Navigation path

Корисни линкови

Оваа страна содржи список од линкови до интернет страници што се занимаваат со туризам. Ова се официјалните интернет страници на сите министерства за туризам во земјите-членки, и земјите од ЕFTA (Европско здружение за слободна трговија - ЕФТА).  Освен тоа, таа содржи линкови до националните организации за туризам, европските институции и меѓународните организации и асоцијации, и други значајни интернет страници на Европската унија.

 НАЦИОНАЛНИ МИНИСТЕРСТВА ВО ЗЕМЈИТЕ-ЧЛЕНКИ

AustriaBelgium (Brussels Region)Belgium (Flanders)
Belgium (German Community)Belgium (Wallonia)Bulgaria
CyprusCzech RepublicDenmark
EstoniaFranceFinland
GermanyGreeceHungary
IrelandItalyLatvia
LithuaniaLuxembourgMalta
NetherlandsPolandPortugal
RomaniaSlovak RepublicSlovenia
SpainSwedenUnited Kingdom

 Европски економски простор - ЕЕП/ Европско здружение за слободна трговија - ЕФТА (EEA/EFTA)

IcelandNorwayLiechtensteinSwitzerland

 НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТУРИЗАМ

Through the site of the European Travel Commission

 ИНСТИТУЦИИ НА ЕУ

European Parliament:Council of the EUEuropean Economic and Social Committee
- EP Committee on Transport and TourismCommittee of the RegionsEUROSTAT
- EP Register of documents  

 МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Council of EuropeOECDUNEP
UNESCOWorld Tourism Organisation 

 ЕВРОПСКИ И МЕЃУНАРОДНИ АСОЦИЈАЦИИ

ACI - Airports Council International (Меѓународен совет на аеродроми)

Меѓународниот совет на аеродроми(ACI)е единствената светска професионалнаасоцијација нааеродромски оператори.

AER - Assembly of European Regions(Собрание на европските региони)

AER ги искажува интересите на повеќе од 250 региони од 32 земји во Европа. Блиски до своите граѓани, регионите се стремат да спроведат одржлива политика што носиекономски, општествени еколошкиразвој во нивните заедници. Туризмот стана бесценета алатка во вреднувањето на локалните иницијативии во промовирањето на еколошкиот развој, поради што AER сериозно им помага на своите членови во изградбата на одржлива туристичка практика.

AEA -Association of European Airlines (Асоцијација на европските авиокомпании)

AEA - Асоцијацијата на европските авиокомпании - обединува 31 поголеми авиокомпании и го претставува доверливиот глас на индустријата на европските авиокомпании веќе повеќе од 50 години.

BEUC - The European Consumers’ Organisation(Европска организација на потрошувачите)

Федерација на 40 национални и независни организации на потрошувачите во Европа.

BITS -International Bureau of Social Tourism(Меѓународно биро за социјален туризам)

Како светска туристичкаорганизација, BITS обединува повеќе од 145 установи-членки од приближно 40 различни земји.

CECTA -Central European Countries Travel Association (Асоцијација за патување на средноевропските земји)

Ова е матичнатаорганизацијаво срцетона Нова Европа што ги обединува заедничките интересина Австрија, Чешката Република, Германија,Унгарија, Словачкаи Полскаи индустријата за патување којашто ги опслужува. 

ATLAS - European Association for Tourism and Leisure Education (Европска асоцијација за туризам и образование во слободното време)

ATLAS обезбедува форум за унапредување на размената на вработени и студенти, транснационалното истражување и олеснување на развојот на наставните програми и професионалниот развој. ATLAS во моментов има членови во повеќе од 70 земји.

EFCT - European Federation of Conference Towns (Европска федерација на конгресни градови)

Единствената европска федерација на  конгресни агенции  е брз, прецизен и независен извор на информации за пребарување на дестинации во Европа од  вкупно 90 дестинации во 30 европски земји!

EuroART - European Federation of Artists' Colonies (Европска федерација на уметнички колонии)

Уметничките села ви нудат области коишто, вон големите метрополи, претставуваат единствен спој на уметност, култура, селска традиција и рурална средина – сè во името на културниот туризам!

ENAT - European Network for Accessible tourism (Европска мрежа за пристапен туризам)

ENAT е европска мрежа составена од над 180 организации–членки што директно се занимаваат со промоцијата и развојот на туристичките дестинации, производи и услуги, што се пристапни за туристи на сите возрасти и со секакви способности.

ERA - European Regions Airline Association (Асоцијација на авиокомпании од европските региони)

ERA израсна во асоцијација што претставува над 220 компании и е единственото тело коешто ги претставува интересите на интра-европската индустрија за воздушен транспорт во Европа.

ETAG - European Travel & Tourism Action Group (Европска акциона група за патување и туризам)

Оваа група има за цел да го идентификува и промовира заедничкиот интерес во развојот на туризмот, што ги обединува заедно сите сектори за да се поттикне ефикасна техничка поврзаност и соработка помеѓу владите, националните туристички агенции и оперативните интереси на туризмот во јавниот и приватниот сектор.

ETOA - European Tour Operators Association (Европска асоцијација на тур-оператори)

Пан-европска трговска асоцијација за европски туристички компании со над 400 членови.

ITTFA - European Tourism Trade Fairs Association (Европска асоцијација за туристички саеми)

Обединува некои од најдобрите светски туристички изложби.

EUFED -EU Federation of Youth Hostel Association (Федерација на асоцијации за младински хостели во ЕУ)

EUFED е федерација што ги претставува интересите, на ниво на Европска унија, на националните асоцијации за младински хостели во Европа, како и на младите луѓе кои престојуваат во младинските хостели.

EURADA - European Association of Development Agencies (Европска асоцијација на агенции за развој)

Непрофитабилна организација што има за цел да го промовира регионалниот економски развој преку дијалог со службите на Европската комисија, размената на добро искуство меѓу членовите, транснационалната соработка меѓу членовите, регионалните агенции за развој, како концепт. EURADA обединува 150 агенции за развој од 25 земји и од Европската унија и од Средна и Источна Европа.

Eurochambres

Асоцијација на европските стопански и индустриски комори претставува 44 национални асоцијации на стопански и индустриски комори; тоа е европска мрежа на 2000 регионални и локални комори со над 18 милиони претпријатија–членки во Европа.

EuroCommerce

EuroCommerce ја претставува меѓународната трговија на големо и мало во Европа и има повеќе од 100 членови, особено трговски федерации од 28 европски земји, европски и национални асоцијации што претставуваат специфични гранки на трговијата, како и поединечни фирми и компании.

EUROGITES

Европска федерација за фармерски и селски туризам

ECHOREuropean Castle Hotels and Restaurants (Европски хотели и ресторани во замоци)

Промовирање на туризмот во замоците

EUTO - EU Tourist Officers (Туристички службеници во ЕУ)

EUTO е организација што ја поттикнува транснационалната мрежна соработка помеѓу сите европски менаџери од средно и високо ниво кои се главно вклучени во работата за промоција и развој на туризмот.

UEAPME - European Association of Craft SMEs (Европска асоцијација на занаетчиски мали и средни претпријатија.)

Тоа е непрофитабилна и непартиска организација на работодавци што ги претставува интересите на европските занаети, занимања, како и мали и средни претпријатија на ниво на ЕУ.

European Cities Tourism(Европски градски туризам)

Водечка професионална туристичка мрежа што ги промовира и поврзува интересите на туризмот во европските градови. Мрежата поврзува повеќе од 105 поголеми градови од 30 земји.

HOTREC - Hotels, Restaurants & Cafes in Europe (Хотели, ресторани и кафулиња во Европа)

HOTREC ги претставува хотелите, рестораните и кафулињата во Европската унија.

IAAPA - International Association Amusement Parks & Attractions (Меѓународна асоцијација на забавни паркови и атракции)

Непрофитабилна асоцијација што работи во позадина да им помогне на сопствениците на атракции да раководат со своите бизниси на непречен и профитабилен начин.

IACA -International Air Carrier Association (Меѓународна асоцијација на авиопревозници)

IACA претставува 39 авиокомпании што работат со над 850 најсовремени, еколошки ефикасни авиони и со повеќе од 50.000 директно вработени.

IATA - International Air Transport Association (Меѓународнаасоцијација за воздушен транспорт)

Тоа е главниот двигател за  соработка меѓу авиокомпаниите во промовирањето на безбедни, сигурни, стабилни и економични авионски услуги. Денес има над 270 членови од повеќе од  140 нации ширум целиот свет.

IATAN - International Airlines Travel Agents Network (Меѓународна мрежа на туристички агенции за авиокомпании)

IATAN ја обезбедува клучната врска помеѓу заедницата на набавувачи и патничката дистрибутивна мрежа на САД.

IATM - International Association of Tour Managers (Меѓународна асоцијација на тур-менаџери)

Професионална асоцијација на искусни тур-менаџери (активни членови), што е основана пред повеќе од 40 години и има членови од целиот свет.

ICC - International Chamber of Commerce (Меѓународна стопанска комора)

ICC (Меѓународната стопанска комора)е гласот на светскиот бизнис што се залага за светската економија како сила за економски растеж, создавање на работни местаи просперитет.

ICCL - International Council of Cruise Lines (Меѓународен совет на линиите за крстарење)

Мисијата на Меѓународниот совет на линиите за крстарење (ICCL) е да учествува во регулаторниот процес и процесот на развој на политиката и да ги промовира сите мерки кои придонесуваат за една безбедна, сигурна и здрава средина на бродовите за крстарење.

ICOMOS - International Council of Monuments and Sites (Меѓународен совет за споменици и локалитети)

ICOMOS е меѓународна невладина организација на професионалци, посветени на заштитата на светските историски споменици и локалитети.

IFITT - International Federation for IT and Travel & Tourism (Меѓународна федерација за информатика, и патување и туризам)

Меѓународната федерација за информатика, и патување и туризам (IFITT) има за цел да ја промовира меѓународна дискусија за информатиката на полето на туризмот.

IHRA - International Hotel & Restaurants Association (Меѓународна асоцијација за хотели и ресторани)

Деловна организација што ја претставува хотелиерската индустрија ширум светот.

IRU - International Road Transport Union (Меѓународна унија за патен транспорт)

Преку своите национални асоцијации на секој континент, IRU зборува во името на целокупната индустрија за патен транспорт. Им помага на автобуските оператори и меѓуградските автобуски оператори, како и на операторите за такси возила и камиони низ целиот свет и ги информира за настаните што влијаат на нивната дејност.

ITF - International Transport Workers' Federation (Меѓународна федерација на транспортните работници)

624 синдикати кои застапуваат 4.500.000 транспортни работници во 142 земји се членови на ITF. Тоа е една од неколкуте глобални федерации на синдикати поврзани со Меѓународната конфедерација на слободни синдикати (ICFTU)

IUF - International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurants, Catering, Tobacco and Allied Workers (Меѓународен синдикат за работниците во областа на храна, земјоделство, хотели, ресторани, угостителство, тутун и други здружени работници)

IUF е моментално составен од 336 синдикати во 120 земји кои застапуваат комбинирано членство од над 12 милиони работници. Седиштето е во Женева, Швајцарија.

CABI - Leisure tourism (Туризам во слободно време)

Базата на податоци за туризам во слободното време овозможува брз пристап до истражување од областа на слободното време, рекреацијата, туризмот и хотелиерството. На страницата се наоѓаат информации што ги зацртуваат и отсликуваат најновите истражувачки достигнувања во клучните области на индустријата – давајќи ù на содржината вистинска актуелност при истражувањето.

OTE - Organisation for Timesharing in Europe (Организација за времено користење во Европа)

OTE е организација со директно членство и има над 130 членови од сите сектори на индустријата ширум Европа, вклучувајќи развој на одморалишта, компании за размена, компании за менаџмент и маркетинг, доверители, финансиски куќи и компании за препродажба.

ECTAA - Travel Agents and Tour Operators in Europe (Туристички агенции и тур-оператори во Европа)

Група на асоцијации на национални туристички агенции и тур-оператори во рамките на ЕУ и меѓународна непрофитабилна организација, здружена во белгиското право, со седиште во Брисел. Таа ги претставува интересите на повеќе од 120.000 туристички агенции и тур-оператори што нудат и влезни и излезни патувања.

UNI - Union Network International (Меѓународна синдикална мрежа)

Регионална и глобална организација за синдикати во светската услужна економија.

UNI EUROPA - Union Network International (Меѓународна синдикална мрежа)

Во Европа, со 7 милиони членови, UNI-Europa е клучен синдикален играч во Брисел.

WATA - World Association of Travel Agencies Association (Светска асоцијација на туристички агенции)

Глобална мрежа на експерти за патување.  WATA е регистрирана како асоцијација според швајцарското граѓанско право и е во основа непрофитабилна организација.

WTTCWorld Travel & Tourism Council (Светски совет за патување и туризам)

WTTC е форумот за светските лидери во бизнисот што е составен од претседатели, претседавачи и генерални директори на 100 од најеминентните светски компании. Ова е единственото тело што го претставува приватниот сектор во сите аспекти на индустријата за патување и туризам во светски рамки.

Последно ажурирање: 27/10/2014 | Врв