Navigation path

Faydalı bağlantılar

Bu sayfada turizmle ilgili web siteleri bağlantıları listesi bulunmaktadır. Tüm Üye ülkelerin turizm bakanlıkları ve EFTA ülkeleri resmi web siteleri vardır.  Ayrıca, ulusal turizm kuruluşları, Avrupa kurumları ve uluslararası kuruluşlar ve dernekler ve Avrupa Birliği ile ilgili web sitelerinin bağlantıları bulunmaktadır.

 ÜYE ÜLKELERİN ULUSAL BAKANLIKLARI

AvusturyaBelçika (Brüksel Bölgesi)Belçika (Flandra)
Belçika (Alman Topluluğu)Belçika (Wallonia)Bulgaristan
KıbrısÇek CumhuriyetiDanimarka
EstonyaFransaFinlandiya
AlmanyaYunanistanMacaristan
İrlandaİtalyaLetonya
LitvanyaLüksemburgMalta
HollandaPolonyaPortekiz
RomanyaSlovakya CumhuriyetiSlovenya
İspanyaİsveçİngiltere

 EEA/EFTA

İzlandaNorveçLihtenştaynİsviçre

 ULUSAL TURİZM KURULUŞLARI

Avrupa Seyahat Komisyonu sitesi üzerinden

 AB KURUMLARI

Avrupa Parlamentosu:AB KonseyiAvrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi
-AP Taşımacılık ve Turizm KomitesiBölgeler KomitesiEUROSTAT
- AP Belge Kütüğü  

 ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Avrupa KonseyiOECDUNEP
UNESCODünya Turizm Kuruluşu 

 AVRUPA VE ULUSLARARASI DERNEKLER

ACI - Airports Council International (Uluslararası Havaalanları Konseyi)

Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI), dünya çapındaki tek profesyonel havaalanı opertörleri derneğidir.

AER - Assembly of European Regions (Avrupa Bölgeleri Meclisi)

AER, Avrupa'daki 32 ülkeden 250 Bölgenin çıkarlarını seslendirmektedir. Vatandaşlarına yakın olan Bölgeler topluluklarına ekonomik, sosyal ve çevresel gelişim sağlayan sürdürülebilir politikaların uygulanmasına isteklidir. Turizm, AER'nin üyelerine sürdürülebilir turizm uygulamları oluşturmada yardımcı olmanın kalbinde yer almasının nedeni olan yerel inisiyatiflere değer verme ve ekonomik gelişmeyi destekleme için ücretsiz bir araç haline gelmiştir.

AEA - Association of European Airlines (Avrupa Havayolları Derneği)

AEA - Avrupa Havayolları Derneği - 31 önemli havayolunu bir araya getirir ve 50 yıldan fazla Avrupa havayolu endüstrisinin güvenilir sesi olmuştur.

BEUC - The European Consumers’ Organisation (   Avrupa Tüketiciler Kuruluşu)

Avrupadaki 40 ulusal ve bağımsız tüketici kuruluşu federasyonu.

BITS -International Bureau of Social Tourism (Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu)

Dünya çapında bir turiz kuruluşu olan BITS, yaklaşık 40 farklı ülkeden 145'ten fazla üye kuruluştan oluşmaktadır.

CECTA - Central European Countries Travel Association(Orta Avrupa Ülkeleri Seyahat Derneği)

Yeni Avrupa'nın ortasında Avusturya, Çek Cunhuriyeti, Almanya, Macarsitan, Slovakya ve Polonya'nın ve bunlara hizmet veren seyahat endüstrisinin ortak çıkarlarını biraraya getiren bir koruyucu kuruluştur. 

ATLAS - European Association for Tourism and Leisure Education (Avrupa Turizm ve Boş Zaman Eğitimi Derneği)

ATLAS, personel ve öğrenci değişimi, çokuluslu araştırmaları desteklemek ve müfredat programı ve profesyonel gelişimi kolaylaştırmak için bir forum sağlar. ATLAS'ın şu anda 70'tan fazla ülkede üyesi vardır.

EFCT - European Federation of Conference Towns (Avrupa Konferans Şehirleri Federasyonu)

Tek Avrupa Konvansiyon Büroları Federasyonu, 30 Avrupa ülkesinde 90 hedef dışında Avrupa'daki hedefleri aramak için hızlı, doğru ve bağımsız bir kaynaktır!

EuroART - European Federation of Artists' Colonies (Avrupa Sanatçı Kolonileri Federasyonu)

Sanatçı köyleri, kültürel turizm adına size büyük metropollerin ötesinde benzersiz bir sanat, kültür, köy geleneği ve kırsal bölge karışımı alanlar sunar!

ENAT - European Network for Accessible tourism (Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı)

ENAT, her yaştaki ve yetenekteki turistler için erişilebilir doğrudan turizm hedefleri, ürünleri ve hizmetleriyle ilgili 180'den fazla üye kuruluştan oluşan Avrupa ağıdır.

ERA - European Regions Airline Association(Avrupa Bölgeleri Havayolu Derneği)

ERA, 2202nin üzerinde şirketi temsil edecek kadar büyüdü ve Avrupa'da Avrupa içi hava taşımacılığı endüstrisinin çıkarlarını temsil eden tek yapıdır.

ETAG - European Travel & Tourism Action Group (Avrupa Seyahat ve Turizm Eylem Grubu)

Kamu ve özel sektörde hükümetler, ulusal turizm acentaları ve turizm işletme çıkarları arasında verimli teknik bağlantı ve işbirliğini cesaretlendirmek üzere tüm sektörleri bir araya getiren turizmin gelişmesinde ortak çıkarları tanımlama ve destekleme yollarını araştıran grup.

ETOA - European Tour Operators Association (Avrupa Tur Operatörleri Derneği)

400'den fazla üyeye sahip Avrupa Turizm Şirketleri için Bütün Avrupa ticaret derneği

ITTFA - European Tourism Trade Fairs Association (Avrupa Turizm Ticaret Fuarları Derneği)

Dünyanın en iyi turizm gösterilerini bir araya getirir.

EUFED - EU Federation of Youth Hostel Association (AB Gençlik Yurtları Derneği Federasyonu)

EUFED, Avrupa Birliği düzeyinde ulusal Avrupa Gençlik Yurdu Derneklerinin ve Gençlik Yurtlarında kalan gençlerin çıkarlarını temsil eden Federasyondur.

EURADA - European Association of Development Agencies (Avrupa Gelişme Acentaları Derneği)

Konsept olarak Avrupa Komisyonu hizmetleri, üyeler arasında iyi uygulamaların takas edilmesi, üyeler arasında çok uluslu işbirliği, bölgesel gelişme acentalarıyla iletişim sayesinde bölgesel ekonomik gelişmeyi desteklemeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen kuruluş. EURADA, Avrupa Birliği ve Orta ve Doğu Avrupa'dan 25 ülkeden yaklaşık 150 gelişim acentasını bir araya getirmektedir.

Avrupa Odaları

Avrupa Ticaret ve Endüstri Odaları Derneği, 44 ulusal Ticaret ve Endüstri Odaları Derneğini temsil etmektedir, Avrupada 18 milyondan fazla üye şirkete sahip 2000 bölgesel ve yerel odanın Avrupa ağıdır.

Avrupa Ticareti

EuroCommerce, Avrupadaki uluslararası toptan ve perakende ticareti temsil etmekte ve belirli ticari ve bireysel firma ve şirketlerin ofislerini temsil eden özellikle 28 Avrupa ülkesinden ticari federasyonlardan meydana gelen 100'den fazla üyeden oluşmaktadır.

EUROGITES

Avrupa Çiftlik ve Köy Turizmi Federasyonu

ECHOR - European Castle Hotels and Restaurants (Avrupa Şato Oteller ve Restoranlar)

Şato turizmi desteği

EUTO - EU Tourist Officers (AB Turist Memurları)

EUTO, prensip olarak turizm destekleme ve geliştirme işiyle uğraşan Avrupalı orta ve üst düzey yöneticiler arasındaki Çok Uluslu ağı destekleyen bir kuruluştur

UEAPME - European Association of Craft SMEs (Avrupa Küçük ve Orta Ölçekli El Sanatları Şirketleri Derneği)

Avrupa el sanatları, ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerin çıkarlarını AB düzeyinde temsil eden kar amacı gütmeyen ve partizan olmayan çalışanların kuruluşudur.

European Cities Tourism(Avrupa Şehirleri Turizmi)

Profesyonel turizme önderlik eder, Avrupa şehirleri turizminin çıkarlarını destekler ve bağlantı sağlar. Ağ, 30 ülkeden 105'ten fazla şehri bağlamaktadır.

HOTREC - Hotels, Restaurants & Cafes in Europe (Avrupada Hotel, Restoran ve Kafeler)

HOTREC, Avrupa Birliğindeki oteller, restoranlar ve kafeleri temsil etmektedir.

IAAPA - International Association Amusement Parks & Attractions(Uluslararası Lunaparklar ve Eğlence Yerleri Derneği)

Eğlence yeri sahiplerinin işlerini düzgün ve karlı olarak yürütmelerine yardımcı olmak için arka planda çalışan kar amacı gütmeyen dernek. From

IACA - International Air Carrier Association (Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Derneği)

IACA, 850'den fazla modern ve çevreye duyarlı uçak kullanan ve 50.000'den fazla doğrudan çalışanı olan 39 havayolunu temsil etmektedir

IATA - International Air Transport Association(Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Derneği)

Güvenli, güvenilir, emniyetli ve ekonomik hava hizmetlerini desteklemede Havayolları arası işbirliği için önemli bir araçtır. Günümüzde dünyanın her yerinde 140'tan fazla ülkeden 270'in üzerinde üyeye sahiptir.

IATAN - International Airlines Travel Agents Network (Uluslararası Havayolları Seyahat Acentaları Ağı)

IATAN, sağlayıcı topluluğu ve A.B.D. seyahat dağıtım ağı arasında önemli bir bağlantı sağlar.

IATM - International Association of Tour Managers  (Uluslararası Tur Yöneticileri Derneği)

Kırk yıl önce kurulmuş ve tüm dünyada üyelere sahip deneyimli Tur Yöneticileri (Etkin Üyeler) Profesyonel Derneği

ICC - International Chambers of Commerce (Uluslararası Ticaret Odaları)

ICC (Uluslararası Ticaret Odası), global ekonomiyi ekonomik büyüme, iş yaratma ve refah için bir güç olarak savunan dünya ticaretinin sesidir.

ICCL - International Council of Cruise Lines (Uluslararası Denizyolu Seyahat Konseyi)

Uluslararası Deniz Yolları Konseyi'nin (ICCL) görevi, düzenleme ve politika geliştirme sürecine katılmak ve güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir deniz seyahati gemisi ortamı sağlayan tüm önlemleri desteklemektir

ICOMOS - International Council of Monuments and Sites (Uluslararası Anıtlar ve Sit Yerleri Konseyi)

ICOMOS, uluslararası hükümete bağlı olmayan dünyanın anıt ve sit alanlarının korunmasına kendisini adamış bir profesyoneller kuruluşudur.

IFITT - International Federation for IT and Travel & Tourism (Uluslararası BT, Seyahat ve Turizm Federasyonu)

Uluslararası BT, Seyahat ve Turizm Federasyonu (IFITT), turizm alanındaki bilgi teknolojileriyle ilgili uluslararası tartışmayı desteklemeyi hedeflemektedir

IHRA - International Hotel & Restaurants Association (Uluslararası Otel ve Restoranlar Derneği)

Dünya çapında konukseverlik endüstrisini temsil eden iş kuruluşu.

IRU - International Road Transport Union (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği)

IIRU, her kıtadaki ulusal dernekleri sayesinde tüm karayolu taşımacılığı endüstrisi adına konuşur. Dünyada taksi ve kamyon operatörlerinin yanı sıra otobüs ve yolcu otobüsü operatörlerine de yardım sağlar ve işlerini etkileyen gelişmeler hakkında onları bilgilendirir.

ITF - International Transport Workers' Federation (Uluslararası Taşıma Çalışanları Federasyonu)

142 ülkede 4.500.00 taşımacılık çalışanını temsil eden 624 birlik ITF üyesidir. Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederasyonu (ICFTU) ile birlikte çalışan birkaç Global Birlik Federasyonundan biridir

IUF - International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurants, Catering, Tobacco and Allied Workers ( Uluslararası Yiyecek, Zirai, Otel, Restoran, Yitecek İçcecek Hizmeti, Tütün ve Birleşik Çalışanlar Birliği

IUF şu anda 12 milyondan fazla çalışanın birleşik üyeliğini temsil etmekte olan 120 ülkede 336 ticaret birliğinden oluşmaktadır. Cenova, İsviçre'de bulunmaktadır

CABI - Leisure tourism (Boş.Zaman Turizmi)

Boş zaman turizmi veritabanı boş zaman, eğlence, turizm ve konukseverlik araştırmasına hızlı erişim sağlar. Bu sitede gerçek araştırma geçerliliği içeriği sağlanarak endüstrinin önemli alanlarındaki en son araştırma gelişmelerini planlayan ve yansıtan bilgiler bulunur.

OTE - Organisation for Timesharing in Europe (Avrupada Zaman Paylaşma Kuruluşu)

OTE, tatil yeri geliştiricileri, takas şirketleri, yöntim ve pazarlama şirketleri, yedieminler, finans evleri ve yeniden satış şirketleri dahil olmak üzere Avrupa'daki tüm endüstri sektöründen 130'dan fazla üyeye sahip bir doğrudan üyelik Kuruluşudur.

ECTAA - Travel Agents and Tour Operators in Europe(      Avrupada Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri)

AB içindeki Ulusal Seyahat Acentalerı ve Tur Operatörleri Dernekleri Grubu ve Brüksel'de bulunan Belçika yasalarında yer alan uluslararası kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Geliş ve gidiş seyahati sağlayan 120.000'den fazla seyahat acentası ve tur operatörünün çıkarlarını temsil eder.

UNI - Union Network International (Uluslararası Ağ Birliği)

Global hizmetler ekonomisindeki Ticari Birlikler için bölgesel ve global Kuruluş.

UNI EUROPA - Union Network International (Uluslararası Ağ Birliği)

Avrupa'da yedi milyon üyesi ile UNI-Europa Brüksel'de önemli bir ticaret birliği oyuncusudur

WATA - World Association of Travel Agencies Association (Dünya Seyahat Acentaları Derneği)

Global Seyahat Uzmanları Ağı. WATA, İsveç Medeni Kanunu kapsamında bir dernek olarak kayıtlıdır ve aslında kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

WTTC - World Travel & Tourism Council (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi)

WTTC, dünyanın en önemli şirketlerinin başkanları, kurul başkanları ve CEO'larını kapsayan global iş liderleri forumudur. Özel sektörü dünya çapında Seyahat ve Turizm endüstrisinin tüm kısımlarında temsil eden tek yapıdır.

Last update: 27/10/2014 | Top