Kruimelpad

What is EDEN

EDEN staat voor European Destinations of Excellence, een project dat modelbestemmingen voor een duurzame toeristische ontwikkeling over de hele Europese Unie promoot. Het project bestaat uit een landelijke wedstrijd die ieder jaar plaatsvindt en die leidt tot de keuze van een toeristische “destination of excellence” voor elk deelnemend land. Met de selectie van bestemmingen slaagt EDEN er daadwerkelijk in om de aandacht te vestigen op de waarden, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van Europese toeristische bestemmingen. Het brengt opkomende Europese bestemmingen onder de aandacht, er wordt een platform gecreëerd voor het uitwisselen van goede praktijken in Europa en de vorming van netwerken tussen plaatsen die een prijs hebben gewonnen, wordt aangemoedigd.

Deze Europese zoektocht naar hoge kwaliteit in het toerisme wordt uitgewerkt rond een bepaald thema, dat ieder jaar wordt gekozen door de Commissie in overleg met belanghebbende landelijke toeristische organisaties. Het thema functioneert als een leitmotiv. Tot nu toe zijn plattelandstoerisme, immateriële cultuurerfenis en beschermde gebieden de belangrijkste thema’s voor EDEN geweest.

Wat de gekozen bestemmingen kenmerkt, is dat ze zich richten op duurzaamheid, sociale, culturele en op milieugebied. De prijswinnaars zijn opkomende, weinig bekende Europese bestemmingen in de 27 lidstaten en kandidaat-lidstaten. Het EDEN-project helpt om de duurzame praktijken uit de gekozen bestemmingen te verspreiden over de Unie en om deze plaatsen te promoten tot bestemmingen voor het hele jaar. Dat moet ook helpen om overvolle toeristenplaatsen meer ruimte te geven.

De ontwikkeling van dit project wordt gesteund door de Europese Commissie, die het in 2006 van start liet gaan en die nog steeds een belangrijke coördineerde rol speelt. Tot haar taken behoren onder andere het aanmoedigen van de dialoog tussen de betrokken partijen, medefinanciering van de selectieprocedure, organisatie van de prijsuitreiking (de eerste twee jaar tijdens het Europees Toeristenforum) en het coördineren van een uitgebreide communicatiecampagne.

Met het volgende materiaal leert u meer over EDEN.

Laatste bijwerking: 13/09/2014 | Naar boven