Διαδρομή πλοήγησης

Τι είναι το EDEN;

EDEN είναι το αρκτικόλεξο των λέξεων Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας στα αγγλικά, ενός έργου που προάγει τα μοντέλα ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο βασίζεται σε εθνικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και οδηγούν στην επιλογή ενός τουριστικού «προορισμού αριστείας» από κάθε συμμετέχουσα χώρα. Με την επιλογή των προορισμών το EDEN καταφέρνει να προσελκύσει την προσοχή στις αξίες, στην ποικιλομορφία και στα κοινά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών. Βελτιώνει την προβολή των αναδυόμενων ευρωπαϊκών προορισμών, δημιουργεί μια πλατφόρμα για τη διάδοση ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη και προάγει τη δικτύωση μεταξύ των βραβευμένων προορισμών.

Αυτή η ευρωπαϊκή αναζήτηση της αριστείας στον τουρισμό αναπτύσσεται γύρω από ένα ετήσιο θέμα, το οποίο επιλέγεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τους φορείς τουρισμού σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Ως τώρα τα κύρια θέματα του EDEN ήταν ο αγροτουρισμός, η άυλη κληρονομιά και οι προστατευόμενες περιοχές.

Το βασικότερο χαρακτηριστικό των επιλεγμένων προορισμών είναι η δέσμευσή τους στην κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Βραβεύονται αναδυόμενοι, σχετικά άγνωστοι ευρωπαϊκοί προορισμοί που βρίσκονται στα 27 κράτη μέλη και στις υποψήφιες χώρες. Το πρόγραμμα EDEN βοηθά στην εξάπλωση των βιώσιμων πρακτικών που εφαρμόζονται στους επιλεγμένους προορισμούς σε ολόκληρη την Ένωση και στη μετατροπή αυτών των τοποθεσιών σε πόλους έλξης επισκεπτών ολόκληρο το χρόνο. Συνεπώς η διαδικασία έχει ως στόχο να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση προορισμών που προσελκύουν υπερβολικό αριθμό τουριστών.

Η ανάπτυξη αυτού του έργου υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εγκαινίασε το έργο το 2006 και εξακολουθεί να παίζει έναν ζωτικής σημασίας συντονιστικό ρόλο. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, η συγχρηματοδότηση των διαδικασιών επιλογής, η διοργάνωση της τελετής απονομής των βραβείων (τα δύο πρώτα χρόνια στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού) και ο συντονισμός μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας επικοινωνίας.

Το παρακάτω υλικό θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το EDEN.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2014 | Αρχή σελίδας