Ścieżka nawigacji

Przydatne linki

Strona ta zawiera listę odsyłaczy do stron poświęconych turystyce. Na liście figurują oficjalne strony ministerstw turystyki wszystkich państw członkowskich oraz państw EFTA. Ponadto strona zawiera odsyłacze do stron krajowych organizacji turystycznych, instytucji europejskich oraz międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, a także do innych poświęconych tym zagadnieniom stron Unii Europejskiej.

 KRAJOWE MINISTERSTWA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

AustriaBelgia (region Brukseli)Belgia (Flandria)
Belgia (Wspólnota Niemiecka)Belgia (Walonia)Bułgaria
CyprCzechyDania
EstoniaFrancjaFinlandia
NiemcyGrecjaWęgry
IrlandiaWłochyŁotwa
LitwaLuksemburgMalta
HolandiaPolskaPortugalia
RumuniaSłowacjaSłowenia
HiszpaniaSzwecjaZjednoczone Królestwo

 EOG/EFTA

IslandiaNorwegiaLiechtensteinSzwajcaria

 KRAJOWE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE

Za pośrednictwem strony Europejskiej Komisji Podróży

 INSTYTUCJE UNIJNE

Parlament Europejski:Rada Unii EuropejskiejEuropejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
-Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu EuropejskiegoKomitet RegionówEUROSTAT
- Rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego  

 ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Rada EuropyOECDUNEP
UNESCOŚwiatowa Organizacja Turystyki 

 EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIA

ACIMiędzynarodowa Rada Portów Lotniczych

Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych (ACI) to jedyne międzynarodowe zawodowe stowarzyszenie zarządzających portami lotniczymi.

AERZgromadzenie Regionów Europy

AER jest głosem politycznym ponad 250 Regionów z 32 krajów w Europie. Pozostając w bliskim kontakcie ze swoimi obywatelami, Regiony chętnie wdrażają zrównoważone instrumenty polityki, umożliwiające sprowadzenie rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego do ich społeczności. Turystyka stała się nieocenionym narzędziem wartościowania lokalnych inicjatyw i promowania rozwoju ekologicznego, dlatego też AER wzięło sobie do serca wspieranie swoich członków w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej turystyki.

AEAStowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych

Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA) zrzesza 31 wiodących linii lotniczych. Od ponad 50 lat stowarzyszenie reprezentuje interesy europejskiego przemysłu lotniczego.

BEUCEuropejska Organizacja Konsumencka  

Federacja 40 krajowych i niezależnych organizacji konsumenckich w Europie.

BITS –Międzynarodowe Biuro Turystyki Społecznej

Ogólnoświatowa organizacja turystyczna BITS zrzesza ponad 145 organizacji członkowskich z blisko 40 krajów.

CECTACentral European Countries Travel Association

Jest to organizacja patronacka, mająca siedzibę w sercu Nowej Europy, łącząca wspólne interesy Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Słowacji i Polski, a także przemysłu turystycznego świadczącego usługi tym państwom.

ATLASEuropejskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Turystyki i Rekreacji

ATLAS udostępnia forum, w ramach którego promuje się wymiany studentów i personelu oraz transnarodowe badania, a także wspiera się proces tworzenia programów nauczania oraz rozwój zawodowy. Obecnie ATLAS obejmuje członków z ponad 70 krajów.

EFCTEuropejska Federacja Miast Konferencyjnych

Jedyna w swym rodzaju europejska federacja biur kongresowych jest szybkim, precyzyjnym i niezależnym źródłem informacji na temat tego typu ośrodków w Europie. Baza danych zawiera łącznie 90 ośrodków w 30 krajach europejskich!

EuroARTEuropejska Federacja Kolonii Artystycznych

Wioski artystów oferują okolice, które – z dala od wielkich metropolii – stanowią unikatowe połączenie kultury, sztuki, lokalnej tradycji oraz wiejskiego krajobrazu – a wszystko to w imię turystyki kulturowej!

ENATEuropejska Sieć Dostępnej Turystyki

ENAT to europejska sieć zrzeszająca ponad 180 organizacji członkowskich bezpośrednio zainteresowanych promowaniem i rozwojem ośrodków turystycznych, produktów i usług, dostępnych dla turystów w każdym wieku i o różnych zdolnościach.

ERAStowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy

ERA występuje w imieniu ponad 220 przedsiębiorstw i jest jedynym organem reprezentującym interesy wewnątrzeuropejskiego transportu powietrznego w Europie.

ETAGGrupa Działania na Rzecz Turystyki Europejskiej

Grupa, której celem jest identyfikowanie i promowanie wspólnych interesów w zakresie rozwoju turystyki, łącząca wszystkie sektory by zachęcić do efektywnej łączności technicznej oraz współpracy między rządami, krajowymi agencjami turystycznymi, a także sprawami operacyjnymi z zakresu turystyki w obrębie sektora publicznego i prywatnego.

ETOAStowarzyszenie Europejskich Touroperatorów

Paneuropejskie stowarzyszenie handlowe dla europejskich firm turystycznych, zrzeszające ponad 400 członków.

ITTFAEuropejskie Stowarzyszenie Targów Turystycznych

Skupia wiele spośród najlepszych światowych ekspozycji.

EUFEDEU Federation of Youth Hostel Association

EUFED to federacja, która na szczeblu unijnym reprezentuje interesy Stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych w Europie oraz młodych ludzi korzystających z tych schronisk.

EURADAEuropejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego

Niekomercyjna organizacja, której celem jest promocja regionalnego rozwoju gospodarczego poprzez dialog ze służbami Komisji Europejskiej, wymianę dobrych praktyk i transnarodową współpracę pomiędzy członkami stowarzyszenia. EURADA gromadzi blisko 150 agencji rozwoju regionalnego z 25 krajów, zarówno członkowskich Unii Europejskiej, jak i z Centralnej i Wschodniej Europy.

Eurochambres

Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych reprezentuje 44 krajowe stowarzyszenia Izb Przemysłowo-Handlowych, europejską sieć 2 tys. regionalnych i lokalnych Izb, liczących ponad 18 mln przedsiębiorstw członkowskich w Europie.

EuroCommerce

EuroCommerce reprezentuje międzynarodowy, hurtowy i detaliczny handel w Europie i składa się z ponad 100 członków, szczególnie federacji handlowych z 28 krajów europejskich, europejskich i krajowych stowarzyszeń reprezentujących poszczególne gałęzie handlu, a także indywidualnych przedsiębiorstw.

EUROGITES

Europejska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej

ECHOREuropejskie Hotele Zamkowe i Restauracje

Promocja turystyki zamkowej

EUTOEuropejski Związek Pracowników Turystyki

EUTO to organizacja promująca tworzenie transnarodowych sieci współpracy pomiędzy wszystkimi europejskimi menedżerami średniego i wyższego szczebla zaangażowanymi głównie w pracę nad promocją i rozwojem turystyki.

UEAPMEEuropejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Niekomercyjna i niezależna organizacja pracodawców reprezentująca interesy europejskiego rzemiosła, handlu i małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie UE.

Europejskie Miasta Turystki

Wiodąca, profesjonalna sieć turystyczna, promująca i jednocząca interesy europejskich miast turystyki. Do sieci należy ponad 100 dużych miast z 30 krajów.

HOTRECHotele, Restauracje i Kawiarnie w Europie

HOTREC reprezentuje hotele, restauracje i kawiarnie na terenie Unii Europejskiej.

IAAPAMiędzynarodowe Stowarzyszenie Parków Rozrywki i Atrakcji

Stowarzyszenie niekomercyjne, które bez rozgłosu pomaga właścicielom urządzeń rozrywkowych prowadzić działalność bez zakłóceń i z zyskiem.

IACAMiędzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych

IACA reprezentuje 39 linii lotniczych obsługujących ponad 850 najnowocześniejszych, przyjaznych środowisku samolotów, a także zatrudniających ponad 50 tys. pracowników.

IATAMiędzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Jest podstawowym narzędziem współpracy między liniami lotniczymi, którego celem jest promocja bezpiecznych, godnych zaufania, solidnych i niedrogich usług powietrznych. Obecnie organizacja skupia ponad 270 członków z ponad 140 krajów ze wszystkich stron świata.

IATANInternational Airlines Travel Agents Network

IATAN stanowi niezbędny element łączący społeczność dostawców z amerykańską siecią dystrybucji ofert turystycznych.

IATMInternational Association of Tour Managers

Zawodowe stowarzyszenie doświadczonych menedżerów biur podróży (aktywnych członków), założone ponad 40 lat temu, zrzeszające członków z całego świata.

ICCMiędzynarodowa Izba Handlowa

ICC (Międzynarodowa Izba Handlowa) reprezentuje interesy ogólnoświatowych przedsiębiorstw podbijających globalną gospodarkę jako siła napędowa wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i dobrej koniunktury.

ICCLMiędzynarodowa Rada Linii Wycieczkowych

Misją Międzynarodowej Rady Linii Wycieczkowych (ICCL) jest uczestnictwo w procesach nadzoru i rozwoju instrumentów polityki, a także promowanie wszelkich środków popierających bezpieczne i zdrowe środowisko na statkach wycieczkowych.

ICOMOSMiędzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych

ICOMOS to międzynarodowa pozarządowa organizacja zrzeszająca ekspertów w tej dziedzinie, zaangażowanych w ochronę zabytków i miejsc historycznych na świecie.

IFITTInternational Federation for IT and Travel & Tourism

Celem organizacji IFITT jest promocja międzynarodowej debaty na temat technologii informacyjnych w dziedzinie turystyki.

IHRAMiędzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji

Organizacja biznesowa reprezentująca przemysł usług hotelarskich i restauracyjnych na świecie.

IRUMiędzynarodowa Unia Transportu Drogowego

Za pośrednictwem stowarzyszeń krajowych na każdym kontynencie IRU reprezentuje interesy całej branży transportu drogowego. Wspiera operatorów firm autobusowych i autokarowych, a także korporacje taksówkowe i operatorów samochodów ciężarowych na całym świecie. IRU informuje ich o wszystkich najnowszych wydarzeniach mających wpływ na ich działalność.

ITFMiędzynarodowa Federacja Związków Zawodowych Pracowników Transportu

Członkami ITF jest 624 związków zawodowych reprezentujących 4,5 mln pracowników transportu w 142 krajach. Jest to jedna z kilku światowych federacji związków zawodowych stowarzyszonych z Międzynarodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych (ICFTU)

IUFMiędzynarodowa Unia Pracowników Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa, Hoteli i Gałęzi Pokrewnych

 

Obecnie IUF składa się z 336 związków zawodowych w 120 krajach reprezentujących wspólne członkowsko ponad 12 mln pracowników. Siedziba IUF mieści się w Genewie w Szwajcarii.

CABITurystyka wypoczynkowa

Baza danych ośrodków turystyki wypoczynkowej umożliwia szybki dostęp do najświeższych informacji na temat wypoczynku, rekreacji, turystyki oraz branży usług hotelarskich i restauracyjnych. Strona zawiera informacje, które odzwierciedlają najnowsze badania w zakresie rozwoju kluczowych obszarów branży, nadając zawartym na niej danych autentyczną formę badań.

OTEOrganisation for Timesharing in Europe

OTE to organizacja oparta na zasadzie uczestnictwa bezpośredniego, skupiająca ponad 130 członków ze wszystkich sektorów branży na terenie całej Europy, w tym deweloperów kurortów, kantory, firmy zarządzające i marketingowe, powierników, spółki finansujące sprzedaż ratalną i firmy zajmujące się odsprzedażą.

ECTAAUgrupowanie Krajowych Stowarzyszeń Agentów Podróży i Touroperatorów w Ramach Unii Europejskiej     

Ugrupowanie Krajowych Stowarzyszeń Agentów Podróży i Touroperatorów w Ramach Unii Europejskiej to międzynarodowa niekomercyjna organizacja zarejestrowana zgodnie z prawem belgijskim z siedzibą w Brukseli. Reprezentuje interesy ponad 120 tys. biur podróży i touroperatorów obsługujących zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne.

UNIMiędzynarodowa Sieć Związków Zawodowych

Regionalna i ogólnoświatowa organizacja na rzecz związków zawodowych w ramach gospodarki usług globalnych.

UNI EUROPAMiędzynarodowa Sieć Związków Zawodowych

Sieć europejska UNI-Europa, licząca 7 mln członków, to główny gracz pośród związków zawodowych w Brukseli.

WATAŚwiatowe Stowarzyszenie Agencji Podróży

Globalna sieć specjalistów w dziedzinie podróży WATA jest stowarzyszeniem zarejestrowanym zgodnie ze szwajcarskim prawem cywilnym. Jest to organizacja niekomercyjna.

WTTCŚwiatowa Rada Podróży i Turystyki

WTTC jest to forum składające się z liderów przedsiębiorstw ogólnoświatowych, w tym prezesów, przewodniczących i dyrektorów generalnych 100 najpotężniejszych firm na świecie. Jest to jedyny organ reprezentujący sektor prywatny we wszystkich kwestiach dotyczących przemysłu podróży i turystyki na świecie.

Ostatnia aktualizacja: 27/10/2014 | Początek strony