Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Průmysl cestovního ruchu

Veřejná konzultace o iniciativě týkající se evropské značky kvality v oblasti cestovního ruchu

Oblast politiky

Podniky

Cílová skupina

Veřejné a soukromé organizace, fyzické osoby.

Trvání konzultace

Od 13. dubna 2012 do 13. července 2012 - Tato konzultace byla již ukončena

Cíl konzultace

V současné době existuje celá řada veřejných i soukromých iniciativ, jejichž cílem je stanovit zásady a kritéria pro rozvoj a zajištění kvality služeb cestovního ruchu poskytovaných v Evropské unii.

Tyto systémy posuzování kvality služeb však často vykazují nedostatek konzistence i koordinace, jelikož se zaměřují na konkrétní cíle daného odvětví či regionu a nezohledňují přitom integrovaný přístup používaný v rámci EU.
Vinou této nejednotnosti se však hůře nastolují stejné podmínky pro všechny zainteresované strany, a je proto obtížnější zajistit vysokou kvalitu služeb cestovního ruchu v celé Unii. Nižší kvalita pak může mít negativní dopad na konkurenceschopnost evropského cestovního ruchu obecně.

Cílem této veřejné konzultace je zjistit, jaký názor mají na navrhovanou činnost EU v této oblasti státní a soukromé zainteresované strany, jakož i veřejnost obecně.

Jedním z návrhů Komise je zavedení evropské značky pro systémy posuzování kvality služeb cestovního ruchu. Tím by se zajistila větší transparentnost i jednotný přístup při hodnocení tohoto sektoru celé EU.

Evropská značka by byla udělována stávajícím i nově vzniklým systémům pro posuzování kvality služeb cestovního ruchu, jež splňují společná evropská kritéria.

Příspěvky zaslané v rámci této konzultace Komisi pomohou posoudit dopady navrhované iniciativy.

Zainteresované strany mají možnost se k dané problematice vyjádřit vyplněním tohoto dotazníku.

Kromě toho budou moci svůj názor sdělit prostřednictvím spotřebitelského dotazníku, který bude na těchto stránkách zveřejněn ke konci dubna tohoto roku.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby.

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu.
Informace o nakládání s vašimi osobními údaji a příspěvky naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů, které je připojeno k této konzultaci. Doporučujeme vám se s ním seznámit.

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace (například nevládní organizace, oborová sdružení a komerční firmy), aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti zřízeného Komisí, a poskytly tak veřejnosti údaje o sobě, a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování.
  • Jste-li v rejstříku již zapsáni, uveďte název vaší organizace, adresu a registrační číslo na první straně vašeho příspěvku. Váš příspěvek pak bude považován za názor vaší organizace.
  • Pokud registrováni nejste, můžete tak učinit nyní.
    Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a vložte svůj příspěvek jako registrovaná organizace.
  • Příspěvky neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně.

Komise vyzývá organizace, které chtějí zasílat příspěvky v rámci konzultací s veřejností, aby jí a široké veřejnosti poskytly informace o tom, koho a co zastupují.
Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise její příspěvek zařadí mezi příspěvky od jednotlivců. (Pravidla pro konzultace – KOM(2002)704 a sdělení o opatřeních navazujících na Evropskou iniciativu pro transparentnost – KOM(2007)127 ze dne 21. 3. 2007).

Účastníci konzultace, kteří nesouhlasí se zveřejněním jejich jména na této internetové stránce, na to musí ve svém příspěvku výslovně a jasně upozornit.
Jejich příspěvek pak bude zveřejněn jako anonymní odpověď a veškeré přímé reference odkazující na jejich totožnost budou z dokumentu vymazány.

Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci

  • Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci pdf - 25 KB [25 KB] English (en)

Zobrazit dotazník

  • Dotazník je k dispozici pouze v angličtině msw8 - 187 KB [187 KB] English (en) .

Referenční dokumenty

Kontakt

Odpovědný útvar

GŘ pro podniky a průmysl, odbor E/1: Tvorba politik v oblasti cestovního ruchu

e-mail

entr-tourism-consultation@ec.europa.eu

Adresa

European Commission, B100 04/004, B-1049 Brussels, Belgie

Zobrazit příspěvky

Respondenti na konzultaci pdf - 17 KB [17 KB] English (en)

Výsledky konzultace a další postup

Analýza odpovědí pdf - 857 KB [857 KB] English (en)

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku