Navigatsioonitee

Mis on EDEN?

EDEN on Euroopa tippsihtkohtade (European Destinations of Excellence) akronüüm. See on projekt, mis edendab säästva turismi arengumudeleid kogu Euroopa Liidus. Projekti aluseks on riiklikud igaaastased konkursid, mille tulemusena valitakse iga osaleva riigi kohta üks turismi „tippsihtkoht”. Sihtkohtade valik on tõhus viis EDENi eesmärgi saavutamiseks – juhtida tähelepanu Euroopa turismisihtkohtade väärtustele, mitmekesisusele ja ühistele joontele. See on abiks Euroopa uute sihtkohtade paremaks tutvustamiseks, loob platvormi heade tavade vahetuseks kogu Euroopas ja edendab võrgustike loomist võitnud sihtkohtade vahel.

Selline Euroopa tipptasemel turismi otsing rajaneb aasta teemal, mille valib Euroopa Komisjon koos vastavate riikide turismiametitega. Teema toimib juhtmotiivina: siiani on EDENi põhiteemadeks olnud maaturism, vaimne pärand ja kaitsealad.

Valitud sihtkohtade peamiseks tunnuseks on nende pühendumus sotsiaalsele, kultuurilisele ja keskkondlikule jätkusuutlikkusele. Auhinnasaajad on uued, vähetuntud Euroopa sihtkohad, mis asuvad 27 liikmesriigis ja kandidaatriikides. EDENi projekt aitab levitada kogu liidus valitud sihtkohtades rakendatavaid säästvaid tavasid ning muuta need kohad aastaringselt külastatavateks. Tegevuse eesmärk on aidata kaasa külastajate arvu tasakaalustumisele ülisuure populaarsusega turismisihtkohtades.

Selle projekti arendamist toetab Euroopa Komisjon, kes algatas projekti 2006. aastal ning kellel on siiani tähtis koordineeriv roll. Komisjoni ülesannete hulka kuuluvad huvirühmade vahel dialoogi julgustamine, valikuprotseduuride kaasfinantseerimine, auhinnatseremoonia korraldamine (esimesel kahel aastal Euroopa turismifoorumi raames) ja laialdase kommunikatsioonikampaania korraldamine.

Alljärgnev materjal aitab Teil avastada EDENit.

 

Viimati muudetud: 13/09/2014 | Üles