Navigačný riadok

Čo je projekt EDEN?

EDEN je skratka pre výnimočné európske destinácie (European Destinations of Excellence), projekt propagujúci modely udržateľného rozvoja cestovného ruchu v celej Európskej únii. Projekt je založený na národných súťažiach, ktoré sa konajú každý rok a ich výsledkom je výber turistických „výnimočných destinácií“ za jednotlivé zúčastnené krajiny. Projekt EDEN výberom destinácií účinne dosahuje cieľ upozorniť na hodnoty, rozmanitosť a spoločné charakteristiky európskych turistických destinácií. Upriamuje pozornosť na rozvíjajúce sa európske destinácie, vytvára platformu pre výmenu osvedčených postupov v rámci celej Európy a podporuje vytváranie siete medzi ocenenými destináciami.

Toto európske hľadanie výnimočnosti v cestovnom ruchu vždy súvisí s témou, ktorú pre daný rok zvolí Komisia spolu s príslušnými národnými orgánmi v oblasti cestovného ruchu. Táto téma slúži ako hlavné motto: doteraz boli hlavnými témami projektu EDEN vidiecky cestovný ruch, nehmotné dedičstvo a chránené oblasti.

Hlavnou charakteristikou vybraných destinácií je ich záväzok udržiavať sociálnu, kultúrnu a environmentálnu udržateľnosť. Príjemcovia ocenenia sú rozvíjajúce sa, málo známe európske destinácie nachádzajúce sa v 27 členských štátoch a kandidátskych krajinách. Projekt EDEN pomáha šíriť udržateľné postupy používané vo vybraných destináciách po celej Únii a zmeniť tieto miesta na celoročne navštevované lokality. Proces je teda zameraný na pomoc pri odľahčovaní turistických destinácií s nadmernou návštevnosťou.

Rozvoj tohto projektu je podporovaný Európskou komisiou, ktorá projekt spustila v roku 2006 a naďalej zohráva rozhodujúcu funkciu koordinátora. Jej úlohy zahŕňajú podporu dialógu medzi zúčastnenými stranami, spolufinancovanie výberových konaní, organizáciu slávnosti odovzdávania cien (v prvých dvoch ročníkoch počas Európskeho fóra cestovného) ruchu a koordináciu komplexnej komunikačnej kampane.

Nasledujúci materiál vám pomôže dozvedieť sa viac o projekte EDEN.

 

Posledná aktualizácia: 13/09/2014 | Na začiatok