Navigācijas ceļš

Noderīgas saites

Šajā lapā ir saraksts ar saitēm uz tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar tūrismu. Sarakstā iekļautas visu ES dalībvalstu un EBTA valstu tūrisma ministriju tīmekļa vietnes. Turklāt sarakstā ir arī saites uz dalībvalstu tūrisma organizāciju, Eiropas iestāžu un starptautisko organizāciju un asociāciju tīmekļa vietnēm, kā arī citām nozīmīgām Eiropas Savienības vietnēm.

 DALĪBVALSTU MINISTRIJAS

AustrijaBeļģija (Briseles reģions)Beļģija (Flandrija)
Beļģija (Vācu kopiena)Beļģija (Valonija)Bulgārija
KipraČehijaDānija
IgaunijaFrancijaSomija
VācijaGrieķijaUngārija
ĪrijaItālijaLatvija
LietuvaLuksemburgaMalta
NīderlandePolijaPortugāle
RumānijaSlovākijaSlovēnija
SpānijaZviedrijaApvienotā Karaliste

 EEZ/EBTA

ĪslandeNorvēģijaLihtenšteinaŠveice

 DALĪBVALSTU TŪRISMA ORGANIZĀCIJAS

Atrodamas Eiropas Tūrisma komisijastīmekļa vietnē.

 ES IESTĀDES

Eiropas Parlaments:ES PadomeEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
-EP Transporta un tūrisma komitejaReģionu komitejaEUROSTAT
- EP Dokumentu reģistrs  

 STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

Eiropas PadomeESAOANO Vides programma
UNESCOPasaules Tūrisma organizācija 

 EIROPAS UN STARPTAUTISKĀS ASOCIĀCIJAS

ACI- Starptautiskā lidostu padome

Starptautiskā lidostu padome (ACI) ir vienīgā lidostu operatoru vispasaules profesionālā asociācija.

AER- Eiropas Reģionu asambleja

AER pārstāv intereses vairāk nekā 250 reģioniem no 32 Eiropas valstīm. Reģioni ir tuvāki to iedzīvotājiem, tāpēc tie labprāt īsteno ilgtspējīgas politikas stratēģijas, kas nodrošina to kopienām ekonomisku, sociālu un vides attīstību. Tūrisms ir kļuvis par nenovērtējamu līdzekli vietējo iniciatīvu sekmēšanai un ekoloģiskās attīstības veicināšanai, tāpēc AER ir nopietni apņēmusies palīdzēt tās dalībniekiem veidot ilgtspējīgu tūrisma praksi.

AEA- Eiropas Aviosabiedrību asociācija

AEA - Eiropas Aviosabiedrību asociācijā - ir 31 lielākā aviosabiedrība, un organizācija jau vairāk nekā 50 gadus ir cienīta Eiropas aviosabiedrību nozares pārstāve.

BEUCEiropas Patērētāju organizācija

Federācija, kurā ir 40 Eiropas valsts un nevalstisku patērētāju organizāciju.

BITS-Starptautiskais sociālā tūrisma birojs

Vispasaules tūrisma organizācijai BITS ir vairāk nekā 145 dalīborganizācijas no gandrīz 40 dažādām valstīm.

CECTA- Centrāleiropas valstu tūrisma asociācija

Tā ir jaunās Eiropas jumta organizācija, kas apvieno Austrijas, Čehijas, Polijas, Slovākijas, Ungārijas un Vācijas kolektīvās intereses, kā arī tās īstenojošos tūrisma nozares pārstāvjus.

ATLAS- Eiropas Tūrisma un brīvā laika izglītības asociācija

ATLAS nodrošina forumu personāla un studentu apmaiņas un starptautiskās pētniecības veicināšanai, kā arī mācību programmu izstrādes un profesionālās attīstības sekmēšanai. Asociācijai šobrīd ir dalībnieki vairāk nekā 70 valstīs.

EFCT- Eiropas Konferenču pilsētu federācija

Unikālā Eiropas kongresu biroju federācija ir ātri lietojams, precīzs un neatkarīgs informācijas avots, lai meklētu kādu no 90 konferenču norises vietām 30 Eiropas valstīs.

EuroART- Eiropas Mākslinieku koloniju federācija

Mākslinieku ciemati ir unikāls mākslas, kultūras, ciemata tradīciju un lauku vides savienojums ārpus lielajām metropolēm, turklāt tie veidoti kultūras tūrisma veicināšanai.

ENAT- Eiropas Tūrisma pieejamības tīkls

ENAT ir Eiropas tīkls, kurā ir vairāk nekā 180 dalīborganizāciju, kas tieši iesaistītas tādu tūrisma galamērķu, izstrādājumu un pakalpojumu popularizēšanā un attīstīšanā, kas pieejami tūristiem neatkarīgi no viņu vecuma un fiziskajām spējām.

ERA- Eiropas Reģionālo aviokompāniju asociācija

ERA iestājušos uzņēmumu skaits pārsniedz 220, un tā ir vienīgā organizācija Eiropā, kas pārstāv Eiropas iekšējo gaisa pārvadājumu nozares intereses.

ETAG- Eiropas Ceļojumu un tūrisma darbības grupa

Grupa, kuras mērķis ir noteikt un veicināt kopīgās intereses tūrisma attīstībā, kas vieno visas nozares, lai sekmētu valdību, valstu tūrisma aģentūru un tūrismā ieinteresēto valsts un privātā sektora pušu efektīvus tehniskos sakarus un sadarbību.

ETOA- Eiropas Tūrisma operatoru asociācija

Nozares Viseiropas asociācija Eiropas tūrisma uzņēmumiem, kurā ir vairāk nekā 400 dalībnieku.

ITTFA- Eiropas Tūrisma gadatirgu asociācija

Apvieno dažas no pasaulē labākajām tūrisma izstādēm.

EUFED- ES Jaunatnes hosteļu asociāciju federācija

EUFED ir federācija, kas Eiropas Savienības līmenī pārstāv Eiropas valstu jaunatnes hosteļu asociāciju un jauniešu, kuri apmetas šajos hosteļos, intereses.

EURADA- Eiropas Attīstības aģentūru asociācija

Bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir veicināt reģionālo ekonomisko attīstību, veidojot dialogu ar Eiropas Komisijas dienestiem, nodrošinot labas prakses apmaiņu starp asociācijas dalībniekiem, sekmējot dalībnieku starptautisko sadarbību, un popularizēt reģionālās attīstības aģentūru koncepciju. EURADA pulcē aptuveni 150 attīstības aģentūru no 25 Eiropas Savienības un Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

Eurochambres

Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācija pārstāv 44 dalībvalstu tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas, un tas ir 2000 reģionālo un vietējo kameru Eiropas tīkls ar vairāk nekā 18 miljoniem korporatīvo dalībnieku visā Eiropā.

EuroCommerce

EuroCommerce pārstāv starptautisko tirdzniecību, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību Eiropā, un organizācijā ir vairāk nekā 100 dalībnieku, jo īpaši tirdzniecības federācijas no 28 Eiropas valstīm, Eiropas un valstu asociācijas, kas pārstāv noteiktas tirdzniecības jomas, un atsevišķi uzņēmumi.

EUROGITES

Eiropas Lauku saimniecību un ciematu tūrisma federācija.

ECHOR- Eiropas piļu viesnīcas un restorāni

Piļu tūrisma popularizēšana.

EUTO- Eiropas Tūrisma nozares darbinieku apvienība

EUTO ir organizācija, kura sekmē starptautisku kontaktu veidošanu starp vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem Eiropā, kas galvenokārt iesaistīti tūrisma popularizēšanā un attīstībā.

UEAPME- Eiropas Amatniecības un MVU asociācija

Bezpeļņas un neatkarīga darba devēju organizācija, kas ES līmenī pārstāv Eiropas amatnieku, tirgotāju un MVU intereses.

European Cities Tourism

Ievērojams profesionālais tūrisma tīkls, kas popularizē un vieno Eiropas pilsētu tūrisma intereses. Tīklā ir vairāk nekā 105 lielas pilsētas no 30 valstīm.

HOTREC- Eiropas viesnīcu, restorānu un kafejnīcu asociācija

HOTREC pārstāv Eiropas Savienības viesnīcas, restorānus un kafejnīcas.

IAAPA- Starptautiskā izklaides un atrakciju parku asociācija

Bezpeļņas asociācija, kas palīdz atrakciju parku īpašniekiem nodarboties ar uzņēmējdarbību bez sarežģījumiem un ar peļņu.

IACA- Starptautiskā gaisa pārvadātāju asociācija

IACA pārstāv 39 aviosabiedrības, kas nodrošina pārvadājumus ar 850 modernām, videi draudzīgām lidmašīnām un tieši nodarbina vairāk nekā 50 000 cilvēku.

IATA- Starptautiskā gaisa transporta asociācija

Aviosabiedrību sadarbībai nozīmīga organizācija, kas veicina drošus, uzticamus un ekonomiskus gaisa pakalpojumus. Šobrīd tai ir vairāk nekā 270 dalībnieku no vairāk nekā 140 valstīm visā pasaulē.

IATAN- Starptautiskais aviosabiedrību tūrisma aģentu tīkls

IATAN nodrošina būtisko saikni starp piegādātājiem un ASV tūrisma pakalpojumu piegādes tīklu.

IATM- Starptautiskā tūrisma grupu vadītāju asociācija 

Pieredzējušiem tūrisma grupu vadītājiem (aktīvajiem dalībniekiem) paredzēta profesionāla asociācija, kas dibināta pirms vairāk nekā 40 gadiem un kurā ir dalībnieki no visas pasaules.

ICC- Starptautiskā tirdzniecības palāta

ICC (Starptautiskā tirdzniecības palāta) pārstāv uzņēmumus visā pasaulē, sekmējot globālo ekonomiku kā ekonomiskās izaugsmes, jaunu darbavietu radīšanas un labklājības virzītājspēku.

ICCL- Starptautiskā kruīza kompāniju padome

Starptautiskās kruīza kompāniju padomes (ICCL) misija ir piedalīties reglamentēšanas un politikas veidošanas procesos, kā arī sekmēt visus pasākumus, kas veicina drošu un veselīgu vidi kruīza kuģu nozarē.

ICOMOS- Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu aizsardzības padome

ICOMOS ir starptautiska nevalstiskā organizācija, kas paredzēta profesionāļiem, kuri velta savu darbu pasaules vēsturisko pieminekļu un ievērojamo vietu saglabāšanai.

IFITT- Starptautiskā IT un tūrisma federācija

Starptautiskās IT un tūrisma federācijas (IFITT) mērķis ir veicināt starptautiskās diskusijas par informācijas tehnoloģijām tūrisma jomā.

IHRA- Starptautiskā viesnīcu un restorānu asociācija

Uzņēmējdarbības organizācija, kas pasaulē pārstāv viesmīlības nozari.

IRU- Starptautiskā autopārvadātāju savienība

Ar atsevišķu valstu asociāciju starpniecību, kas darbojas visos kontinentos, IRU pārstāv visu autopārvadājumu nozari. Organizācija sniedz atbalstu pilsētas un tālsatiksmes autobusu, kā arī taksometru un kravas automobiļu operatoriem visā pasaulē un informē tos par notikumiem, kas ietekmē uzņēmējdarbību.

ITF- Starptautiskā transporta darbinieku federācija

ITF iestājušās 624 arodbiedrības, kas pārstāv 4 500 000 transporta darbinieku 142 valstīs. Tā ir viena no vairākām pasaules arodbiedrību federācijām, kas saistītas ar Starptautisko brīvo arodbiedrību konfederāciju (ICFTU).

IUF- Starptautiskā pārtikas, lauksaimniecības, viesnīcu, restorānu, ēdināšanas, tabakas un saistīto nozaru darbinieku savienība

 

IUF pašlaik sastāv no 336 arodbiedrībām 120 valstīs, un tā pārstāv vairāk nekā 12 miljonus dažādu nozaru darbinieku. Tās mītne ir Ženēvā, Šveicē.

CABI- brīvā laika tūrisms

Brīvā laika tūrisma datu bāze nodrošina ātru piekļuvi informācijai par pētniecību brīvā laika, atpūtas, tūrisma un viesmīlības jomā. Vietnē iekļauta informācija, kas strukturē un atspoguļo jaunākās pētniecības tendences nozares galvenajās jomās, nodrošinot patiešām mūsdienīgu zinātnisko saturu.

OTE- Organisation for Timesharing in Europe

OTE ir tiešās dalības organizācija ar vairāk nekā 130 dalībniekiem no visiem nozares sektoriem Eiropā, tostarp atpūtas vietu veidotājiem, apmaiņas uzņēmumiem, vadības un tirdzniecības uzņēmumiem, pilnvarotajiem, finanšu uzņēmumiem un tālākpārdošanas uzņēmumiem.

ECTAA- ceļojumu aģenti un tūrisma operatori Eiropā     

ES dalībvalstu ceļojumu aģentu un tūrisma operatoru asociāciju grupa un starptautiska bezpeļņas organizācija, ko reglamentē Beļģijas tiesību akti un kuras mītne ir Briselē. Tā pārstāv vairāk nekā 120 000 ceļojumu aģentūru un tūrisma operatoru intereses, kuri apkalpo gan ienākošo, gan izejošo tūrismu.

UNI- Starptautiskais arodbiedrību tīkls

Reģionāla un pasaules līmeņa arodbiedrību organizācija, kas darbojas pasaules pakalpojumu ekonomikā.

UNI EUROPA- Starptautiskais arodbiedrību tīkls

UNI-Europa, kurai Eiropā ir septiņi miljoni dalībnieku, ir ievērojama Briselē bāzēta arodbiedrību organizācija.

WATA- Pasaules tūrisma aģentūru asociācija

Tūrisma speciālistu vispasaules tīkls. WATA ir reģistrēta kā asociācija atbilstīgi Šveices Civillikumam un pamatā ir bezpeļņas organizācija.

WTTC- Pasaules ceļojumu un tūrisma padome

WTTC ir vispasaules uzņēmējdarbības līderu forums, kas pulcē 100 pasaules vadošo uzņēmumu prezidentus, priekšsēdētājus un vadītājus. Tā ir vienīgā organizācija, kas visās pasaules ceļojumu un tūrisma nozares jomās pārstāv privāto sektoru.

Pēdējā atjaunināšana: 17/09/2012 | Lapas sākums