Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Turisme

Åben høring om initiativet til et europæisk mærke for kvalitetsturisme

Politikområde(r)

Erhverv

Målgruppe(r)

Offentlige og private organisationer, enkeltpersoner.

Høringsperiode

Fra 13.04.2012 til 13.07.2012 - Denne høring er nu afsluttet

Formål med høringen

I øjeblikket findes der en bred vifte af offentlige og private initiativer, som fastlægger de principper og kriterier, der skal bruges af aktørerne i den europæiske turisme til at sikre udvikling og udbud af kvalitetsturisme i EU.

Kvalitetssystemerne er dog ofte meget uensartede og ukoordinerede, fordi de som udgangspunkt er rettet mod den enkelte sektors eller det enkelte områdes mål uden at anlægge en samlet europæisk synsvinkel.
Denne opsplitning kan være en hindring for lige vilkår for udbud af kvalitetsturisme i hele Europa, hvilket kan skade den europæiske turistsektors konkurrenceevne.

Målet med denne offentlige høring er at indsamle synspunkter fra et bredt udsnit af de offentlige og private berørte parter om et eventuelt EU-initiativ på området.

Et af de initiativer, Kommissionen overvejer, er et forslag om et europæisk mærke for kvalitetsturisme, som kan skabe større åbenhed og ensartethed i kvalitetsvurderingen på EU-plan.

Det europæiske mærke vil anerkende nuværende og kommende systemer for kvalitetsturisme, som opfylder de fælles europæiske kriterier.

Resultaterne af denne høring vil hjælpe os med at vurdere virkningerne af det foreslåede initiativ.

Alle interesserede parter opfordres til at give deres mening til kende i spørgeskemaet.

Der kommes desuden et spørgeskema for forbrugere her på siden i slutningen af april 2012.

Sådan afgiver du dit bidrag

Alle borgere og organisationer er velkomne til at deltage i denne høring.

Alle bidrag vil blive offentliggjort på internettet.
Inden du går i gang, skal du læse den særlige databeskyttelseserklæring, der gælder for høringen. Den beskriver, hvordan dine personoplysninger og dit bidrag vil blive behandlet.

For at sikre gennemsigtighed opfordres organisationer (herunder f.eks. ngo'er, erhvervsorganisationer og virksomheder) til at give offentligheden relevante oplysninger om sig selv ved at tilmelde sig registeret over interesserepræsentanter og tilslutte sig dets adfærdskodeks.
  • Hvis du allerede er registreret, bedes du på bidragets første side angive din organisations navn, adresse og registreringsnummer. Dit bidrag vil da blive betragtet som udtryk for din organisations synspunkter.
  • Registrer din organisation nu, hvis den ikke allerede er registreret.
    Gå derefter tilbage til denne side og afgiv dit bidrag på vegne af en registreret organisation.
  • Svar fra organisationer, som ikke er registreret, vil blive offentliggjort separat.

Organisationer, der ønsker at indgive bemærkninger i forbindelse med offentlige høringer, bedes give Kommissionen og offentligheden information om, hvem og hvilke interesser de repræsenterer.
Hvis en organisation ikke stiller denne information til rådighed, er det Kommissionens erklærede politik at offentliggøre bidraget som et individuelt bidrag (høringsstandarder, se COM(2002) 0704, og meddelelse om opfølgning af grønbogen "et europæisk åbenhedsinitiativ", se COM(2007) 0127 af 21/03/2007).

Deltagere, som ikke vil have deres navn offentliggjort på websitet, skal angive det udtrykkeligt og klart i deres svar.
I så fald vil bidraget blive offentliggjort anonymt, og alle direkte henvisninger til deres identitet vil blive slettet i dokumentet.

Se høringsdokument

  • Se høringsdokument pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Gå til spørgeskema

  • Spørgeskemaet foreligger på engelsk msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Referencedokumenter

Kontaktoplysninger

Ansvarlig tjenestegren

Generaldirektoratet for Erhvervspolitik, Kontor E/1: Udvikling af turistpolitik

e-mail

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Postadresse

Europa-Kommissionen, B100 04/004, B-1049 Bruxelles, Belgien

Se bidragene

Respondenter pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Resultater af høringen og næste skridt

Analyse af svarene pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden