Sökväg

Vad är EDEN?

Eden är en akronym för ”European Destinations of Excellence” – Framstående europeiska resmål – ett projekt som främjar utvecklingsmodeller för hållbar turism runt om i Europeiska unionen. Projektet baseras på nationella tävlingar som äger rum varje år och som resulterar i att ett ”framstående resmål” för turister utses i varje deltagande land. Genom att utse resmål uppnår man på ett effektivt sätt med Eden att värdena, mångfalden och de gemensamma dragen hos europeiska turistmål uppmärksammas. Det synliggör framväxande europeiska resmål, skapar en plattform för att sprida goda metoder över Europa och främjar nätverksarbete mellan resmål som fått utmärkelsen.

Denna europeiska strävan efter hög kvalitet inom turismen utvecklas kring ett årligt tema som väljs av kommissionen tillsammans med berörda nationella turistorgan. Detta tema fungerar som ett ledmotiv: hittills har de viktigaste temana i Eden varit landsbygdsturism, immateriellt kulturarv och skyddade områden.

Det viktigaste kännetecknet hos de utvalda resmålen är deras engagemang för social, kulturell och miljömässig hållbarhet. Mottagarna av utmärkelsen är framväxande, mindre kända europeiska resmål, belägna i de 27 medlemsländerna och i kandidatländerna. Eden-projektet hjälper till att sprida de hållbara metoder som används på de utvalda resmålen över hela unionen och att få dessa platser att besökas året om. På så sätt hjälper processen till att minska trängseln på överbelastade turistmål.

Utvecklingen av detta projekt stöds av Europeiska kommissionen som lanserade det 2006 och som ännu spelar en viktig samordnande roll. I dess uppgifter ingår att uppmuntra en dialog mellan intressenter, medfinansiera urvalsprocesserna, anordna prisutdelningsceremonin (under de första två åren under Europeiskt forum för turism) och samordna en omfattande informationskampanj.

Följande material hjälper dig upptäcka Eden.

Senaste uppdatering: 13/09/2014 | Till början