Sökväg

Användbara länkar

Denna sida innehåller en lista med länkar till webbplatser som rör turism. Det finns officiella webbplatser för alla medlemsstaters turistministerier och för Efta-staternas. Dessutom finns länkar till nationella turistorganisationer, EU-institutioner och internationella organisationer och sammanslutningar och till andra relevanta webbplatser i Europeiska unionen.

 MEDLEMSSTATERNAS NATIONELLA MINISTERIER

ÖsterrikeBelgien (regionen Bryssel)Belgien (Flandern)
Belgien (tyska språkgruppen)Belgien (Vallonien)Bulgarien
CypernTjeckiska republikenDanmark
EstlandFrankrikeFinland
TysklandGreklandUngern
IrlandItalienLettland
LitauenLuxemburgMalta
NederländernaPolenPortugal
RumänienSlovakiska republikenSlovenien
SpanienSverigeFörenade kungariket

 EES/EFTA

IslandNorgeLiechtensteinSchweiz

 NATIONELLA TURISTORGANISATIONER

Via webbplatsen som tillhör Europeiska resekommissionen.

 EU-INSTITUTIONER

Europaparlamentet:Europeiska unionens rådEuropeiska ekonomiska och sociala kommittén
-Europaparlamentets utskott för transport och turismRegionkommitténEUROSTAT
- Europaparlamentets register över handlingar  

 INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

EuroparådetOECDUNEP
UNESCOVärldsturistorganisationen 

 EUROPEISKA OCH INTERNATIONELLA SAMMANSLUTNINGAR

ACIAirports Council International

Airports Council International (ACI) är den enda världsomspännande branschsammanslutningen av flygplatsoperatörer.

AERAssembly of European Regions

AER tillvaratar intressena för fler än 250 regioner i 32 länder i Europa. Regionerna står nära sina medborgare och är angelägna om att tillämpa en hållbar politik som ger dem ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Turism har blivit ett ovärderligt verktyg för att lyfta fram lokala initiativ och främja en utveckling i miljövänlig riktning. AER ser därför som en av sina viktigaste uppgifter att bistå sina medlemmar med att skapa praxis för hållbar turism.

AEAAssociation of European Airlines

AEA – de europeiska flygbolagens samarbetsorganisation – samlar 31 större flygbolag och har i mer än 50 år varit den europeiska flygbolagsbranschens betrodda företrädare.

 BEUCThe European Consumers’ Organisation

En sammanslutning av 40 nationella och oberoende konsumentorganisationer i Europa.

BITS –International Bureau of Social Tourism

BITS är en världsomspännande turismorganisation som omfattar fler än 145 medlemsorgan i närmare 40 olika länder.

CECTACentral European Countries Travel Association

Detta är en paraplyorganisation i hjärtat av det nya Europa som samlar gemensamma intressen hos Polen, Slovakien, Tjeckiska republiken, Tyskland, Ungern och Österrike och hos den resebransch som betjänar dessa länder.

ATLASEuropean Association for Tourism and Leisure Education

ATLAS erbjuder ett forum för att främja utbyte av personal och studerande, transnationell forskning och för att underlätta utveckling av läroplaner och branschkunnande. ATLAS har i dag medlemmar i fler än 70 länder.

EFCTEuropean Federation of Conference Towns

Den unika europeiska samarbetsorganisationen för konferensstäder är en snabb, korrekt och oberoende informationskälla för att söka resmål i Europa, bland 90 olika destinationer i 30 europeiska länder!

EuroARTEuropean Federation of Artists' Colonies

Konstnärsbyar erbjuder platser utanför storstäderna med en unik förening av konst, kultur, bytradition och landsbygd – allt inom kulturturismens ram!

ENATEuropean Network for Accessible tourism

ENAT är ett europeiskt nätverk bestående av fler än 180 medlemsorganisationer som direkt verkar för att främja och utveckla turistresmål, produkter och tjänster som är tillgängliga för turister i alla åldrar och med alla slags förmågor.

ERAEuropean Regions Airline Association

ERA har vuxit till att företräda fler än 220 bolag och är det enda organ som företräder den inomeuropeiska flygtransportbranschens intressen i Europa.

ETAGEuropean Travel & Tourism Action Group

En grupp som söker identifiera och främja gemensamma intressen inom turismutveckling, som knyter samman alla sektorer för att främja effektiva tekniska förbindelser och samarbete mellan stater, nationella turismorgan och operativa turismintressen inom offentlig och privat sektor.

ETOAEuropean Tour Operators Association

En branschsammanslutning för europeiska företag inom turism – omfattar hela Europa och har fler än 400 medlemmar.

ITTFAEuropean Tourism Trade Fairs Association

Samlar några av världens bästa mässor inom turism.

EUFEDEU Federation of Youth Hostel Association

EUFED är den sammanslutning som på Europeiska unionens nivå företräder intressena för nationella vandrarhemssammanslutningar i Europa och de ungdomar som bor på vandrarhem.

EURADAEuropean Association of Development Agencies

Ideell organisation som strävar efter att främja regional ekonomisk utveckling genom dialog med Europeiska kommissionen, utbyte av god praxis mellan medlemmar, transnationellt samarbete mellan medlemmar, och regionala utvecklingskontor som koncept. EURADA samlar omkring 150 utvecklingskontor från 25 länder både i Europeiska unionen och i Central- och Östeuropa.

Eurochambres

Sammanslutningen av europeiska handelskammare företräder 44 nationella sammanslutningar av handelskammare – ett europeiskt nätverk av 2 000 regionala och lokala kammare med fler än 18 miljoner medlemsföretag i Europa.

EuroCommerce

EuroCommerce företräder internationell, grossist- och detaljisthandel i Europa och omfattar fler än 100 medlemmar, främst handelssammanslutningar från 28 länder i Europa samt europeiska och nationella sammanslutningar som företräder vissa branscher inom handel och enskilda bolag och företag.

EUROGITES

Europeisk sammanslutning för gårds- och byturism.

ECHOREuropean Castle Hotels and Restaurants

Främjande av slottsturism.

EUTOEU Tourist Officers

EUTO är en organisation som främjar transnationellt nätverksarbete mellan alla mellanchefer och högre chefer i Europa som huvudsakligen är verksamma med att främja turism och utveckling.

UEAPMEEuropean Association of Craft SMEs.

En ideell och fristående arbetsgivarorganisation som på EU-nivå företräder intressena för företag inom hantverk och handel samt små och medelstora företag.

European Cities Tourism

Ett ledande branschnätverk som främjar intressena för och knyter samman europeisk stadsturism. Nätverket knyter samman fler än 105 större städer i 30 länder.

HOTRECHotels, Restaurants & Cafes in Europe

HOTREC företräder hotell, restauranger och kaféer i Europeiska unionen.

IAAPAInternational Association Amusement Parks & Attractions

Ideell sammanslutning som arbetar bakom kulisserna för att hjälpa ägare av nöjesparker och tivolin att bedriva sin verksamhet på ett smidigt och lönsamt sätt.

IACAInternational Air Carrier Association

IACA företräder 39 flygbolag med fler än 850 toppmoderna och miljöeffektiva flygplan och sysselsätter fler än 50 000 personer.

IATAInternational Air Carrier Association

IATA är det främsta instrumentet för samarbete mellan flygbolag i syfte att främja, säkra, tillförlitliga, trygga och ekonomiska luftfartstjänster. Man har i dag fler än 270 medlemmar från fler än 140 länder runt om i världen.

IATANInternational Airlines Travel Agents Network

IATAN utgör en central länk mellan leverantörsvärlden och USA:s nätverk av resedistributörer.

IATMInternational Association of Tour Managers 

En branschsammanslutning av erfarna reseledare (aktiva medlemmar) som grundades för mer än 40 år sedan och som har medlemmar runt om i världen.

ICCInternational Chambers of Commerce

ICC (Internationella handelskammaren) är språkrör för världens företag som håller fram den globala ekonomin som drivkraft för ekonomisk tillväxt, jobbskapande och välstånd.

ICCLInternational Council of Cruise Lines

International Council of Cruise Lines (ICCL) har till uppgift att medverka i lagstiftningsprocessen och den politiska utvecklingsprocessen och främja varje åtgärd som bidrar till att skapa en säker, trygg och sund miljö för kryssningsfartyg.

ICOMOSInternational Council of Monuments and Sites

ICOMOS är en internationell icke-statlig organisation av fackmän som är engagerade i att bevara historiska minnesmärken och platser runtom i världen.

IFITTInternational Federation for IT and Travel & Tourism

International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT) har till syfte att lyfta fram den internationella diskussionen om informationsteknik på turismområdet.

IHRAInternational Hotel & Restaurants Association

Branschorganisation som företräder hotell- och restaurangföretag över hela världen.

IRUInternational Road Transport Union

Via sina nationella sammanslutningar på alla kontinenter för IRU hela vägtransportbranschens talan. Man bistår buss-, taxi- och lastbilsoperatörer runt om i världen och informerar dem om utveckling som påverkar deras verksamhet.

ITFInternational Transport Workers' Federation

624 fackförbund som företräder 4 500 000 transportarbetare i 142 länder är medlemmar av ITF. Den är en av flera globala fackförbundsfederationer som är knutna till Fria fackföreningsinternationalen (FFI).

IUFInternational Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurants, Catering, Tobacco and Allied Workers

 

IUF består för närvarande av 336 fackförbund i 120 länder, som företräder en samlad medlemskår på fler än 12 miljoner arbetstagare. Den är baserad i Genève i Schweiz.

CABILeisure tourism

Databasen Leisure tourism ger snabbt tillgång till forskning om fritid, avkoppling, turism och hotell- och restaurangverksamhet. På webbplatsen finns information som kartlägger och avspeglar den senaste utvecklingen inom forskning på för branschen centrala områden, vilket gör innehållet till verkligt värdefullt forskningsunderlag.

OTEOrganisation for Timesharing in Europe

OTE är en organisation med direktmedlemskap som har fler än 130 medlemmar från alla sektorer inom branschen runt om i Europa, däribland byggherrar för semesteranläggningar, utbytesföretag, management- och marknadsföringsföretag, förvaltare, finansinstitut och återförsäljarföretag.

    ECTAATravel Agents and Tour Operators in Europe

En grupp med nationella sammanslutningar av resebyråer och researrangörer i EU och en internationell ideell organisation, stiftad enligt belgisk rätt och med säte i Belgien. Den företräder intressena för fler än 120 000 resebyråer och researrangörer som erbjuder resor riktade både inåt och utåt.

UNIUnion Network International

En regional och global organisation för fackförbund i en global tjänsteekonomi.

UNI EUROPAUnion Network International

Med sju miljoner medlemmar i Europa är UNI-Europa en viktig facklig aktör i Bryssel.

WATAWorld Association of Travel Agencies Association

WATA är ett globalt nätverk av reseexperter som registrerats som en förening enligt schweizisk rätt och är huvudsakligen en ideell organisation.

WTTCWorld Travel & Tourism Council

WTTC är ett forum för internationella företagsledare och består av koncernchefer, styrelseordförande och verkställande direktörer vid 100 av världens främsta företag. Det är det enda organ som företräder den privata sektorn inom alla delar av den globala rese- och turismbranschen.

Senaste uppdatering: 27/10/2014 | Till början