat reģistrētu organizāciju, lūdzam norādīt tās nosaukumu, adresi un tās reģistrācijas numuru uz pirmās no lapām, kur izklāstīti jūsu komentāri. Tad uzskatīs par tie atspoguļo jūsu organizācijas viedokli.
  • Ja jūsu organizācija vēl nav reģistrēta, jums ir iespēja reģistrēties tagad.
    Pēc tam atgriezieties šajā lapā, lai savas atbildes nosūtītu kā reģistrēta organizācija.
  • Nereģistrētu organizāciju atbildes publicēs atsevišķi.

Komisija aicina organizācijas, kuras vēlas paust savus uzskatus sabiedriskās apspriešanās, sniegt Komisijai un sabiedrībai kopumā informāciju, kas paskaidro, ko tās pārstāv.
Ja kāda organizācija nolemj nesniegt šādu informāciju, Komisija saskaņā ar savu pieņemto politiku uzskata attiecīgos komentārus par tādiem, kas sniegti individuāli. (Noteikumi, kas piemērojami apspriešanām, skatiet COM (2002) 704, un paziņojums par turpmākajiem pasākumiem pēc zaļās grāmatas “Eiropas pārredzamības iniciatīva”, skatiet COM (2007) 127, 21.03.2007.)

Atbilžu sniedzējiem, kuri nevēlas, lai viņu vārdu, uzvārdu vai nosaukumu norādītu attiecīgajā tīmekļa vietnē, uz to nepārprotami un skaidri ir jānorāda savā atbildē.
Tādā gadījumā viņu atbildi publicēs kā anonīmu, un visas tiešās norādes uz viņu identitāti dokumentā izdzēsīs.

Skatīt apspriešanas dokumentu

  • Skatīt apspriešanas dokumentu pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Skatīt aptauju

  • Aptauja ir pieejama angliski msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Atsauces dokumenti

Kontaktinformācija

Atbildīgais dienests

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta struktūrvienība E/1 “Tūrisma politikas attīstība”

e-pasts

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Pasta adrese

European Commission, B100 04/004, B-1049 Brussels, Belgium

Skatīt saņemtās atbildes

Respondenti pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi

Atbilžu analīzi pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu