Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Turizmas

Viešos konsultacijos dėl Kokybės sistemoms skirto Europos kokybiško turizmo ženklo iniciatyvos

Politikos sritis (-ys)

Įmonės

Tikslinė (-ės) grupė (-ės)

Viešosios ir privačiosios organizacijos, individualūs asmenys.

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2012 04 13 iki 2012 07 13 - Konsultacijos baigtos

Konsultacijų tikslas

Šiuo metu yra įvairiausių viešųjų ir privačiųjų iniciatyvų nustatyti principus ir kriterijus, kuriais vadovautųsi suinteresuotosios Europos turizmo sektoriaus šalys, kad būtų užtikrinta kokybiškų turizmo paslaugų plėtra ir teikimas Europos Sąjungoje.

Tačiau šios kokybės sistemos dažnai nenuoseklios ir menkai koordinuojamos, nes paprastai dėmesys telkiamas į atskirus sektorių arba teritorinius tikslus, nesilaikant bendro visoje Europoje požiūrio.
Šis susiskaidymas gali tapti kliūtimi siekiant vienodų sąlygų Europos Sąjungos mastu teikti aukštos kokybės turizmo paslaugas visoje Europoje. Dėl to gali sumažėti Europos turizmo sektoriaus konkurencingumas.

Šių viešų konsultacijų tikslas – sužinoti įvairių viešojo ir privačiojo sektoriaus suinteresuotųjų šalių bei individualių asmenų nuomonę apie galimus ES veiksmus šioje srityje.

Vienas iš tokių galimų Komisijos veiksmų – pasiūlyti įdiegti kokybės sistemoms skirtą Europos kokybiško turizmo ženklą, kuriuo būtų galima užtikrinti didesnį kokybės vertinimo ES lygmeniu skaidrumą ir nuoseklumą.

Europos ženklu būtų pripažįstamos tokios dabartinės ir būsimos turizmo kokybės sistemos, kurios atitiktų bendrus Europos kriterijus.

Naudodamiesi šių konsultacijų rezultatais galėsime geriau įvertinti siūlomos iniciatyvos poveikį.

Visos suinteresuotosios šalys kviečiamos atsakyti į klausimyno klausimus ir pareikšti savo nuomonę.

Be to, 2012 m. balandžio pabaigoje šioje svetainėje paskelbsime ir klausimyną vartotojams.

Kaip teikti nuomonę

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi individualūs asmenys ir organizacijos.

Gautos nuomonės bus paskelbtos internete.
Prieš dalyvaudami perskaitykite specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą vykstant šioms konsultacijoms. Jame informuojama, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir panaudojama nuomonė.

Skaidrumo dėlei organizacijos (įskaitant nevyriausybines organizacijas, prekybos asociacijas, įmones ir kt.) raginamos viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją užsiregistruodamos Skaidrumo registre ir įsipareigodamos laikytis jo etikos kodekso.
  • Jei jau esate užsiregistravę, pateikdami nuomonę pirmame puslapyje nurodykite savo organizacijos pavadinimą, adresą ir registracijos numerį. Tada jūsų nuomonė bus laikoma jūsų organizacijos nuomone.
  • Jei jūsų organizacija neužsiregistravusi, galite ją užregistruoti dabar.
    Po to grįžkite į šį puslapį ir pateikite savo, kaip registruotosios organizacijos, nuomonę.
  • Neįregistruotų organizacijų nuomonės bus skelbiamos atskirai.

Komisija prašo organizacijų, kurios nori pateikti pastabų per viešas konsultacijas, jai ir plačiajai visuomenei pateikti informacijos apie tai, kam jos atstovauja.
Kaip Komisija yra paskelbusi, nenurodžius šios informacijos, organizacijos nuomonės bus pateikiamos kaip asmeninė nuomonė. (Konsultavimosi standartai, žr. COM (2002) 704, ir Komunikatas dėl tolesnių su Europos skaidrumo iniciatyva susijusių veiksmų, žr. 2007 03 21 COM (2007) 127.)

Respondentai, nenorintys, kad jų vardas ir pavardė būtų nurodyti interneto svetainėje, turėtų atvirai ir aiškiai tai nurodyti savo atsakyme.
Tokiu atveju jų nuomonė bus paskelbta kaip anoniminis atsakymas ir visos tiesioginės nuorodos į jų tapatybę iš dokumento bus ištrintos.

Rodyti konsultacijų dokumentą

  • Rodyti konsultacijų dokumentą pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Rodyti klausimyną

  • Klausimynas parengtas anglų kalba msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Susiję dokumentai

Kontaktiniai duomenys

Atsakinga tarnyba

Įmonių ir pramonės GD, E/1 skyrius: Turizmo politikos vystymas

E. paštas

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Pašto adresas

European Commission, B100 04/004, B-1049 Brussels, Belgium

Rodyti nuomones

Konsultacijose dalyvavusių respondentų pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

Atsakymų analizė pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį