Navigācijas ceļš

Kas ir EDEN?

EDEN ir nosaukuma „European Destinations of Excellence” (Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi) saīsinājums. Tas ir projekts, kas visā Eiropas Savienībā veicina ilgtspējīga tūrisma attīstības modeļus. Projekta pamatā ir ikgadēji valstu līmeņa konkursi, pēc kuru rezultātiem no katras iesaistītās valsts izraugās izcilāko tūrisma galamērķi. Atlasot galamērķus, EDEN veiksmīgi panāk cerēto — vērš uzmanību uz Eiropas tūrisma galamērķu vērtībām, daudzveidību un kopīgām iezīmēm. Tas vairo jauno Eiropas tūrisma galamērķu atpazīstamību, rada platformu paraugprakses apmaiņai visā Eiropā un veicina tīklošanu godalgoto galamērķu vidū.

Eiropas Komisija sadarbībā ar attiecīgām valstu tūrisma iestādēm šim Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu konkursam katru gadu izraugās citu tēmu. Tā kalpo par vadmotīvu — līdz šim galvenās EDEN tēmas bijušas lauku tūrisms, nemateriālais mantojums un aizsargājamās teritorijas.

Izraudzīto galamērķu galvenā iezīme ir to ieguldījums sociālā, kultūras un vides ilgtspējībā. Goda titula saņēmēji ir jauni un maz zināmi Eiropas tūrisma galamērķi, kas atrodas gan 27 dalībvalstīs, gan kandidātvalstīs. EDEN projekts palīdz visā ES izplatīt ilgtspējīgas prakses paņēmienus, kurus izmanto izraudzītajos tūrisma galamērķos, un piesaistīt šīm vietām tūristus visa gada garumā. Tādējādi projekta mērķis ir arī novirzīt tūristu plūsmu no pārpildītiem tūrisma galamērķiem.

Šo projektu palīdzēja izstrādāt Eiropas Komisija, kas to sāka īstenot 2006. gadā un joprojām ir viena no galvenajiem projekta koordinatoriem. Tās uzdevumos ietilpst savstarpēja dialoga veicināšana ieinteresēto pušu vidū, atlases kārtu līdzfinansēšana, apbalvošanas ceremonijas organizēšana (pirmajos divos gados tā norisinājās Eiropas tūrisma foruma) laikā un vispusīgas informēšanas kampaņas koordinēšana.

Lai uzzinātu vairāk par EDEN, skatiet šeit pieejamos materiālus.

 

Pēdējā atjaunināšana: 13/09/2014 | Lapas sākums