Θέματα επικαιρότητας

European Tourism Indicators System for Sustainable Management workshop

04/07/2014

Στήριξη επιχειρήσεων

 • Tourism Business Portal English (en)
 • ICT & Tourism Business Initiative English (en)
 • Professional skills English (en)español (es)
 • Accessible tourism Deutsch (de)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)

Προώθηση του τουρισμού στην ΕΕ

 • Cycling routes Deutsch (de)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)
 • EDEN
 • European Tourism Quality Principles Deutsch (de)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)
 • Promoting Europe internationally Deutsch (de)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)
 • Conferences Deutsch (de)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)

Ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού

 • EU policy - background Deutsch (de)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)
 • Sustainable Tourism Deutsch (de)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)

Γνωστικό υπόβαθρο

 • Virtual Tourism Observatory Deutsch (de)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)
 • Stakeholders Deutsch (de)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)
 • Eurobarometer Surveys English (en)
 • Tourism Data English (en)