Cosán nascleanúna

Céard é EDEN?

Is é EDEN an t-acrainm do Chinn Scríbe Barr Feabhais na hEorpa, tionscadal a chuireann múnlaí forbartha le haghaidh na turasóireachta inbhuanaithí chun cinn. Bunaítear an tionscadal ar chomórtais náisiúnta a bhíonn ar siúl gach bliain agus is é an toradh a bhíonn orthusan ná “ceann scríbe barr feabhais” turasóireachta a roghnú do gach tír a bhíonn rannpháirteach. Trí na cinn scríbe a roghnú, éiríonn le EDEN a aidhm a bhaint amach go bunúsach, is é sin le rá chun aird a tharraingt ar luachanna, ar éagsúlacht agus ar chomh-thréithe chinn scríbe na hEorpa. Cuireann sé leis an léargas do chinn scríbe Eorpacha atá ag teacht chun cinn, cruthaíonn sé clár chun dea-chleachtais a roinnt trasna na hEorpa agus cuireann sé chun cinn an líonrú idir cinn scríbe a bhuaigh cheana.

Forbraítear an cuardach ar leibhéal Eorpach do bharr feabhais bunaithe ar théama bliantúil a roghnaíonn an Coimisiún agus na comhlachtaí turasóireachta náisiúnta lena mbaineann. Feidhmíonn an téama seo mar leitmotif: go dtí anois, b’iad an turasóireacht tuaithe, an oidhreacht dholáimhsithe agus na limistéir chosanta príomhthéamaí EDEN.

Is é príomhghné na gceann scríbe roghnaithe ná a dtiomantas i leith na hinbhuaine sóisialta, cultúrtha agus comhshaoil. Is cinn scríbe iad na buaiteoirí atá ag teacht chun cinn, nach bhfuil mórán de chur amach orthu, agus atá lonnaithe sna 27 Ballstáit agus sna tíortha iarrthacha. Cabhraíonn an tionscadal EDEN le cleachtais inbhuanaitheacha a úsáidtear sna cinn scríbe a roghnaíodh cheana a leathadh trasna na hEorpa agus le cinn scríbe ar fiú cuairt a thabhairt orthu ar feadh na bliana go léir a dhéanamh díobh. Dá réir sin, cabhraíonn an próiseas seo le díphlódú a dhéanamh ar chinn scríbe a bhfuil an iliomad turasóirí ag tabhairt cuairt orthu.

Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le forbairt an tionscadail seo. Lainseáil an Coimisiún an tionscadal sa bhliain 2006 agus glacann sé páirt ríthábhachtach comhordaithe fós ann. I measc na gcúraimí atá ar an gCoimisiún tá plé a spreagadh idir páirtithe leasmhara, cómhaoiniú a dhéanamh ar na próisis roghnaithe, an searmanas bronnta a eagrú (sa chéad dá bhliain, i rith Fóram na Turasóireachta Eorpaí) agus feachtas cumarsáide cuimsitheach a chomhordú.

Cabhróidh an t-ábhar seo a leanas leat fáil amach mar gheall ar EDEN.

 

Nuashonrú is déanaí: 13/09/2014 | Barr