Navigointipolku

Mikä on EDEN?

EDEN on lyhenne englannin sanoista “European Destinations of Excellence” (eurooppalaiset matkailun huippukohteet). Kyseisen hankkeen tavoitteena on edistää kestävää matkailua Euroopan unionin jäsenvaltioissa. EDEN-kilpailuun osallistuvat maat valitsevat omat matkailun huippukohteensa. Matkailukohteiden valinnassa painotetaan eurooppalaisten matkailukohteiden arvoja, monimuotoisuutta ja yhteisiä piirteitä. EDEN-ohjelma lisää matkailukohteiden näkyvyyttä, tarjoaa foorumin hyvien toimintatapojen levittämiseksi joka puolelle Eurooppaa ja edistää palkittujen matkailukohteiden välistä verkottumista.

Komissio ja kansalliset matkailuelimet valitsevat matkailun huippukohteiden välisen kilpailun vuositeeman. Maaseutumatkailu, aineeton kulttuuriperintö ja suojelualueet ovat olleet vuosien 2007-2009 matkailuteemoja.

Valittujen matkailukohteiden tulee tukea yhteiskunnallista vakautta, säilyttää kulttuuria ja säästää ympäristöä. Palkinnonsaajat ovat vähän tunnettuja matkailukohteita, jotka sijaitsevat EU:n 27:ssä jäsenvaltiossa ja ehdokasvaltioissa. EDEN-hanke tukee matkailukohteiden kestäviä toimintatapoja ja ympärivuotista toimintaa. Tavoitteena on myös lievittää täyteen ahdettujen turistikohteiden ongelmia.

Euroopan komissio tukee ja koordinoi tätä vuonna 2006 käynnistämäänsä hanketta. Komissio käy vuoropuhelua matkailukohteiden osakkaiden kanssa, osallistuu kohteiden valintamenettelyn rahoitukseen, järjestää palkintotilaisuuksia (kahtena ensimmäisenä vuotena palkintotilaisuudet järjestettiin Euroopan matkailufoorumin yteydessä) ja koordinoi laaja-alaista tiedotuskampanjaa.

The following material will help you to discover EDEN.

 

Viimeisin päivitys: 13/09/2014 | Sivun alkuun