Cesta

Užitečné odkazy

Zde naleznete seznam odkazů na internetové stránky týkající se oblasti cestovního ruchu, např. na stránky ministerstev cestovního ruchu členských států a států EFTA. Dále se zde nacházejí odkazy na vnitrostátní organizace cestovního ruchu, Evropské instituce a mezinárodní organizace a asociace a další relevantní internetové stránky Evropské unie.

 NÁRODNÍ MINISTERSTVA ČLENSKÝCH STÁTŮ

RakouskoBelgie (region Brusel)Belgie (Vlámsko)
Belgie (německojazyčné společenství)Belgie (Valonsko)Bulharsko
KyprČeská republikaDánsko
EstonskoFrancieFinsko
NěmeckoŘeckoMaďarsko
IrskoItálieLotyšsko
LitvaLucemburskoMalta
NizozemskoPolskoPortugalsko
RumunskoSlovenská republikaSlovinsko
ŠpanělskoŠvédskoSpojené království

 EEA/EFTA

IslandNorskoLichtenštejnskoŠvýcarsko

 VNITROSTÁTNÍ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU

Na stránce Evropské komise cestovního ruchu.

 INSTITUCE EU

Evropský parlament:Rada Evropské unieEvropský hospodářský a sociální výbor
-Výbor pro dopravu a cestovní ruchVýbor regionůEUROSTAT
- Rejstřík dokumentů  

 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Rada EvropyOECDUNEP
UNESCOSvětová organizace cestovního ruchu 

 EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ ASOCIACE

ACIMezinárodní rada letišť

Mezinárodní rada letišť (ACI) je jediným celosvětovým profesionálním sdružením letištních operátorů.

AERShromáždění evropských regionů

AER zastupuje zájmy více než 250 regionů ze 32 evropských zemí.Jakožto instituce velice blízké svým občanům regiony velice stojí o to zavádět udržitelné politiky, které jejich obcím umožní hospodářský, společenský i ekologický rozvoj. Cestovní ruch se stal nesmírně cenným nástrojem pro ohodnocení místních iniciativ i pro propagaci ekologického rozvoje, a právě proto si AER předsevzala, že bude pomáhat svým členům při budování praktik trvale udržitelného cestovního ruchu.

AEASdružení evropských leteckých společností

AEA – Sdružení evropských leteckých společností – sdružuje 31 nejvýznamnějších leteckých společností a již přes 50 let působí jako spolehlivý mluvčí leteckého průmyslu.

 BEUCEvropská organizace spotřebitelů

Společenství 40 evropských národních a nezávislých organizací spotřebitelů.

BITS –Mezinárodní kancelář pro sociální cestovní ruch

Organizace cestovního ruchu BITS s celosvětovou působností zahrnuje více než 145 členských zařízení z téměř 40 zemí.

CECTAAsociace cestovního ruchu středoevropských zemí

Zastřešující organizace v srdci Evropy spojuje společné zájmy Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Slovenska a Polska a průmysl cestovního ruchu v těchto zemích.

ATLASEvropská asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a rekreologii

ATLAS představuje fórum pro podporu zaměstnaneckých a studentských výměn a mezinárodního výzkumu a pro usnadnění změn učebního plánu i profesního rozvoje. V současné době má ATLAS členy ve více než 70 zemích.

EFCTEvropská federace kongresových měst

Toto jedinečné evropské společenství je rychlým, přesným a nezávislým zdrojem informací o turistických destinacích po celé Evropě, resp. o 90 destinacích ve 30 evropských zemích.

EuroARTEvropská federace uměleckých kolonií

Vesnice umělců jsou oblastmi, v nichž se mimo majestátní metropole jedinečným způsobem mísí umění, kultura, vesnické tradice i venkovská krajina, a to ve jménu kulturního cestovního ruchu.

ENATEvropská síť pro přístupný cestovní ruch

ENAT je evropská síť tvořená více než 180 členskými organizacemi, které se přímo zabývají podporou a rozvojem turistických destinací, produktů a služeb přístupných turistům všech věkových skupin a schopností.

ERAEvropské sdružení leteckých společností

ERA v současnosti reprezentuje již přes 220 společností a je jediným orgánem, který hájí zájmy vnitroevropské letecké dopravy.

ETAGEvropská akční skupina pro cestovní ruch

Skupina, jejímž cílem je najít a podporovat společný zájem v rozvoji cestovního ruchu, díky kterému se propojí všechny sektory za účelem stimulace efektivní odborné součinnosti a spolupráce mezi vládami, národními agenturami pro cestovní ruch a společnostmi se zájmy v dané oblasti ve veřejném i soukromém sektoru.

ETOAEvropská asociace touroperátorů

Panevropská obchodní asociace evropských společností působících v oblasti cestovního ruchu s více než 400 členy.

ETTFAEvropská asociace veletrhů cestovního ruchu

Spojuje některé z nejlepších veletrhů cestovního ruchu na světě.

EUFEDEvropská federace asociací mládežnických ubytoven

Federace EUFED zastupuje na úrovni EU zájmy národních asociací mládežnických ubytoven v Evropě a mladých lidí, kteří se v těchto zařízeních ubytovávají.

EURADAEvropská asociace rozvojových agentur

Nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat regionální hospodářský rozvoj za pomoci dialogu s odděleními Evropské komise, výměnu osvědčených postupů mezi členy, mezinárodní spolupráci mezi členy a koncept regionálních rozvojových agentur. EURADA sdružuje zhruba 150 rozvojových agentur z 25 zemí EU i střední a východní Evropy.

Eurochambres

Asociace evropských obchodních a průmyslových komor zastupuje 44 národních asociací obchodních a průmyslových komor, tedy evropskou síť 2000 regionálních a místních komor s více než 18 miliony členských podniků v celé Evropě.

EuroCommerce

Evropský svaz obchodu EuroCommerce reprezentuje mezinárodní velkoobchod i maloobchod v Evropě a má přes 100 členů, zejména obchodní spolky z 28 evropských zemí, evropská a národní sdružení, která zastupují specifická odvětví obchodu, a samostatné firmy a společnosti.

EUROGITES

Evropská federace agroturistiky a venkovského cestovního ruchu.

ECHORAsociace evropských zámeckých hotelů a restaurací

Propagace zámeckého cestovního ruchu.

EUTOEvropská unie pracovníků v cestovním ruchu

Organizace EUTO napomáhá vytváření a rozšiřování mezinárodní sítě evropských středních a vrcholových manažerů, kteří se zabývají především propagací a rozvojem cestovního ruchu.

UEAPMEEvropská asociace řemeslných, malých a středních podniků

Neziskové a nestranné sdružení zaměstnavatelů, které hájí zájmy evropských řemesel, živností a malých a středních podniků na úrovni EU.

ECTSdružení turistických organizací evropských měst

Významná síť profesionálních turistických organizací evropských měst, která podporuje a spojuje jejich zájmy. Síť tvoří přes 105 nejvýznamnějších měst ze 30 zemí.

HOTRECKonfederace národních asociací hotelů, restaurací a kaváren

Organizace HOTREC reprezentuje hotely, restaurace a kavárny Evropské unie.

IAAPAMezinárodní asociace zábavních parků a atrakcí

Nezisková asociace, která „v zákulisí“ pomáhá majitelům atrakcí provozovat své podnikání bez potíží a se ziskem.

IACAMezinárodní sdružení leteckých dopravců

IACA zastupuje 39 leteckých společností, které provozují přes 850 nejmodernějších, ekologicky účinných letounů a přímo zaměstnávají více než 50 000 lidí.

IATAMezinárodní sdružení leteckých dopravců

Hlavní propagátor spolupráce leteckých společností v oblasti prosazování bezpečných, spolehlivých a úsporných leteckých služeb. V současnosti má sdružení 270 členů z více než 140 států celého světa.

IATANSíť mezinárodních leteckých cestovních kanceláří

IATAN představuje důležitou spojnici mezi skupinou dodavatelů a cestovní distribuční sítí v USA.

IATMMezinárodní sdružení organizátorů cest 

Profesionální asociace zkušených organizátorů cest (aktivních členů), založená před více než 40 lety, kterou tvoří členové z celého světa.

ICCMezinárodní obchodní komora

ICC (Mezinárodní obchodní komora) je hlasem světového obchodu, který prosazuje globální ekonomiku jako prostředí umožňující hospodářský růst, vytváření pracovních míst a prosperitu.

ICCLMezinárodní sdružení poskytovatelů výletních plaveb

Úkolem Mezinárodního sdružení poskytovatelů výletních plaveb (ICCL) je podílet se na vývoji regulačních opatření a jiných souvisejících politik a propagovat veškerá opatření, která prosazují bezpečné, spolehlivé a zdravě fungující prostředí pro působení výletních lodí.

ICOMOSMezinárodní rada pro památky a sídla

Mezinárodní nevládní sdružení odborníků ICOMOS se věnuje restaurování a konzervaci historicky významných světových památek a sídel.

IFITTMezinárodní federace pro informační technologie a cestovní ruch

Cílem Mezinárodní federace pro informační technologie a cestovní ruch (IFITT) je propagovat mezinárodní diskuzi o informačních technologiích na poli cestovního ruchu.

IHRAMezinárodní asociace hotelů a restaurací

Obchodní podnik zastupující oblast pohostinství v celém světě.

IRUMezinárodní unie silniční dopravy

Skrze národní asociace na každém kontinentu hovoří IRU jménem celého odvětví silniční dopravy.Pomáhá provozovatelům autobusové, autokarové, taxi i kamionové dopravy po celém světě a informuje je o vývoji a událostech, které ovlivňují jejich podnikání.

ITFMezinárodní federace pracovníků v dopravě

Mezinárodní federaci ITF tvoří 624 odborových organizací zastupujících 4 500 000 pracovníků v dopravě z celkem 142 zemí. Jedná se o jednu z několika celosvětových odborových federací spojených s Mezinárodní konfederací svobodných odborů (ICFTU).

IUFMezinárodní svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů

 

V současnosti je IUF tvořen 336 odborovými svazy ve 120 zemích, a celkově tak reprezentuje přes 12 milionů pracovníků. Sídlí v Ženevě ve Švýcarsku.

CABIDatabáze publikací o cestování a cestovním ruchu

Databáze publikací z oblasti cestovního ruchu poskytuje rychlý přístup k informacím týkajícím se volného času, možností rekreace, cestování a pohostinství. Stránka také nabízí informace, které mapují a odrážejí nejnovější vývoj ve výzkumu klíčových oblastí dané sféry – čímž obsahu přidávají na významu.

OTEOrganizace pro tzv. „timesharing“ v Evropě

    OTE je organizace s přímým členstvím, která má v současné době přes 130 členů ze všech odvětví průmyslu napříč Evropou, včetně společností zajišťujících výstavbu letovisek, společností zařizujících výměnu týdnů v systému timeshare, správních společností, společností uvádějících produkt na trh, správců zařízení, finančních domů a společností obstarávajících opětovný prodej produktu.

ECTAASdružení asociací cestovních kanceláří a touroperátorů

Sdružení národních asociací cestovních kanceláří a touroperátorů v rámci EU a mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která se řídí belgickými právními předpisy.Hájí zájmy více než 120 000 cestovních kanceláří a touroperátorů, kteří podnikají jak v oblasti incomingové, tak outgoingové turistiky.

UNIMezinárodní odborová síť

Regionální a celosvětová organizace pro odborové svazy v odvětví globálních služeb.

UNI EUROPAMezinárodní odborová síť

Se sedmi miliony členy je organizace UNI-Europa se sídlem v Bruselu nejvýznamnějším evropským hráčem na poli odborových svazů.

WATASvětová asociace cestovních kanceláří

Světová síť odborníků v oblasti cestování. Asociace WATA se řídí švýcarskými občanskoprávními předpisy a je v zásadě neziskovou organizací.

WTTCSvětová rada cestovního ruchu

WTTC je světové fórum pro čelní podnikatele; zahrnuje prezidenty, předsedy či výkonné předsedy stovky nejvýznamnějších světových společností. Je to jediný orgán, který reprezentuje soukromý sektor ve všech odvětvích průmyslu cestovního ruchu po celém světě.

Poslední aktualizace: 17/09/2012 | Začátek stránky