Навигационна пътека

Полезни препратки

Тази страница съдържа списък с препратки към интернет страници, свързани с туризма. Включени са официалните интернет страници на всички министерства на туризма на държавите-членки и на държавите от ЕАСТ. Освен това се съдържат и препратки към национални туристически организации, европейски институции и международни организации и асоциации, както и други свързани интернет страници на Европейския съюз.

 НАЦИОНАЛНИ МИНИСТЕРСТВА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

АвстрияБелгия (регион Брюксел)Белгия (Фландрия)
Белгия (немска общност)Белгия (Валония)България
КипърРепублика ЧехияДания
ЕстонияФранцияФинландия
ГерманияГърцияУнгария
ИрландияИталияЛатвия
ЛитваЛюксембургМалта
НидерландияПолшаПортугалия
РумънияРепублика СловакияСловения
ИспанияШвецияОбединено кралство

 ЕИП/ЕАСТ

ИсландияНорвегияЛихтенщайн 

 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

През интернет страницата на Европейска туристическа комисия

 ИНСТИТУЦИИ НА ЕС

Европейски парламент:Съвет на ЕСЕвропейски икономически и социален комитет
-Комисия по транспорт и туризъм на ЕПКомитет на регионитеЕВРОСТАТ
- Регистър на документите на ЕП  

 МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Съвет на ЕвропаОИСРПрограма на ООН за околната среда (UNEP)
ЮНЕСКОСветовна организация по туризъм 

 ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ АСОЦИАЦИИ

ACI - Международен съвет на летищата

Международния съвет на летищата (ACI) е единствената световна професионална асоциация на летищните оператори.

AER - Асамблея на европейските региони (AER)

AER изразява интересите на над 250 региона от 32 държави в Европа. Близо до своите граждани, регионите са нетърпеливи да приложат устойчиви политики, които да донесат икономическо, социално и екологично развитие за техните общности. Туризмът се превърна в безценен инструмент за оценка на местни инициативи и за популяризиране на екологичното развитие, поради което AER се зае да подпомага своите членове при установяването на устойчиви туристически практики.

AEA -Асоциация на европейските авиолинии (AEA)

AEA - Асоциацията на европейските авиолинии - обединява 31 основни авиолинии и вече над 50 години е достоверният глас на европейската индустрия, свързана с авиолиниите.

BEUCЕвропейскаорганизация на потребителите  

Федерация на 40 национални и независими организации на потребителите в Европа.

BITS -Международно бюро за социален туризъм (BITS)

BITS е световна туристическа организация, която включва над 145 учреждения, които са нейни членове, представители на почти 40 различни държави.

CECTA - Пътническа асоциация на централноевропейските държави

Това е една организация в сърцето на нова Европа, която обединява колективните интереси на Австрия, Република Чехия, Германия, Унгария, Словакия и Полша, и на пътническата промишленост, която ги обслужва.

ATLAS - Европейска асоциация за туризъм и обучение през свободното време (ATLAS)

ATLAS осигурява форум за подпомагане на обмена на служители и студенти, на международната изследователска дейност и за облекчаване на учебната програма и професионално развитие. Към момента ATLAS има членове от над 70 страни.

EFCT - Европейска федерация на конгресните градове

Уникалната европейска федерация на конгресните градове е бърз, точен и независим източник на информация за дестинации в Европа измежду 90 дестинации в 30 европейски държави!

EuroART - European Federation of Artists' Colonies

Артистичните селища Ви предлагат места извън големите градски центрове, които представляват уникална смесица от изкуство, култура, селска традиция и провинциален облик - всичко в името на културния туризъм!

ENAT - Европейска мрежа за достъпен туризъм (ENAT)

ENAT е европейска мрежа, включваща над 180 членуващи организации, които са пряко ангажирани с популяризирането и развитието на туристически дестинации, продукти и услуги, достъпни за туристи от всички възрасти и с всякакви способности.

ERA - Асоциация на европейските регионални авиокомпании (ERA)

ERA представлява над 220 дружества и е единственият орган, представляващ интересите на сектора на вътрешноевропейския въздушен транспорт в Европа.

ETAG - Европейска група за действие в областта на пътуванията и туризма

Група, която има за цел да идентифицира и популяризира общия интерес в развитието на туризма, който обединява всички сектори за насърчаване на ефективното техническо взаимодействие и сътрудничеството между правителствата, националните туристически агенции и ръководните интереси на туризма в обществения и частния сектор.

ETOA - Европейска асоциация на туроператорите

Паневропейска търговска асоциация за европейски туристически фирми с над 400 члена.

ITTFA - Европейска асоциация на туристическите изложения

Обединява някои от най-добрите туристически изложения в света.

EUFED - ЕС федерация на асоциацията на младежките хостели (EUFED)

EUFED е федерацията, която представлява интересите на ниво Европейски съюз на националните асоциации на младежките хостели в Европа и на младите хора, които отсядат в хостели.

EURADA - Европейска асоциация на агенциите за развитие (EURADA)

Организация с нестопанска цел, която работи за подпомагане на регионалното икономическо развитие посредством диалог със службите на Европейската комисия, обмена на добри практики между членовете, транснационалното сътрудничество между членовете, за популяризиране на концепцията за агенции за регионално развитие. EURADA обединява около 150 агенции за развитие от 25 държави, както от Европейския съюз, така и от Централна и Източна Европа.

Европалати

Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати представлява 44 национални асоциации на търговско-промишлените палати, европейска мрежа от 2 000 регионални и местни палати с над 18-милионa членуващи европейски предприятия.

EuroCommerce

EuroCommerce представлява международната търговия на едро и дребно в Европа и има над 100 члена, сред които търговски федерации от 28 европейски държави, европейски и национални асоциации, представляващи конкретни търговски сектори и индивидуални фирми и дружества.

EUROGITES

Европейска федерация за аграрен и селски туризъм

ECHOR - Европейски замъци-хотели и ресторанти

Популяризиране на туризма в замъци

EUTO - Туристически кадри в ЕС

EUTO е организация, която насърчава създаването на транснационално сътрудничество между всички европейски мениджъри от средно и висше ниво, които се занимават основно с дейности за популяризиране и развитие на туризма

UEAPME - Европейско бюро на занаятите, търговията и МСП  

Това е непартийна организация на работодатели с нестопанска цел, която представлява интересите на европейските занаятчии, предприемачи и МСП на ниво ЕС.

Европейски градски туризъм

Водеща мрежа за професионален туризъм, която популяризира и обединява интересите на европейския градски туризъм. Мрежата свързва над 105 основни града в 30 страни.

HOTREC - Хотели, ресторанти и кафенета в Европа (HOTREC)

HOTREC представлява хотели, ресторанти и кафенета на територията на Европейския съюз.

IAAPA - Международна асоциация на увеселителните паркове и атракции

Организация с нестопанска цел, която работи „зад кулисите“, за да помага на собствениците на атракции да управляват бизнеса си безпроблемно и доходоносно.

IACA - Международна асоциация на въздушните превозвачи (IACA)

IACA представлява 39 авиолинии, експлоатиращи над 850 модерни, екологично ефективни летателни апарати, за които работят над 50 000 пряко наети служители

IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт

Основен двигател на сътрудничеството между авиолиниите за подпомагане на безопасни, надеждни, сигурни и икономични въздушни услуги. Днес тя има над 270 члена от над 140 различни националности от всяка част на земното кълбо.

IATAN - Международна мрежа на пътническите агенти за авиолинии (IATAN)

IATAN осигурява жизненоважната връзка между общността на доставчиците и мрежата на САЩ за пътническа дистрибуция.

IATM - Международна асоциация на туристическите организатори 

Професионална асоциация на туристически организатори с опит (активни членове), основана преди четиридесет години, с членове по целия свят.

ICC - Международна търговска камара

ICC (Международната търговска камара) е гласът на световния бизнес, който защитава каузата за една световна икономика, действаща като средство за икономически растеж, създаване на работни места и просперитет.

ICCL - Международна асоциация на круизните линии (ICCL)

Мисията на ICCL е да взема участие в процеса на регулиране и разработване на политики и да популяризира всички мерки, които създават условия за безопасна, сигурна и здравословна среда на круизните кораби

ICOMOS - Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места

ICOMOS е международна неправителствена организация на професионалисти, отдадени на запазването на световните исторически паметници на културата и забележителните места.

IFITT - Международна федерация за информационни технологии и пътувания и туризъм

Международната федерация за информационни технологии и пътувания и туризъм има за цел да популяризира международната дискусия относно информационните технологии в областта на туризма

IHRA - Международна хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Търговска организация, която представлява хотелиерско-ресторантьорската индустрия в целия свят.

IRU - Международен съюз за сухопътен транспорт

Чрез своите национални асоциации на всеки от континентите IRU говори от името на цялата промишленост за сухопътен транспорт. Подпомага операторите на градски и извънградски автобуси, както и на таксита и камиони по целия свят и ги информира за случващото се, което засяга техния бизнес.

ITF - Международна федерация на транспортните работници

624 съюза, представляващи 4 500 000 транспортни работници в 142 страни, са членове на ITF. Тя е една от няколкото глобални съюзни федерации, които са обединени с Международната конфедерация на свободните профсъюзи (ICFTU)

МСА - Международен съюз на асоциациите на работниците от хранително-вкусовата, земеделската, ресторантьорската, тютюневата и кетъринг промишлености и сходните отрасли (IUF)

 

Към момента IUF включва 336 профсъюза от 120 държави и представлява смесено членство от над 12 милиона работници. Той е със седалище в Женева, Швейцария

CABI - Развлекателен туризъм

Базата данни за развлекателен туризъм осигурява бърз достъп за проучване относно развлечения, отдих, туризъм и настаняване. Страницата съдържа информация, която очертава и отразява последните изследователски достижения в ключови области на индустрията - давайки на съдържанието истинска изследователска стойност.

OTE - Организация за таймшеър в Европа

OTE е организация с пряко членство с над 130 членове от всички сектори на европейската индустрия, сред които инвеститори в курорти, дружества за обмен, дружества за управление и маркетинг, доверени лица, финансови къщи и дружества за препродажба.

ECTAA - Европейски асоциации на пътническите агенти и туроператорите     

Група от асоциации на пътническите агенти и туроператорите в ЕС и международна неправителствена организация, регистрирана съгласно белгийското законодателство, със седалище в Брюксел. Тя представлява интересите на над 120 000 пътнически агенции и туроператори, които предоставят услуги за пристигащи и заминаващи лица.

UNI - Международна профсъюзна мрежа

Регионална и глобална организация за профсъюзи в икономика за глобални услуги.

UNI ЕВРОПА - Международна профсъюзна мрежа

Със своите седем милиона члена в Европа, UNI-Европа е основен профсъюзен играч в Брюксел

WATA - Световна асоциация на туристическите агенции  

Глобална мрежа от експерти по пътуване. WATA е регистрирана като асоциация съгласно швейцарското гражданско право и по принцип е организация с нестопанска цел.

WTTC - Световен съвет за пътувания и туризъм

WTTC е форум за глобални бизнес лидери, сред които президентите, председателите и генералните директори на 100 от водещите световни дружества. Той е единственият орган, който представлява частния сектор във всички сфери на пътническата и туристическата индустрия в световен мащаб.

Последна актуализация: 27/10/2014 | Начало на страницата