Navigacijska pot

Kaj je EDEN?

EDEN je kratica za evropske destinacije odličnosti (European Destinations of Excellence), projekt, ki spodbuja trajnostne modele za razvoj turizma v celi Evropski uniji. Projekt temelji na državnih natečajih, ki se odvijajo vsako leto in na katerih se izbere turistična „destinacija odličnosti“ za vsako sodelujočo državo. Prek izbora destinacij projekt EDEN učinkovito izpolnjuje cilj, namreč pozornost usmerja na vrednote, raznolikost in skupne lastnosti evropskih turističnih destinacij. Obenem krepi prepoznavnost nastajajočih evropskih destinacij, ustvarja platformo za izmenjavo dobrih praks v vsej Evropi in spodbuja povezovanje v mrežo med nagrajenimi destinacijami.

To evropsko iskanje odličnosti v turizmu je osredotočeno na letno temo, ki jo izbere Komisija skupaj z ustreznimi nacionalnimi turističnimi organi. Ta tema je vodilni motiv: do zdaj so bile glavne teme EDEN kmečki turizem, nesnovna dediščina in zavarovana območja.

Ključna lastnost izbranih destinacij je njihova predanost socialni, kulturni in okoljski trajnosti. Prejemnice nagrad so nastajajoče, malo znane evropske destinacije v 27 državah članicah in državah kandidatkah. Projekt EDEN prispeva k širjenju trajnostnih praks, ki se uporabljajo na izbranih destinacijah, po vsej Evropi in preoblikovanju teh destinacij v kraje, ki jih turisti obiskujejo skozi vse leto. Cilj procesa je torej preusmeriti obiskovalce iz preobljudenih turističnih destinacij.

Razvoj tega projekta podpira Evropska komisija, ki je projekt tudi uvedla leta 2006 in še vedno igra ključno vlogo usklajevalca. Njene naloge zajemajo spodbujanje dialoga med zainteresiranimi stranmi, sofinanciranje postopkov izbora, organizacijo slovesne podelitve nagrad (prvi dve leti, med forumom evropskega turizma) in usklajevanje celovite komunikacijske kampanje.

V pomoč pri odkrivanju EDEN vam bodo naslednja gradiva.

 

Zadnja sprememba: 13/09/2014 | Na vrh