Navigointipolku

Hyödyllisiä linkkejä

Tällä sivulla on matkailuun liittyviä linkkejä. Jäsenvaltioidenja EEA/EFTA-valtioiden matkailusta vastaavien ministeriöiden verkkosivuille johtavien linkkien ohella sivulla on linkit kansallisten matkailujärjestöjen, EU:n toimielinten, kansainvälisten järjestöjenja unionin muiden toimielinten verkkosivuille.

 JÄSENVALTIOIDEN KANSALLISET MINISTERIÖT

ItävaltaBelgia (Brysselin alue)Belgia (Flanderi)
Belgia (saksankielinen alue)Belgia (Vallonia)Bulgaria
KyprosTšekin tasavaltaTanska
ViroRanskaSuomi
SaksaKreikkaUnkari
IrlantiItalia 
LiettuaLuxemburgMalta
AlankomaatPuolaPortugal
RomaniaSlovakiaSlovenia
EspanjaRuotsiYhdistynyt kuningaskunta

 EEA/EFTA

IslantiNorjaLiechtensteinSveitsi

 KANSALLISET MATKAILUJÄRJESTÖT

Euroopan matkailukomissionsivuston kautta

 EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMET

Euroopan parlamentti:Euroopan unionin neuvostoEuroopan talous- ja sosiaalikomitea
-Parlamentin liikenne- ja matkailukomiteaAlueiden komiteaEUROSTAT
- Parlamentin asiakirjarekisteri  

 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT

Euroopan neuvostoTaloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)YK:n ympäristöohjelma (UNEP)
UNESCOMaailman matkailujärjestö (WTO) 

 EUROOPPALAISET JA MUUT KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT

 ACI on lentoasemien ainoa maailmanlaajuinen etujärjestö.

AEREuroopan alueiden liitto

Euroopan alueiden liittoon kuuluu 250 jäsenaluetta 32 maasta. Alueiden tavoitteena on kehittää yhdyskuntien kestävää taloutta, sosiaalisia oloja ja ympäristöä. AER tukee voimakkaasti jäsenalueidensa kestävän matkailun kehittämistä.

AEAEuroopan lentoyhtiöiden liitto

Liitolla on 31 jäsenyhtiötä. AEA on toiminut eurooppalaisen lentokoneteollisuuden puolestapuhujana yli 50 vuoden ajan.

BEUCEuroopan kuluttajajärjestö

Järjestöön kuuluu 40 riippumatonta kansallista jäsenjärjestöä

BITSSosiaalisen matkailun kansainvälinen toimisto

Toimistolla on 145 jäsenjärjestöä nelisenkymmenestä maasta.

CECTAKeski-Euroopan maiden matkailuliitto

CECTA on uuden Euroopan sydämessä toimiva sateenvarjojärjestö, joka edistää Itävallan, Tšekin, Saksan, Unkarin, Slovakian ja Puolan matkailua ja matkailuteollisuutta.

ATLASEuroopan matkailualan koulutusjärjestö

ATLAS edistää työntekijä- ja opiskelijavaihtoa, kansainvälistä tutkimusta ja ammattitaidon kehittämistä. Järjestöllä on jäseniä yli 70 maassa.

EFCTEurooppalaisten konferenssikaupunkien liitto

Euroopan sopimustoimistojen liitolta saa nopeasti luotettavaa ja riippumatonta tietoa 90 kohteesta, jotka sijaitsevat 30:ssä Euroopan maassa

EuroART – Euroopan taiteilijayhteisöjen liitto

Taide, kulttuuri, perinteet ja maalaismaisema yhdistyvät metropolialueiden ulkopuolella sijaitsevissa taiteilijakylissä.

ENATEsteettömän matkailun eurooppalainen verkosto

Verkostoon on liittynyt yli 180 jäsenjärjestöä, jotka kehittävät kohteita, tuotteita ja palveluja eri kohderyhmille laidasta laitaan.

ERAEuroopan alueellisten lentoyhtiöiden liitto

Liittoon kuuluu yli 220 yhtiötä, ja se on ainoa Euroopan sisäistä lentokuljetustoimintaa valvova elin.

ETAGEuroopan matkailualan edunvalvontaryhmä

Ryhmä valvoo matkailualan osapuolien yhteisiä etuja hallitusten ja kansallisten matkatoimistojen välisen yhteistoiminnan parantamiseksi sekä julkisella että yksityissektorilla.

ETOAEurooppalaisten matkanjärjestäjien liitto

Liitolla on yli 400 jäsenyritystä joka puolella Eurooppaa.

ITTFAEurooppalaisten matkailumessujen järjestäjien liitto

Edustaa huipputason matkailumessujen järjestäjiä.

EUFEDEuroopan unionin nuoriso- ja retkeilymajojen liitto

Liitto valvoo kansallisten nuoriso- ja retkeilymajojen sekä niihin majoittuvien nuorten etuja Euroopan unionin tasolla.

EURADAEuroopalaisten kehittämisyhtiöiden liitto

Voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää alueellista talouskehitystä Euroopan komission yksiköiden kanssa käytävän vuoropuhelun, jäsenjärjestöjen kokemusten vaihdon ja kehittämisyhtiöiden yhteistoiminnan avulla. Liittoon kuuluu 150 kehittämisyhtiötä 25:stä Euroopan maasta.

Eurochambres

Eurochambres edustaa 44:ä kansallista kauppa- ja teollisuuskamaria sekä kahtatuhatta alueellista ja paikallista kauppakamaria, joilla on yli 18 miljoonaa jäsenyritystä Euroopassa.

EuroCommerce

EuroCommerce edustaa kansanvälistä tukku- ja vähittäiskauppaa. Liitolla on yli sata jäsentä – kaupan liittoja 28 Euroopan maasta, eurooppalaisia ja kansallisia erityisaloja edustavia yhdistyksiä sekä yrityksiä

EUROGITES

Euroopan maatilamatkailuliitto

ECHOREuroopan linnahotellit ja -ravintolat

Edistää linnamatkailua.

EUTOEU:n matkailualan asiantuntijat

EUTO edistää matkailualan johtavien asiantuntijoiden verkostoitumista.

UEAPMEEuroopan käsityöalan pk-yritysten liitto

Voittoa tavoittelematon työnantajien etua valvova EU-tason järjestö.

Euroopan kaupunkimatkailu

Euroopan kaupunkimatkailua edistävä matkailuverkosto, joka yhdistää 105 kaupunkia 30 maasta.

HOTRECEuroopan hotellit, ravintolat ja kahvilat

HOTREC edustaa Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimivia hotelleja, ravintoloita ja kahviloita.

IAAPAKansainvälinen huvipuistoyhdistys

Voittoa tavoittelematon huvipuistoyrittäjien etujärjestö.

IACAKansainvälinen kuljetuslentoyhtiöiden järjestö

Järjestöön kuuluu 39 lentoyhtiötä, joilla on 850 ajanmukaista ja ympäristötehokasta lentokonetta ja yli 50 000 työntekijää.

IATAKansainvälinen ilmakuljetusliitto

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto on lentoyhtiöiden yhteistyöjärjestö, joka kehittää turvallisia, luotettavia ja taloudellisia lentopalveluita. Liittoon kuuluu 270 jäsenjärjestöä, jotka edustavat 140:tä kansakuntaa eri puolilta maailmaa.

IATANKansainvälisten lentoyhtiöiden matkatoimistojen verkosto

Toimittajayhteisöjen ja yhdysvaltalaisten matkanjärjestäjien verkosto.

IATMKansainvälinen matkanjohtajien yhdistys 

Yli 40 vuotta sitten perustettu kokeneiden matkanjohtajien ammatillinen järjestö, jolla on aktiivijäseniä eri puolilla maailmaa.

ICCKansainväliset kauppakamarit

ICC:n tavoitteena on maailmantalous, joka edistää taloudellista kasvua, luo työpaikkoja ja lisää hyvinvointia

ICCLKansainvälinen risteilyliikenneneuvosto

ICCL osallistuu alaa koskevien asetusten ja menettelytapojen kehitystoimintaan ja edistää risteily-ympäristön turvallisuutta ja kestävyyttä.

ICOMOSKansainvälinen muistomerkkien ja nähtävyyksien suojeluneuvosto

Valtioista riippumaton historiallisia muistomerkkejä ja nähtävyyksiä suojeleva asiantuntijajärjestö.

IFITTKansainvälinen informaatioteknologia- ja matkailuliitto

Foorumi matkailualan informaatioteknologioita koskevalle kansainväliselle vuoropuhelulle.

IHRAKansainvälinen hotelli- ja ravintolajärjestö

Järjestö edustaa kansainvälisiä hotelli- ja ravintolapalveluja.

IRUKansainvälinen maantiekuljetusjärjestö

IRU:n kansalliset alajärjestöt valvovat maantiekuljetusyritysten etuja kaikissa maanosissa. Järjestö avustaa maailman bussi-, taksi- ja kuorma-autoyrittäjiä ja tiedottaa heidän liiketoimintaansa vaikuttavista toimenpiteistä.

ITFKansainvälinen kuljetusalan työntekijöiden liitto

Liittoon kuuluu 624 ammattijärjestöä, jotka edustavat 4 500 000 kuljetusalan työntekijää 142 maassa. Liitto on kansainvälisen vapaiden ammattijärjestöjen liiton (ICFTU) jäsen.

IUFKansainvälinen elintarvike-, maatalous-, hotelli-, ravintola-, catering- ja tupakkatyöntekijöiden liitto

Liittoon kuuluu 336 ammattijärjestöä 120 maasta, jotka edustavat yli 12 miljoonaa työntekijää. Liiton toimipaikka on Genevessä.

CABIVapaa-ajan matkailu

Tietokannasta saa nopeasti vapaa-ajan viettoa, virkistysmahdollisuksia, matkailua ja edustamista koskevaa tietoa, mm. matkailun avainalojen tuotekehitystä valottavaa tietoa.

OTEEurooppalaista osa-aikaomistusta tukeva järjestö

Järjestöllä on 130 jäsentä, jotka edustavat mm. lomakohteiden kehitysyrityksiä, hallintoyrityksiä, rahasto- ja markkinointiyhtiöitä, edunvalvojia, rahoituslaitoksia ja jälleenmyyjiä.

ECTAAEurooppalaisten matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen liitto

Tämä kansainvälinen voittoa tavoittelematon liitto on rekisteröity Belgian lain mukaisesti, ja sen toimipaikka on Brysselissä. Liitto edustaa yli 120 000 matkanjärjestäjää ja matkatoimistoa, jotka järjestävät EU:n sisäisiä ja unionin ulkopuolelle suuntautuvia matkoja.

UNIKansainvälinen ammattiliittojen verkosto

Globaalissa palvelutaloudessa toimiva alueellinen ja maailmanlaajuinen organisaatio.

UNI EUROPAKansainvälinen ammattiliittojen verkosto

7 miljoonan jäsenen ammattijärjestö, jonka toimipaikka on Brysselissä.

WATAMatkatoimistojen liiton maailmanjärjestö

Voittoa tavoittelematon matkailun asiantuntijoiden verkosto, joka on rekisteröity Sveitsin lain mukaisesti.

WTTCMaailman matkailuneuvosto

Yritysjohtajien foorumi, joka edustaa yli sataa matkailuyritystä. WTTC on ainoa maailmanlaajuinen yksityisen matkailusektorin edunvalvoja.

Viimeisin päivitys: 27/10/2014 | Sivun alkuun