Navigation path

EDEN nedir?

EDEN, Avrupa Birliği çapında sürdürülebilir turizm gelişim modelleri teşvik eden bir proje olan Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Ağı’nın kısa adıdır. Proje, her yıl gerçekleştirilen ve her katılımcı ülke için bir turistik “seçkin destinasyon” seçilmesiyle sonuçlanan ulusal yarışmalara dayanmaktadır. EDEN, destinasyonların seçilmesi yoluyla, Avrupa’daki turist destinasyonlarının değerleri, çeşitliliği ve ortak özelliklerine etkili bir şekilde dikkat çekmektedir. Yeni Avrupalı destinasyonların görünürlüğünü artırmakta, Avrupa çapında iyi uygulamaların paylaşımına yönelik bir platform oluşturmakta ve ödül kazanan destinasyonlar arasında ağ iletişimini tevik etmektedir.

Turizmdeki bu Avrupalı seçkinlik arayışı, Komisyon’un ilgili ulusal turizm makamlarıyla birlikte seçtiği yıllık bir tema etrafında geliştirilir. Bu tema ana bir çerçeve görevi görür: şimdiye değin, kırsal turizm, somut olmayan kültürel miras ve korunan alanlar başlıca EDEN temalarını oluşturmuştur.

TSeçilen destinasyonların en önemli özelliği sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğe bağlılıkları olmuştur. Ödül kazananlar, 27 Üye Devlet ve aday ülkelerde bulunan yeni ortaya çıkan, az bilinen Avrupalı destinasyonlardır. EDEN projesi seçilen destinasyonlarda kullanılan sürdürülebilir uygulamaların Avrupa Birliği geneline yayılmasına ve bu yerlerin tüm yıl boyunca rağbet gören merkezlere dönüştürülmesine yardımcı olmaktadır. Proje böylelikle aşırı ziyaret edilen turist destinasyonlarındaki yoğunluğun azaltılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Bu projenin gelişimi, projeyi 2006 yılında başlatan ve koordinasyon konusunda kritik bir rol oynamaya devam eden Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Görevleri arasında çıkar sahipleri arasında diyalogun teşvik edilmesi, seçim usullerinin ortak finansmanı, ödül töreninin düzenlenmesi (ilk iki yıl boyunca, Avrupa Turizm Forumu) sırasında ve kapsamlı bir iletişim kampanyasının koordinasyonu bulunmaktadır.

Aşağıdaki materyaller EDEN’i keşfetmenize yardımcı olacaktır.

 

Last update: 13/09/2014 | Top