Navigatsioonitee

Kasulikke linke

Sellelt lehelt leiate linke turismiga seotud veebisaitidele. Siin on lingid kõigi liikmesriikide turismiga tegelevate ministeeriumide ja EFTA riikide ametlikele kodulehtedele. Lisaks leiate siit linke riiklike turismiorganisatsioonide, Euroopa institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide ja assotsiatsioonide kodulehtedele ja teistele teemakohastele Euroopa Liidu veebisaitidele.

 LIIKMESRIIKIDE RIIKLIKUD MINISTEERIUMID

AustriaBelgia (Brüsseli piirkond)Belgia (Flandria)
Belgia (saksa kogukond)Belgia (Valloonia)Bulgaaria
KüprosTšehhi VabariikTaani
EestiPrantsusmaaSoome
SaksamaaKreekaUngari
IirimaaItaaliaLäti
LeeduLuksemburgMalta
MadalmaadPoolaPortugal
RumeeniaSlovaki VabariikSloveenia
HispaaniaRootsiÜhendkuningriik

 EMP/EFTA

IslandNorraLiechtensteinŠveits

 RIIKLIKUD TURISMIORGANISATSIOONID

Euroopa Turismikomisjonisaidi kaudu

 ELi INSTITUTSIOONID

Euroopa Parlament:Euroopa Liidu NõukoguEuroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
-Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjonRegioonide KomiteeEUROSTAT
- Euroopa Parlamendi dokumendiregister  

 RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID

Euroopa NõukoguOECDUNEP
UNESCOMaailma Turismiorganisatsioon 

 EUROOPA JA RAHVUSVAHELISED ASSOTSIATSIOONID

ACIRahvusvaheline Lennujaamade Nõukogu

Rahvusvaheline Lennujaamade Nõukogu (ACI) on ainuke ülemaailmne lennujaamaoperaatorite kutseühing.

AEREuroopa Regioonide Assamblee

AER seisab 32 Euroopa riigi 250 piirkonna huvide eest. Kodanikele lähemal seisva haldusüksusena on piirkonnad valmis ellu viima jätkusuutlikku poliitikat, mis soodustab kogukonna majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast arengut. Turismist on saanud hindamatu võimalus väärtustada kohalikke algatusi ja edendada ökoloogilist arengut, mistõttu AER on võtnud südameasjaks aidata oma liikmetel juurutada keskkonnasäästlikke turismitavasid.

AEAEuroopa Lennuettevõtjate Ühendus

Euroopa Lennuettevõtjate Ühendus (AEA) ühendab 31 suuremat lennufirmat ning on Euroopa lennundusvaldkonna usaldusväärseks hääletoruks juba üle 50 aasta.

BEUCEuroopa Tarbijate Organisatsioon  

40 riikliku ja sõltumatu Euroopa tarbijaorganisatsiooni liit.

BITS –Rahvusvaheline Sotsiaalturismi Büroo

Ülemaailmsesse turismiorganisatsiooni BITS kuulub üle 145 liikme ligi 40 riigist.

CECTACentral European Countries Travel Association

Tegu on uue Euroopa südames asuva katusorganisatsiooniga, mis esindab Austria, Tšehhi Vabariigi, Saksamaa, Ungari, Slovakkia ja Poola ning neid riike teenindava turismitööstuse ühiseid huve. 

ATLASEuropean Association for Tourism and Leisure Education

ATLAS on foorum, mis aitab edendada töötajate ja õpilaste vahetust ja riikidevahelist teadustegevust ning soodustab õppekavade arendamist ja erialast enesetäiendamist. ATLASel on liikmeid enam kui 70 riigis.

EFCTEuroopa Konverentsilinnade Liit

Ainulaadne Euroopa Konverentsibüroode Liit on kiire, täpne ja sõltumatu infoallikas, mis võimaldab otsida sihtkohti Euroopas 90 paiga seast 30 Euroopa riigis!

EuroART – European Federation of Artists' Colonies

Kunstnikekülad on metropolidest eemale jäävad piirkonnad, kus on ainulaadselt põimunud kunst, kultuur, maaelu ja külatraditsioonid, mis on rakendatud kultuuriturismi teenistusse!

ENATEuropean Network for Accessible tourism

ENAT on enam kui 180 liikmesorganisatsioonist koosnev Euroopa võrgustik, mis tegeleb otseselt igas vanuses ja erineva võimekusega turistidele kättesaadavate turismisihtkohtade, toodete ja teenuste propageerimise ja arendamisega.

ERAEuroopa Piirkondlike Lennuettevõtjate Ühendus

Praeguse seisuga esindab ERA enam kui 220 ettevõtet, olles ainuke euroopasiseseid lende pakkuvate ettevõtjate huve esindav organ Euroopas.

ETAGEuropean Travel & Tourism Action Group

Rühmituse eesmärk on selgitada välja ja edendada turismiarenduse valdkonnas kõiki sektoreid siduvaid ühishuve, et soodustada valitsuste ja riiklike turismiametkondade tulemuslikku koostööd ja tehnilisi sidemeid ning kaitsta turismiettevõtjate huve riiklikus ja erasektoris.

ETOAEuroopa Reisikorraldajate Ühendus

Euroopa turismifirmade üleeuroopaline erialaühing, kuhu kuulub üle 400 liikme.

ITTFAEuropean Tourism Trade Fairs Association

Koondab mõningaid maailma parimaid turismimesse.

EUFEDEuroopa Liidu Noortehostelite Liitude Föderatsioon

EUFED on föderatsioon, mis esindab Euroopa Liidu tasandil Euroopa riikide noortehostelite ühenduste ja noortehostelites peatuvate noorte huve.

EURADAEuroopa Regionaalarengu Agentuuride Assotsiatsioon

Mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on edendada piirkondlikku majandusarengut, pidades läbirääkimisi Euroopa Komisjoni talitustega, korraldades liikmete vahel heade tavade vahetamist ja riikidevahelist koostööd ning edendades regionaalarengu agentuuride kontseptsiooni. EURADAsse on koondunud ligi 150 arenguagentuuri 25 riigist, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriikidest ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest.

Eurochambres

Euroopa kaubandus-tööstuskodade liit esindab 44 kaubandus-tööstuskodade riiklikku ühendust, Euroopa võrgustikku, kuhu kuulub 2000 piirkondlikku ja kohalikku Euroopa kaubandus-tööstuskoda ja nende kaudu üle 18 miljoni liikmesettevõtte.

EuroCommerce

EuroCommerce esindab rahvusvahelist hulgi- ja jaekaubandust Euroopas ning sellesse kuulub üle 100 liikme, sealhulgas 28 Euroopa riigi kaubandusföderatsioonid, Euroopa ja riiklikul tasandil tegutsevad ühingud, mis esindavad konkreetseid kaubandusharusid, ning üksikfirmad ja äriühingud.

EUROGITES

Euroopa Talu- ja Külaturismi Föderatsioon.

ECHOREuropean Castle Hotels and Restaurants

Lossiturismi edendamine.

EUTOEuroopa Turismiametnike Liit

EUTO on organisatsioon, mis edendab riikidevahelist võrgustikutegevust kõigi Euroopa keskastme ja tippjuhtide vahel, kelle põhitegevus on seotud turismiedenduse ja -arendusega.

UEAPMEEuroopa Käsitööndus-, Väike- ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Liit

Tegu on kasumit mittetaotleva ja mitteparteilise tööandjate organisatsiooniga, mis esindab ELi tasandil Euroopa käsitööndus-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate huve.

Euroopa turismilinnade võrgustik

Juhtiv professionaalne turismivõrgustik, mis edendab ja koondab Euroopa turismilinnade huvisid. Võrgustikuga on liitunud enam kui 105 suuremat linna 30 riigis.

HOTRECHotels, Restaurants & Cafes in Europe

HOTREC esindab Euroopa Liidu hotelle, restorane ja kohvikuid.

IAAPAInternational Association Amusement Parks & Attractions

Mittetulundusühing, mille kulissidetagune töö aitab atraktsioonide omanikel oma tegevust tõrgeteta ja tulusalt korraldada.

IACARahvusvaheline Lennutranspordiettevõtjate Ühendus

IACA esindab 39 lennufirmat, kelle käsutuses on üle 850 kaasaegse ja keskkonnasäästliku õhusõiduki ja kes annavad tööd enam kui 50 000 inimesele.

IATARahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

Lennundusettevõtjate omavahelise koostöö tähtsaim edasiviiv jõud, kes edendab lennuveoteenuste turvalisust, usaldusväärsust ja ökonoomsust. Täna kuulub IATAsse üle 270 liikme enam kui 140 riigist kõigis maailmajagudes.

IATANInternational Airlines Travel Agents Network

IATAN on oluline ühenduslüli reisiteenuste pakkujate ja USA reisiteenuste turustusvõrgustiku vahel.

IATMInternational Association of Tour Managers 

Kogemustega reisikorraldajate (tegevliikmed) kutseühing, mis loodi üle 40 aasta tagasi ja millel on liikmeid üle maailma.

ICCRahvusvaheline Kaubanduskoda

ICC (Rahvusvaheline Kaubanduskoda) on ärimaailma hääletoru, mis toetab maailmamajandust majanduskasvu suurendamisel, töökohtade loomisel ja jõukuse kasvatamisel.

ICCLInternational Council of Cruise Lines

ICCLi (International Council of Cruise Lines) missioon on osaleda eeskirjade ja tegevuspõhimõtete väljatöötamise protsessis ning edendada kõiki meetmeid, mis aitavad tagada ristluslaevadel ohutu, turvalise ja tervisliku keskkonna.

ICOMOSRahvusvaheline Mälestiste ja Mälestisalade Kaitse Nõukogu

ICOMOS on rahvusvaheline valitsusväline kutseorganisatsioon, mis tegeleb maailma ajaloomälestiste ja mälestisalade kaitsega.

IFITTInternational Federation for IT and Travel & Tourism

IFITTi (International Federation for IT and Travel & Tourism) eesmärk on edendada rahvusvahelist arutelu infotehnoloogia kasutamise üle turismivaldkonnas.

IHRAInternational Hotel & Restaurants Association

Ettevõtlusorganisatsioon, mis esindab kogu maailma majutus- ja toitlustussektorit.

IRURahvusvaheline Maanteetranspordi Liit

Oma riiklike ühenduste kaudu igal mandril esindab IRU kogu maanteetranspordisektori huve. Abistab bussi-, takso- ja kaubavedude korraldajaid üle maailma ja hoiab neid kursis nende tegevust puudutavate arengutega.

ITFRahvusvaheline Transporditöötajate Föderatsioon

ITFi liikmeteks on 624 ametiühingut, mis esindavad 142 riigi 4 500 000 transporditöötajat. Tegu on ühega mitmest ülemaailmsest ametiühingute föderatsioonist, mis on liitunud Rahvusvahelise Vabade Ametiühingute Konföderatsiooniga (ICFTU).

IUFInternational Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurants, Catering, Tobacco and Allied Workers

 

Praeguse seisuga kuulub IUFi koosseisu 336 ametiühingut 120 riigist, ja kokku esindatakse 12 miljoni töötaja huve. IUF asub Genfis (Šveits).

CABILeisure tourism

Puhkuseturismi andmebaas (Leisure tourism) võimaldab kiiresti ligi pääseda puhkust, meelelahutust, turismi ja majutusteenuseid puudutavatele uurimismaterjalidele. Saidilt leiab teavet, mis kaardistab ja peegeldab uusimaid arenguid sektori põhivaldkondadega seotud teadusuuringutes – mis annab andmebaasi sisule teadusliku tõsiseltvõetavuse.

OTEOrganisation for Timesharing in Europe

OTE on otseliikmelisusega organisatsioon, kuhu kuulub üle 130 liikme kõigist valdkonnaga seotud sektoritest üle Euroopa, sealhulgas kuurortide arendajad, puhkuseosakute vahetamisega tegelevad firmad, haldus- ja turundusfirmad, hooldusfirmad, finantseerimisasutused ja edasimüügifirmad.

ECTAATravel Agents and Tour Operators in Europe     

Euroopa Liidu turismifirmade ja reisibüroode riiklike assotsiatsioonide ühendus on Belgias registreeritud ja Brüsselis asuv rahvusvaheline mittetulundusorganisatsioon. ECTAA esindab enam kui 120 000 turismifirmat ja reisibürood, mis tegelevad nii sissetuleva kui ka väljamineva turismiga.

UNIUnion Network International

Globaalse teenustemajanduse ametiühingute piirkondlik ja ülemaailmne organisatsioon.

UNI EUROPAUnion Network International

Brüsselis tegutsev UNI-Europa on oma seitsme miljoni liikmega tõsiseltvõetav Euroopa ametiühinguorganisatsioon.

WATAWorld Association of Travel Agencies Association

Reisiasjatundjate ülemaailmne võrgustik. WATA on Šveitsis registreeritud ühendus, mis on oma põhiolemuselt mittetulundusorganisatsioon.

WTTCMaailma Reisi- ja Turisminõukogu

WTTC on maailma juhtivate äritegelaste foorum, kuhu kuuluvad 100 tähtsama ettevõtte presidendid, juhatuse esimehed ja tegevdirektorid. Tegu on ainukese organiga, mis esindab erasektorit kõigis reisi- ja turismitööstuse osades üle maailma.

Viimati muudetud: 27/10/2014 | Üles