Cesta

Co to je EDEN?

EDEN je akronym anglického názvu projektu „European Destinations of Excellence“, tedy „Evropské turistické destinace nejvyšší kvality“, který prosazuje modely trvale udržitelného vývoje cestovního ruchu v Evropské unii. Základním bodem projektu jsou každoročně pořádaná výběrová řízení na národní úrovni, z nichž vždy vzejde jedna turistická „destinace nejvyšší kvality“, která reprezentuje účastnickou zemi. Díky výběru destinací dosahuje projekt EDEN efektivně svého cíle, jímž je přitáhnout pozornost k hodnotám, rozmanitosti i společným znakům evropských turistických destinací. Projekt zvyšuje povědomí o nových evropských destinacích, vytváří prostor pro sdílení a výměnu osvědčených postupů napříč Evropou a podporuje vytváření sítě oceněných destinací.

Evropské hledání nevyšší kvality v oblasti cestovního ruchu se vždy odvíjí od hlavního tématu, které každoročně určuje Evropská komise ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními úřady působícími v oblasti turismu. Téma působí jako jakýsi leitmotiv projektu: dosud byla vybrána témata venkovský turismus, nehmotné dědictví a chráněné oblasti.

Klíčovým znakem zvolených destinací je jejich závazek k podporování trvale udržitelného rozvoje v sociální a kulturní sféře, stejně jako v oblasti životního prostředí. Oceněnými turistickými destinacemi jsou nově objevované, málo známé evropské lokality, jež se nacházejí v 27 členských i v kandidátských zemích. Projekt EDEN pomáhá šířit povědomí o praktikách trvale udržitelného rozvoje ve vybraných destinacích po celé Unii a proměňovat tyto lokality v celoroční objekt zájmu. Cílem tohoto procesu je také ulevit nadměrně navštěvovaným turistickým destinacím.

Projekt spustila roku 2006 Evropská komise, která i nadále podporuje jeho rozvoj a hraje rozhodující roli v jeho řízení. V rámci projektu se věnuje různým úkolům: podporuje dialog mezi zainteresovanými stranami, spolufinancuje výběrová řízení, organizuje slavnostní předávání cen (v prvních dvou letech se předávání konalo vždy jako součást Evropského fóra cestovního ruchu) a koordinuje širokou komunikační kampaň.

Projekt EDEN dále přibližují následující materiály.

 

Poslední aktualizace: 13/09/2014 | Začátek stránky