Cale de navigare

Ce este EDEN?

Acronimul EDEN („European Destinations of Excellence”) a fost ales pentru a desemna destinaţiile europene de excelenţă. Acest proiect promovează modele de dezvoltare a turismului durabil în Uniunea Europeană. Proiectul se bazează pe concursuri naţionale care au loc în fiecare an şi în cadrul cărora este selectată câte o „destinaţie turistică de excelenţă” în fiecare ţară participantă. Prin selectarea destinaţiilor, EDEN pune accentul pe valorile, diversitatea şi trăsăturile comune ale destinaţiilor turistice europene. Acest proiect sporeşte vizibilitatea destinaţiilor europene emergente, creează o platformă pentru schimbul bunelor practici în Europa si promovează construirea unei reţele între destinaţiile premiate.

Acest concurs european de excelenţă în turism este elaborat pe baza unei teme anuale, aleasă de Comisia Europeană în colaborare cu organizaţiile naţionale din turism competente. Această temă funcţionează ca un leitmotiv: până acum turismul rural, patrimoniul imaterial şi zonele protejate au fost principalele teme EDEN.

Principala trăsătură a destinaţiilor selectate este implicarea acestora în promovarea unor modele sociale, culturale şi de mediu durabile. Laureaţii acestui premiu sunt destinaţii europene emergente, puţin cunoscute, din cele 27 de state membre şi din ţările candidate. Proiectul EDEN contribuie la diseminarea în Uniune a practicilor durabile aplicate în destinaţiile alese şi la transformarea acestora în destinaţii turistice de succes. Acest proces vizează descongestionarea destinaţiilor turistice foarte frecventate.

Acest proiect beneficiază de sprijinul Comisiei Europene, care l-a lansat în 2006 şi care încă mai joacă rolul fundamental de coordonare. Sarcinile Comisiei consistă în încurajarea dialogului între părţile interesate, co-finanţarea procedurilor de selecţie, organizarea ceremoniei de decernare a premiilor (în primii doi ani, în cadrul Forumului european al turismului) şi coordonarea unei campanii complete de comunicare.

Materialele următoare vă vor ajuta să descoperiţi EDEN

Ultima actualizare: 13/09/2014 | Începutul paginii