Навигационна пътека

Какво е EDEN?

EDEN е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно и в рамките на които се избира туристическа „най-добра дестинация“ за всяка участваща държава. Чрез подбора на дестинации проектът EDEN ефективно постига целта да привлича вниманието към ценностите, многообразието и общите характеристики на европейските туристически дестинации. Проектът повишава популярността на прохождащите европейски дестинации, създава платформа за обмяна на добри практики на територията на цяла Европа и насърчава работата в мрежа между отличените дестинации.

Това търсене на най-добрите туристически дестинации в Европа се развива около годишна тема, избрана от Комисията заедно със съответните национални органи по туризъм. Тази тема играе ролята на лайтмотив: досега основните теми на EDEN са били селски туризъм, нематериално наследство и защитени територии.

Основната отличителна характеристика на избраните дестинации е поетият от тях ангажимент към социалната, културната и екологичната устойчивост. Отличени с наградата са прохождащи, малко известни европейски дестинации, намиращи се в 27-те държави-членки на ЕС и държави-кандидати за членство. Проектът EDEN спомага за популяризиране на устойчивите практики, използвани в избраните дестинации на територията на целия Съюз, както и за превръщането на тези дестинации в места за целогодишно посещение. Целта на този процес е да се спомогне за „разтоварване“ на прекалено посещаваните туристически дестинации.

Развитието на този проект се подпомага от Европейската комисия, която го стартира през 2006 г. и все още играе ключова координационна роля. Нейните задачи включват насърчаване на диалога между заинтересованите страни, съфинансиране на процедурите за подбор, организиране на церемонията по връчването на награди (през първите две години по време на Европейския туристически форум), както и координиране на всеобхватна комуникационна кампания.

Материалите, посочени по-долу, ще Ви помогнат да научите повече за EDEN.

Последна актуализация: 13/09/2014 | Начало на страницата