Sivusto on arkistoitu (02/02/2015)
02/02/2015

Navigointipolku

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Matkailu

Julkinen kuuleminen Euroopan matkailun laatumerkinnästä

Politiikan ala(t)

Yritystoiminta

Kohderyhmä(t)

Julkiset ja yksityiset organisaatiot, yksityishenkilöt.

Kuulemisen kesto

13.4.2012–13.7.2012 - Kuuleminen on päättynyt

Kuulemisen tavoite

Lukuisissa julkisissa ja yksityisissä hankkeissa on pyritty määrittämään periaatteita ja arviointiperusteita, joilla eurooppalaiset matkailualan toimijat voisivat turvata laadukkaiden matkailupalvelujen kehittämisen ja tarjonnan EU:ssa.

Tällaiset laatujärjestelmät eivät kuitenkaan ole yhtenäisiä eivätkä keskenään koordinoituja, sillä niissä keskitytään yleensä vain joihinkin ala- tai aluekohtaisiin tavoitteisiin. Tämän vuoksi yhteistä eurooppalaista linjaa ei synny.
Hajanaisuus voi haitata EU:n laajuisten tasapuolisten toimintaedellytysten luomista laadukkaiden matkailupalvelujen tarjoamiselle koko EU:ssa, mikä puolestaan voi heikentää EU:n matkailualan kilpailukykyä.

Tällä kuulemisella pyritään saamaan selville julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yksityishenkilöiden näkemyksiä mahdollisista EU:n toimista tällä alalla.

Komissio pitää yhtenä mahdollisena toimena ehdotusta Euroopan matkailun laatumerkinnästä, joka lisäisi matkailutuotteiden laadunarvioinnin avoimuutta ja yhtenäisyyttä EU:n tasolla.

Euroopan matkailun laatumerkinnässä otettaisiin huomioon sellaiset nykyiset ja tulevat matkailun laatujärjestelmät, jotka täyttäisivät yhteiset eurooppalaiset kriteerit.

Kuulemisen tulokset auttavat komissiota arvioimaan mahdollisen ehdotuksen vaikutuksia.

Kaikkia asianosaisia pyydetään esittämään näkemyksensä vastaamalla tähän kyselyyn.

Lisäksi tällä verkkosivulla julkaistaan huhtikuun 2012 lopulla erillinen kuluttajille tarkoitettu kyselylomake.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt ja organisaatiot.

Vastaukset julkaistaan komission verkkosivuilla.
Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti ennen kyselyyn vastaamista. Niissä annetaan tietoja henkilötietojen suojaamisesta ja vastausten käsittelystä.

Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita (esim. kansalaisjärjestöjä, toimiala- ja ammattijärjestöjä ja liikeyrityksiä) pyydetään antamaan tiettyjä tietoja itsestään rekisteröitymällä edunvalvojien rekisteriin. Samalla niiden on sitouduttava noudattamaan rekisterin sääntöjä.
  • Jos vastaat rekisteröidyn organisaation puolesta, ilmoita sen nimi ja osoite sekä tunnistenumero vastauksen ensimmäisellä sivulla. Vastauksesi katsotaan edustavan ko. organisaation kantaa.
  • Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voit rekisteröidäsen nyt.
    Palaa rekisteröitymisen jälkeen tälle sivulle ja osallistu kuulemiseen.
  • Rekisteröitymättömien organisaatioiden vastaukset julkaistaan erikseen.

Komissio pyytää organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan kuulemiseen, antamaan komissiolle ja suurelle yleisölle tarkempia tietoja siitä, ketä ja mitä etuja ne edustavat.
Jos organisaatio päättää olla antamatta näitä tietoja, komission käytäntönä on, että kannanotot katsotaan henkilökohtaisiksi lausunnoiksi. (Kuulemismenettelyn vähimmäisvaatimukset, ks. KOM(2002) 704, ja komission tiedonanto Euroopan avoimuusaloitetta koskevan vihreän kirjan jatkotoimenpiteistä, ks. KOM(2007) 127, 21.3.2007).

Jos vastaaja ei halua nimeään mainittavan verkkosivustolla, hänen on ilmoitettava tästä nimenomaisesti ja selkeästi vastauksensa yhteydessä.
Vastaus julkaistaan tällöin nimettömänä ja siitä poistetaan kaikki suorat viittaukset vastaajan henkilöllisyyteen.

Tausta-asiakirja

  • Tausta-asiakirja pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Kyselylomake

  • Kysely on saatavilla englanniksi msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Viiteasiakirjat

Yhteystiedot

Asiasta vastaava yksikkö

DG Enterprise and Industry, Unit E/1: Tourism Policy Development (Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto, yksikkö E/1: Matkailupolitiikan kehittäminen)

Sähköposti

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Postiosoite

European Commission, B100 04/004, B-1049 Brussels, Belgium

Tutustu vastauksiin

Vastaajat olivat pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Analyysi vastauksista pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu

Aseta sivu normaalikokoiselle fontilleKasvata fontin kokoa 200 prosentillaTulosta sivu